Clicks408

Kázal jsem. Proroctví athoských o Rusku dnes

Libor Halik
Filipským 4,4-9; Evangelium sv. Jana 12,1-19.