Jazyk

Zobrazení
549
Kázal jsem, jak Marie Panna zhatí plán Rothschildů udělat Drahoše prezidentem

Libor Halik 2
2 Tim 4,3-8; Evangelium sv. Marka 1,1-8. Pravoslavní aktivisté přivezli do kanceláře prezidenta Putina petici požadující zákaz potratů v Rusku s podpisy 1 milionu a 200 000 lidí. Nosili 3 krabice … Více
Napsat komentář
mike084
I řekl mi Bůh: „Nepečeť slov proroctví těch knih, neboť čas blízek jest. Kdo škodí, ať ještě škodí a kdo jest v nečistotě, ať ještě se znečisťuje a kdo spravedlivý jest, nechť ještě jest ospravedlněn a svatý nechť ještě jest posvěcen! Hle, přicházím rychle a odplata moje se mnou jest, abych každému dal podle skutků jeho. Já jsem Alfa i Omega, první a poslední, začátek i konec!”

to prečo Boh pôso… Více