Clicks339

A.M.D.G.

Sacerdos Hyacinthus
AMDG lub A.M.D.G. = Ad maiorem Dei gloriam. Na większą chwałę Bożą. (Dewiza m.in. twórcy zakonu jezuitów św. Ignacego Loyoli) - - - Zob. także strony internetowe: DICTA sacerdoshyacinthus.wordpres…More
AMDG lub A.M.D.G. = Ad maiorem Dei gloriam.
Na większą chwałę Bożą.
(Dewiza m.in. twórcy zakonu jezuitów św. Ignacego Loyoli)

- - -

Zob. także strony internetowe:
DICTA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/
LINGUA LATINA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/