Clicks110

Panna Maria Karmelská

Tomislav
1
Původní význam hory Karmel a dnešní karmelitáni.