Język
Wyświetlenia
1,3 tys.
ŚW.FILOMENA 3

CUD MUŁA - PAN JEZUS UKRYTY W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY SZACUNEK, CZEŚĆ, GODNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, POKORĘ, UNIŻENIE I WIARĘ!

JESTEM GORSZY(a) i GŁUPSZY(a) od MUŁA (krzyżówka OSŁA z KONIEM),

bo NIE KLĘKAM przed PANEM BOGIEM przy KOMUNII św. ?

NIE DOTYCZY OSÓB, które klękają, oraz z ograniczoną sprawnością fizyczną.

CUD MUŁA

W Rimini (Włochy), na placu Trzech Męczenników, przed kościołem pw. św. Franciszka a’Paulo, znajduje się niewielka kapliczka wybudowana dla uwiecznienia cudu dokonanego przez i za wstawiennictwem św. Antoniego z Padwy.

W 1227 r. podczas odwiedzin tego miasta Antoni prowadził dysputę z katarskim heretykiem. Historia przechowała jego nazwisko: Bonovillo.

Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnienia rzeczywistej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie..

Bonovillo heretyk powiedział: „Jeśli będziesz w stanie, Antoni, ukazać mi praktycznie rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, jeśli dokonasz takiego cudu, przyznam ci rację!”

I postawił całkowicie, wydawałoby się, nierealne warunki: „Założymy się? Przetrzymam jedno ze swoich zwierząt przez 3 dni bez jedzenia, po czym przyprowadzę je w miejsce publiczne i postawię przed misą pokarmu. Wtedy Ty staniesz przed nim z chlebem, który – jak twierdzisz – jest Ciałem Chrystusa. Jeżeli zwierzę, zamiast zacząć się posilać, odda cześć Twemu Bogu, uwierzę i wezmę udział w wierze twojego kościoła”.


I Antoni zgodził się! Niemożliwe? A jednak.„Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli” J 20, 29, powiedział Pan i CUD Niewiernego Tomasza miał się w historii zbawienia jeszcze raz powtórzyć…

Uzgodnionego dnia na Grand Piazza (dziś plac Trzech Męczenników) w Rimini zgromadzili się z jednej strony Antoni i wierni Kościoła, a z drugiej Bonovillo i gromada katarów. Antoni, po odprawieniu uroczystej Mszy św. w pobliskim kościele, trzymał w dłoniach konsekrowaną Hostię w niewielkiej monstrancji – heretyk prowadził głodnego muła. A na placu ustawiona była misa pełna strawy… (owsa, siana itp…)


Antoni poprosił o ciszę i gdy ta nastała zwrócił się ku zwierzęciu: „Przez imię i w imię twego Stwórcy, którego ja, niegodny Jego sługa, trzymam w moich dłoniach, nakazuję ci: podejdź natychmiast i oddaj pokłon twemu Panu, z całym należnym Mu szacunkiem, tak by wszyscy heretycy i czyniący zło zrozumieli, że wszystko stworzenie powinno ukorzyć się padając na kolana przed swoim Panem Bogiem i Stwórcą, którego kapłani ukazują im w swych dłoniach na ołtarzach ofiarnych”. (a zwłaszcza, gdy przyjmujesz GO w Komunii świętej)

I stał się rzecz niezwykła- CUD. Świadkowie patrzyli, z każdą upływającą chwilą coraz bardziej zdumieni, jak muł odwrócił się od ofiarowywanej mu strawy i poczłapał ku kapłanowi z Hostią! Gdy się zbliżył ugiął przednie nogi, pochylił głowę do ziemi i zastygł w bezruchu… Widząc to adwersarz Antoniego dotychczasowy heretyk Bonovillo, padł mu do nóg i publicznie wyznał błędy swej postawy i czynów. Odtąd stał się jednym z najwierniejszych współpracowników świętego franciszkanina… Historia zdarzenia – CUD została już zamieszczona w najstarszej biografii Antoniego „L’Assidua” („Niestrudzony”). Innym dziełem wspominającym Cud w Rimini jest biografia świętego „Begninitas”„Benignitas” 16, 6-17

MUŁ – (krzyżówka OSŁA z koniem) UKLĄKŁ PRZED PANEM BOGIEM,w Betlejem bydlęta klękały, aniołowie klękają, wszyscy święci klękali, w Piśmie świętym, jest kilkaset odniesień o klękaniu przed BOGIEM.

