Język

Wyświetlenia
300
Nemo potest duobus dóminis servire.

Sacerdos Hyacinthus
Nemo potest duobus dóminis servire. Nikt nie może dwom panom służyć. (Mt 6, 24) - - - Zob. także strony internetowe: DICTA sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/ LINGUA LATINA sacerdoshyacinth… Więcej