Clicks48
lt.news

Kasdieniais drabužiais apsirengęs Bergoglio susitikime su jėzuitais

Bolivijos jėzuitai svėtainėje Jesuitas.org.bo patalpino straipsnį apie jėzuitų vyresniuosius, kurie lankėsi šalyje.

Tarp jų buvo dvasios tėvas Pedro Arrupe (1907-1991), kuris ordiną privedė prie dar neregėto nuosmukio.

Arrupe Bolivijoje lankėsi du kartus, antrąjį šių 1979-ųjų rugpjūtį dalyvavo Kočabambos susitikime su Peru, Bolivijos, Paragvajaus, Čilės, Urugvajaus ir Argentinos jėzuitų studijų direktoriais.

Tuomet paaiškėjo, jog dvasios tėvas Jorge-Mario Bergoglio, ateities Popiežius Pranciškus, taip pat dalyvavo šiame susitikime.

Susitikime dalyvavusiu svečių darytoje nuotraukoje matyti Arrupe, apsirengęs kunigo apranga centre, kol pats Bergoglio stovėjo už jo apsirengęs kaip įprastas tikintysis pilietis.

Tikėtina, jog tuo metu Bergoglio jau nebebuvo Argentinos jėzuitų provincialas.

#newsPdadqlhuyz