Clicks299

Pacta sunt servanda.

Sacerdos Hyacinthus
Pacta sunt servanda. Układów należy dotrzymywać. (Ulpian „Digesta Iustiniani”. Zasadę tę spopularyzował w XVI w. Hugo Grotius w „Trzech księgach o prawie wojny i pokoju”.) - - - Zob. także strony …More
Pacta sunt servanda.
Układów należy dotrzymywać.
(Ulpian „Digesta Iustiniani”. Zasadę tę spopularyzował w XVI w. Hugo Grotius w „Trzech księgach o prawie wojny i pokoju”.)

- - -

Zob. także strony internetowe:
DICTA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/
LINGUA LATINA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/