Język

Wielki Prymas Polski ,Kardynał Stefan Wyszyński o godnym przyjmowaniu Komunii Świętej

Jak żył Kard.Stefan Wyszyński, te wszystkie zmiany i nadużycia tak mocno nie galopowały. Śp. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie zwracając się do duchowieństwa przestrzegał, aby nie odważyli …
Napisz komentarz
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w Jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Przyjmowanie Komunii świętej


Zgodnie Z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię św. z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także w Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy … Więcej
Śp. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie zwracając się do duchowieństwa przestrzegał, aby nie odważyli się podawać Komunii Św. na stojąco czy do ręki, szczególnie często wpajał to nowo wyświęconym kapłanom.

Sam twierdził, że nigdy nie dopuści, aby Komunia Św. była podawana na stojąco i do ręki a tym bardziej przez „szafarzy” świeckich, gdyż doskonale już wiedział, jakie potworne owoce… Więcej
Primo
„Ewangelizujcie wszystkich ludzi głosząc, że bliskie jest Królestwo Boże. Zbliża się moment drugiego przyjścia Jezusa, powrotu Chrystusa w chwale dla odbudowania wśród was Królestwa łaski, świętości, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ogłaszajcie wszystkim Jego powrót w chwale, aby na świecie zakwitła nadzieja i aby serca ludzkie otwarły się na przyjęcie Go”
,,Stefanek,,
Budujemy kolektyw konserwatywny z kilku rodzin głęboko wierzących ,które się wspólnie zaprzyjaźniły.Myślę że wspólnymi siłami więcej zdziałamy.
Primo
,,Stefanek,, — 2013-01-02 22:51:04:
...a co im zrobisz jak oni na objawienia prywatne bimbaja ?
nawet nie wspominają o nich na kazaniach -jakby to był temat tabu.
-----------
Trzeba bić na alarm, reagować, protestować, rozmawiać, ostrzegać, upominać, zachęcać, pod własnym imieniem i nazwiskiem pisać do pasterzy Kościoła, pisać do Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, sprawę poruszać prywatnie i publi… Więcej
,,Stefanek,,
Primo-5. Jeżeli nam się wydaje, że w Kościele jest wszystko w porządku, to czemu Matka Boża w Objawieniach mówi, że jej Syn jest bardzo mocno obrażany? Czemu Matka Boża podczas współczesnych Objawień płacze (np. w Gietrzwałdzie, czy w Akita)?
-================================
...a co im zrobisz jak oni na objawienia prywatne bimbaja ?
nawet nie wspominają o nich na kazaniach -jakby to był … Więcej
Primo
Warto postawić kilka pytań:

1. Czy istnieje w Polsce uchwała Episkopatu Polski, która pozbawiła Uchwałę nr. 177 mocy obowiązującej?

2. Według jakich kryteriów wierni mają odróżniać, które uchwały Konferencji Episkopatu nie obowiązują wiernych, mimo że zostały wydane w oparciu o zalecenia Papieża?

3. Dlaczego biskupi, którzy przyjęli Uchwałę nr. 177, od samego początku samowolnie odstąpili od … Więcej
,,Stefanek,,
Ja mu dałem dysk z nakazem PAPIESKIM -GDZIE JAWNIE MÓWI ĄBY Komunia Św. była przyjmowana na klęcząco i do ust ,filmik z wywiadem ks Bałemby oraz filmik "oto co utraciliśmy " i co ???i cisza ! jak było tak jest! mam wziąźć bata na niego???
Primo
Aby Kościół był jednością, musimy iść za nauką Papieża, dlatego proszę Was, wierni parafianie, o pisanie podań do swoich proboszczów, aby przywrócili Komunię Świętą na klęcząco przy barierkach, prosto do ust i tylko z rąk Kapłanów Kościoła Katolickiego. Co oni zrobią, to już kwestia ich sumienia - my natomiast powinniśmy ich o to prosić. Być może przebudzą się i posłuchają wiernych.