A JA KATOLIK, KATOLICZKA przyjmując Pana Jezusa w Komunii ŚW. do swojego sercaN I E K L Ę K A M !

DLACZEGO ??? JAKI JEST TEGO POWÓD I PRZYCZYNA?

Bo jestem letnim katolikiem(ą) przymulonym(ą) duchowo iNIE wierzę, że w tej białej Hostii jest ON, BÓG Żywy i Prawdziwy, więc po co iprzed kim mam klękać? I mi to normalnie ,,zwisa i olewam”! Więc zgodnie i modnie, bo prawie wszyscy tak, (taki szatański trend, moda) iwygodniej, więc stoję jak… kołek. ,,Bądź zimny albo gorący, letnie NIE wejdą do królestwa…” „Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli” J 20, 29,

Bo jestem NIEnormalny(a) i głupi(a). Bo NORMALNE, logiczne, rozsądne i mądre jest KLĘKANIE przed Najwyższym Stwórcą – Panem i BOGIEM.

Bo jestem tchórzem, boję się, wstydzę i nie chcę się wychylać, odróżniać, od większości, która jak gęsi w rzędach i ,,poprawnie” na stojąco…

Bochcę być posłuszny(a), nie narażać się kapłanom, którzy propagują, zalecają i akceptują - NIE klękanie przed Panem Bogiem! ALE, to NIE są prawdziwi księża i słudzy Boży! To są przebierańcy- farbowańcy! To są jakieś hybrydy, modernistyczno-liberalno-masońsko-szatańskie krzyżówki!

Czyprawdziwy kapłan, sługa Boży, przyzwaliał by, żeby obrażano(bo TY GO obrażasz nie klękając przed nim) jego Pana i Boga? NIE!

Posłuszeństwo, NAJPIERW Bogu, później ludziom. A narażanie się, zawsze komuś się narazisz, ludziom albo Panu Bogu! Wybór należy do ciebie.

Bobrak mi kultury i pokory. Kultura i pokora zaczyna się od kolan ugiętych przed Bogiem. Termin „kultura” zaczyna się od terminu „kult”. Kult, kultura.

Nieprzypadkowa zbieżność.Kardynał Michael von Faulhaber, z estymą wspominany przez Kardynała Josepha Ratzingera, którego wyświęcił na kapłana,

zostawił nam myśl światłą: „Kultura duszy jest duszą kultury”. Kto czyta, niechaj rozumie.
Kto rozumie, niechaj wierzy.Kto wierzy, niechaj kocha.Kto

kocha, niechaj adoruje.Kto adoruje, niechaj klęka.
Czyż ja marny i grzeszny ludzki proch, w pokorze nie padnę na kolana, wobec BOGA I PANA?

Bojestem zdemonizowany(a) i pyszny(a), czyli pod działaniem złego ducha-szatana, który jest przeciwnikiem i wrogiem KLĘKANIA PRZED PANEM BOGIEM!

Jeden ze znanych mi, Bożych i gorliwych kapłanów, prawdziwy sługa Boży, NIE farbowaniec i NIE podróba powiedział: ,,stopień ZDEMONIZOWANIA hierarchów kościelnych, duchowieństwa i katolików w Polsce - jest wprost NIEWYOBRAŻALNY!

Bo… Bo… itp. No więc dlatego nie klękam! Czyli z własnej woli,jestem gorszy(a) i głupszy(a) od tego OSŁOWATEGO MUŁA!

