Ngôn ngữ
Lượt xem
414
vi.news

Hồng y Zen, Vatican nhận một thỏa thuận "giả mạo" với Trung Quốc

Hồng y Hồng Kông Joseph Zen, 86 tuổi, cho biết, một thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc sẽ đặt Giáo Hội Công giáo ở nước này vào một "cái lồng chim lớn".

Nói với Associated Press (ngày 9 tháng 2), Zen giải thích rằng chế độ Trung Quốc muốn Giáo hội đầu hàng để họ có thể nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.

Nói về một sự sắp đặt mà Giáo Hoàng có thể có quyền phủ quyết đối với các giám mục trong tương lai, Zen nói, "Nghe thì tuyệt vời, nhưng nó là giả mạo". Theo Zen, Đức Giáo hoàng không thể sử dụng quyền phủ quyết của mình quá thường xuyên. Zen thích một hệ thống nơi Giáo Hoàng có quyền bổ nhiệm các giám mục và Trung Quốc sẽ có quyền phủ quyết.

Hình ảnh: Joseph Zen, © Mazur, catholicnews.org.uk, CC BY-ND, #newsKczsdbanwn