Language Contact
Please type your posting here

Chvály Boží
Ty jsi svatý Pán,jen Ty jsi Bůh,jenž dělá zázraky.
Ty jsi silný.
Ty jsi veliký.
Tys nejvyšší. Tys všemocný král,Otče svatý,Králi nebe i země. Tys trojí a jediný,Pán a Bůh,všechno dobro. Ty jsi dobro,všechno dobro,nejvyšší dobro,Pán a Bůh, živý a pravý. Tys láska a milování. Ty jsi moudrost. Tys pokora. Tys trpělivost. Tys jistota. Ty jsi pokoj. Tys radost a veselí. Ty jsi spravedlnost a mírnost. Tys všechno bohatství,které potřebujeme. Tys laskavost. Tys ochránce. Ty jsi strážce a …
[More]