Zdecydowana większość kapłanów w czasie sprawowania Mszy św. kłania się do granitowego bądź innego stołu, (posoborowego ,,ołtarza”), jednocześnie WYPINAJĄC TYŁEK DO PANA JEZUSA W TABERNAKULUM.

Cóżto za dziwne stwory, krzyżówki, jakie niesamowite i straszne hybrydy ci ,,katolicy i kapłani” ???

Katolik, który nie klęka przed Panem Bogiem i kapłan wypinający tyłek do Pana Jezusa – jest chyba szatańską krzyżówką, stąd takie zachowanie!
Mamy prawo i zaszczytny obowiązek mówić o tych sprawach. To są BOŻE i nasze sprawy.

NIE WOLNO NAM MILCZEĆ O KWESTIACH NAJŚWIĘTSZYCH – NASZYCH, KATOLICKICH I DEPTANIA GODNOŚCI BOŻEJ!


Trzeba bić na alarm i reagować, informować, protestować, rozmawiać, ostrzegać, upominać, zachęcać, pod własnym imieniem i nazwiskiem pisać do pasterzy Kościoła, pisać do Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, sprawę poruszać prywatnie i publicznie.

Trzeba – tak, jak nasi przodkowie przez tysiąc lat i tak, jak nas uczył Pierwszy Liturg Kościoła, Następca św. Piotra, nasz Papież Benedykt XVI – KLĘKAĆ przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Na naszych oczach w ostatnich kilkudziesięciu latach następuje destrukcja kultu Eucharystii na polskiej ziemi przez liberalno-modernistyczno-masonskich hierarchów i kapłanów- szatańskich sług wrogów Pana Boga i Kościoła świętego, oraz niestety z pomocą nas, szeregowych i niby porządnych lecz zagubionych i zmanipulowanych katolików. (Jerzy P.)

KTO UJMIE SIĘ ZA PANEM i BOGIEM UTAJONYM W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE?

Czy jestem GOTOWY(a) WALCZYĆ o Sprawę NAJŚWIĘTSZĄ? CZY MNIE TO JESZCZE OBCHODZI?

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego” (2 Tm 1, 7-8)!

Co się dzieje w Kościele w Polsce? Nonszalancko i bezczelnie likwiduje się postawę klęczącą przy przyjmowaniu Komunii Świętej, wprowadza się kolejki stojących jak gęsi.. Katolicy NIE protestują i NIE reagują.Przerażają otumanienie, tchórzostwo, bierność, brak pokory wobec Boga i letniość wiary u większości POLSKICH KATOLIKÓW. (Tworzy się nowa ateistyczna religia praw człowieka i godności człowieka,religia „miłości bliźniego”, religia wspólnoty i komfortowego samopoczucia, religia samospełnienia, religia samorealizacji, religia zaspokojenia potrzeb, religia egoistów, religia antropocentyczna – bluźniercza antyreligia! Religia ludzi, którzy uprawiają rewię samouwielbienia przed ołtarzem Pańskim, coraz częściej oklaskiwaną. Jednym z ewidentnych powszechnych objawów tej nowej ateistycznej religii jest fakt, że już usta większości Polaków w ogóle przestały wymawiać: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! (Ks. Jacek Bałęba)

JAWNE I BEZSZCZELNE OBRAŻANIE PANA BOGA w JEGO ŚWIĄTYNIACH,szczególnie w porze letniej! Szatańska wolność idowolność w odkrywaniu ciała i swoisty pokaz mody; gołe plecy, brzuchy, obszerne dekolty, mini spodniczki, obcisłe legginsy, biodrówki, klapki, szorty wytarte i poszarpane dżinsy itp. I tak, ,,wierni” przychodzą na spotkanie z Panem Bogiem??? Całkowite zdziczenie, zanik dobrych obyczajów, brak minimum kultury, dobrego wychowania, smaku i wstydu, wśród pseudo wiernych, za pełnym przyzwoleniem, aprobatą, czy wręcz nakazem, jak w przypadku Komunii św. na stojąco, takich samych pseudo-duchownych, liberalno-modernistyczno-masońskich ,,pasterzy kościoła" raczej pastuchów, którzy prowadzą siebie i swoje owce na manowce i zgubę - WIECZNE POTĘPIENIE!