Co powiesz … Więcej
Anja39
– To kłamstwo Księże! Bo gdyby katolicy w to wierzyli, to czołgaliby się na kolanach od drzwi kościelnych aż do ołtarza, a jak oni się zachowują!”
----------------------------------------------------------

tak dobrego tekstu dawno nie czytalam, to argumentacja na jaką nie ma zadnego logicznego kontrargumentu

Jezeli zaś według zasad tylko sparaliżowani i chorzy mają przyzwolenie na przyjmowanie…
Więcej
,,Stefanek,,
Ks.Piotr Natanek o szafarzach Komunii Świętej :
www.youtube.com/watch
stanislawp
Potrzebny jest nam nowy św Maksymilian Kolbe dziś! On nie ustawał w walce z odwiecznym wrogiem ludzkości tj szatanem, jego demonami i ludźmi służącymi szatanowi demonicznie zniewolonymi a głownie bractwom masońskim różnych rytów.

Założyl Pustelnię Niepokalanów koło Warszawy
Założył Rycerstwo Niepokalanej (2 mil rycerzy)
Zalożył gazetę i drukarnie..
produkcja Cudownego Medalika
a nawet radios… Więcej
Jerzy4711 lubi to. 
Orfar33
Przyjdzie taki dzień, że odczujecie Bojaźń Bożą i ręka sprawiedliwości zawiśnie nad wami. 1000 lat Kościoła w narodzie polskim i cóż czynicie, Moi synowie kapłani, z tym 1000-letnim Kościołem. Chcecie stworzyć nowy Kościół? Wielu z was widzi, że źle się dzieje, a nikt nie reaguje. Posłuszeństwo was obowiązuje, gdy dobrze się dzieje w Kościele, ale jak dzieje się źle, dlaczego nie stajecie w … Więcej
Stenia
Pewien kapłan opowiadał:

„Gdy byłem w Niemczech w 1946 r., podszedł do mnie żołnierz, jak się później okazało – protestant i tak się do mnie zwrócił:
– Mam do księdza prośbę, a raczej pytanie. Czy zechciałby mi ksiądz odpowiedzieć?
– Z miłą chęcią – odrzekłem.
– Czy wy katolicy wierzycie, że w tej małej Hostii jest Chrystus prawdziwie obecny, Ten Sam, który chodził kiedyś po ziemi?
– Tak, oczywi… Więcej
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Przyjmowanie Komunii świętej


Zgodnie Z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię św. z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także w Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy … Więcej
daniel.k
Trzeba bić na alarm, reagować, protestować, rozmawiać, ostrzegać, upominać, zachęcać, pod własnym imieniem i nazwiskiem pisać do pasterzy Kościoła, pisać do Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, sprawę poruszać prywatnie i publicznie. Trzeba – tak, jak nasi przodkowie przez tysiąc lat i tak, jak nas uczy Pierwszy Liturg Kościoła, Następca św. Piotra, nasz Papież Benedykt XVI – klękać przed Panem … Więcej
daniel.k
Zuchwałe siostry zakonne. Zuchwali świeccy. Przepisy wykonawcze są tylko przepisami wykonawczymi. To nie jest Słowo Boże. Ale nawet gdybyśmy je potraktowali jako bezwzględnie wiążące, to mamy wśród nich taki zapis: „Szafarz nadzwyczajny wykonuje swoją posługę wtedy, gdy liczba kapłanów wobec komunikujących jest za mała” (Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza … Więcej
daniel.k
Kult Najświętszego Sakramentu. Co się dzieje w Kościele w Polsce? Często ostatnio mówi się o zewnętrznych zagrożeniach Kościoła. Takie mówienie nie jest trudne. A co się dzieje wewnątrz Kościoła, u nas, w naszych sprawach? Kto dzisiaj poważnie i kompetentnie podnosi sprawę postępującej, zaplanowej i systematycznie realizowanej destrukcji Kościoła, destrukcji kultu Eucharystii, destrukcji … Więcej
daniel.k
Zuchwałość w Częstochowie!

