Jazyk

Zobrazení
103
svati Cyril a Metod

Tomislav 2 2
Celý rozpolcený svět naléhavě čeká na všeobjímavé srdce slovanské, aby s Boží milostí spojilo rozjímavou spiritualitu Východu s praktickou duchovostí Západu, takže bude doceněna hodnota východních i … Více
Zedad
Pasáž: Amos 8,11-14
11Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
8Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.
V onen den budou omdlévat žízní krásné panny i jinoši.
Ti, kteří přísahají při samařském provinění a říkají: „Jakože …
Více