Absolutny brak szacunku i pokory wobec Pana Boga, modlitwy, innych osób i miejsca, w którym obowiązuje zachowanie szczególnego sacrum a nie profanum. Nie klękanie na dwa kolana, a stanie lub kucanie- pozycja sedesowa, brak poprawnego znaku Krzyża św.


Zanik rozeznania dobra i zła,oraz nazywanie zła dobrem i odwrotnie, udawanie i mówienie, że to nic złego, bo większość tak postępuje, bo ksiądz nic nie mówi. Pytam, jaki ksiądz? Liberał, modernista będzie mówił??? Prawdziwy Boży kapłan TAK! Kto się tym przejmuje? Kto poważnie podnosi te kwestie na forum wewnątrzkościelnym? Kto podaje jakieśśrodki zaradcze? LUDZIE, KOBIETY, KAPŁANI OPAMIĘTAJCIE SIĘ! (Jerzy P.)

Ks. Jacek Bałęmba SDB - Kilka refleksji o KOMUNII ŚW. W POSTAWIE KLĘCZĄCEJ i inne (fragmenty)

Największym dobrem na polskiej ziemi jest Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie.

Pan Jezus DZISIAJ w Polsce cierpi z racji ludzkich grzechów, z racji nieuszanowania Najświętszego Sakramentu. Polska dzisiaj cierpi, bo są w niejednym środowisku lekceważeni katolicy – dzieci, młodzież i dorośli – którzy, świadomi wielkości Daru, pragną przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej. Postawa najbardziej właściwa wobec Rzeczywistości, z którą mamy do czynienia. Bóg prawdziwy!


Pisał przed laty nasz papież Benedykt XVI: „Liturgia chrześcijańska jest właśnie dlatego liturgią kosmiczną, że zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).

NIESTOSOWNOŚCI w liturgii - SATANISTYCZNY GEST!

Bezczelnie szybko, nachalnie i bezproblemowo znalazł sobie drogę do polskich kościołów i kaplicsatanistyczny gest:

WYPINANIE SIĘ TYŁEM DO PANA JEZUSA utajonego w Najświętszym Sakramencie.

Takie zachowanie nie ma precedensu w historii Kościoła! Rozpowszechnia się gest kłaniania się do drzewa i do kamienia (pomijamy tutaj kwestię uprawnionych i należnych znaków rewerencji wobec konsekrowanego ołtarza z relikwiami, np. przez ucałowanie, co Kościół czyni od wieków). Pan Jezus mówi prawdę: „Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi” „ Tak się dzieje w Polsce w coraz większej ilości parafii! Ideologów nie brakuje – z mądrą miną bezczelnie indoktrynują wiernych, że tak powinno być. Nikt nie protestuje! Tak się ateizuje dzieci, młodzież, lektorów, ministrantów, wiernych. Anty duszpasterstwo! Prosta droga do ateizmu, do wykasowania powołań kapłańskich, do pustych kościołów.

Jednym z istotnych i integralnych elementów kultu jest zwrócenie się w kierunku Pana Jezusa, postawa klęcząca i przyklęknięcie – pełne szacunku, pokory, uniżenia przed majestatem Boga skrytym w Hostii tej.

Sprawa czci wobec Pana Jezusa jest dzisiaj w Kościele marginalna!Człowiek i jego sprawy są nadmuchane do niebotycznych rozmiarów (o czym można się przekonać obserwując niektóre „celebracje” – czy jeszcze katolickie?), a cześć wobec Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie jest nieobecna lub zdawkowa, bądź traktowana skrajnie marginalnie. Bluźnierstwo i nadmuchana pycha!