„Non enim possumus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate”.
„Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz wszystko dla prawdy” (2 Kor 13, 8).

Siostry zakonne biorą się za rozdawanie Komunii Świętej. Bezczelność! Tak dzieje się na przykład w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi przy Kurii Częstochowskiej. Nie godzi się! Stanowczy i publiczny… Więcej
daniel.k
Jak przyjmować Komunię Świętą? Śp. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

Gdy żył Kardynał Stefan Wyszyński (Prymas Polski), wszystkie zmiany i nadużycia w Kościele Katolickim tak mocno nie galopowały. Śp. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie przestrzegał - zwracając się do duchowieństwa - aby nie odważyli się podawać Komunii Św. na stojąco czy do ręki. Szczególnie często wpajał to nowo … Więcej
daniel.k
Przyjmowanie Komunii Świętej

Zgodnie z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię Św. z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także w Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione, np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we … Więcej
daniel.k
Gdy Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zmarł w maju 1983 r., rozpasanie i nieprzestrzeganie Uchwały zaczęło postępować bardzo szybko - "prostowanie kolan" wiernym poszło błyskawicznie. Teraz nie sposób dotrzeć do wszystkich tych słów Prymasa Wyszyńskiego.

Warto postawić kilka pytań:

1. Czy istnieje w Polsce uchwała Episkopatu Polski, która pozbawiła Uchwałę nr. 177 mocy obowiązującej?

2.… Więcej
Przyjmowanie Komunii świętej

Zgodnie Z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię św. z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej.

Przepisy te należy zachować także w Mszach dla grup specjalnych.

W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we Mszy … Więcej
Wielki Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński o godnym przyjmowaniu Komunii Świętej.
nevada60
''Na każdym kroku walczyć będziemy o to,
aby Polska – Polską była!
Aby w Polsce – po polsku się myślało!
Kto sieje nienawiśc między Polakami,
godzien jest potępienia!''

/ Kard. Stefan Wyszyński /
daniel.k
CHCĘ, BY MOI KAPŁANI BYLI ŚWIĘCI, BO MAJĄ UŚWIĘCAĆ INNYCH!
Nie powinni polegać w tej sprawie na środkach ludzkich, jak czynią to inni. Nie powinni polegać na ludziach, ale na Moim Miłosiernym Sercu i Niepokalanym Sercu Maryi.
Kapłani są Moimi pomocnikami, ale za wyjątkiem kilku z nich, nie mają oni poczucia tej godności.
Są oni Moimi ambasadorami, Moimi zaufanymi wobec ludzi, rodzin i narodó… Więcej
Wielki Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński o godnym przyjmowaniu Komunii Świętej.

Jak żył Kard.Stefan Wyszyński, te wszystkie zmiany i nadużycia tak mocno nie galopowały.

Śp. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie zwracając się do duchowieństwa przestrzegał, aby nie odważyli się podawać Komunii Św. na stojąco czy do ręki, szczególnie często wpajał to nowo wyświęconym kapłanom.

Sam … Więcej
+ + +
Przyjmowanie Komunii świętej

Zgodnie Z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię św. z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także w Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we Mszy … Więcej
tahamata
spotkałem się z tezą, że powrót tradycyjnej trydenckiej Mszy do polskich kościołów dlatego jest taki trudny i mozolny, bo zmiany następowały bardzo powoli i były niejako ewolucyjne - tu trochę popuścimy, tam spłycimy a kiedyś na rękę Komunię będziemy kłaść a ludzie to wezmą za coś normalnego...
Engel44
W tekscie jest pytanie : Komu zależy by w Kościele Katolickim panowało zamieszanie na tym tle ? Wiadomo , wspolczesnym liberalom katolickim
-tu jest odpowiedz:
KATOLICKI LIBERALIZM i MODERNIZM oraz CHRZEŚCIJAŃSTWO LIBERALNE (w skrócie)