Clicks204

Św. Pius X, encyklika "Pascendi Dominici gregis" (3)

Sacerdos Hyacinthus
Św. Pius X, encyklika "Pascendi Dominici gregis" O zasadach modernistów, Rzym 8 IX 1907. Tekst według wydania Drukarni Diecezjalnej we Włocławku (1908) z niewielkimi uwspółcześnieniami terminologii. …More
Św. Pius X, encyklika "Pascendi Dominici gregis"
O zasadach modernistów, Rzym 8 IX 1907.


Tekst według wydania Drukarni Diecezjalnej we Włocławku (1908)
z niewielkimi uwspółcześnieniami terminologii.

Wstęp c.d. (3)

- - -

c.d.: Św. Pius X, encyklika "Pascendi Dominici gregis" (4)