Żaden normalny człowiek, choćby trochę wierzący, żaden człowiek o używalności rozumu nie będzie odwracał się tyłem, bądź wypinał się tyłem do Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie i NIE BĘDZIE STAŁ przed PANEM I BOGIEM, lecz z pokorą, szacunkiem i w wielkim uniżeniu zawsze zegnie kolana, przed swoim Stwórcą , zwłaszcza przy przyjmowania pana Jezusa do swojego serca w Komunii św.
W kościołach katolickich po Soborze Watykańskim II postawiono stoły, błędnie nazywane ołtarzami soborowymi. Błędnie, ponieważ sam Sobór ani w żadnym dokumencie, ani w żadnym sformułowaniu nie nakazywał, ani nawet nie sugerował odwracania kapłana tyłem do Pana Jezusa i stawiania stołów versus populum. Klasyczny układ pięknie ocalał w jasnogórskiej kaplicy!

Weźmy teraz sytuację praktyczną.Czas poza Mszą Świętą albo w czasie Liturgii Słowa podczas Mszy Świętej. Ktoś ze służby liturgicznej (ministrant, lektor) ma przejść z jednej strony prezbiterium na drugą. Idąc przez prezbiterium, ma po drodze Tabernaculum po jednej stronie a stół posoborowy po drugiej. Powszechnie wprowadzaną i obowiązującą podczas Mszy Świętej modą staje się totalne ignorowanie Tabernaculum, w którym stale jest obecny Pan Jezus, a kłanianie się stołowi posoborowemu i ludziom. I oto mamy sytuację taką: kłaniając się stołowi posoborowemu jednocześnie wypina się tyłem do Tabernaculum, do Najświętszego Sakramentu. SATANISTYCZNY GEST! Czy nikt tego nie widzi?

Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał o Tabernaculum, przypomniał, że „w kościołach miejscem najświętszym,
jest miejsce, w którym przechowuje się Eucharystię”

Kard. ROBERT SARAH - WZYWA WIERNYCH DO KLĘKANIA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ.

„Liturgiczne lenistwo NIE KLĘKANIE pochodzi od szatana 12 Lipiec 2016
by w obronie wiary

Kardynał Robert Sarah podczas konferencji „Sacra Liturgia” w Londynie wzywał biskupów do powrotu do odprawiania Mszy ad orientem, a wiernych – DO KLĘKANIA DO KOMUNII ŚWIĘTEJ.

W swoim wystąpieniu kardynał zachęcił wszystkich katolików, aby przyjmowali postawę klęczącą podczas otrzymywania Ciała Pańskiego. „Klękanie podczas Komunii Świętej (chyba, że jest się chorym) to podstawa” – zauważa kard. Sarah.


Kardynał ostrzegł wszystkich księży, aby być czujnym na pokusę liturgicznego lenistwa, bo pochodzi ona od szatana

„Drodzy bracia, powinniśmy wsłuchiwać się w lament Boga, który przemawia do nas słowami proroka Jeremiasza: „do Mnie zaś obracają się plecami, a nie twarzą”(Jr, 2,27). Klękajmy i odwróćmy się znów twarzą do Boga! – zaapelował kardynał.

Jeśli KLĘKANIE znikło z naszej liturgii, MUSI BYĆ NATYCHMIAST PRZYWRÓCONE, szczególnie podczas PRZYJMOWANIE NASZEGO PANA JEZUSA W ŚWIĘTEJ KOMUNII!

PAN JEZUS UKRYTY W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY SZACUNEK, CZEŚĆ, GODNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, POKORĘ, UNIŻENIE I WIARĘ!

Oprac. na podstawie wypowiedzi, prawdziwych i Bożych kapłanów i swojej wiedzy-. Jerzy Poleszczuk tel..515 483 352 e-mail: pol-jerz5o@wp.pl Puzdrowo-2017 r.

____________________

PROSZĘ, ZOBACZ:henryk33 wspomniał ten post w CUD MUŁA - PAN JEZUS UKRYTY W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY SZACUNEK,….