Clicks710

Ágnus Déi...

Sacerdos Hyacinthus
Ágnus Déi, qui tóllis peccáta mundi, miserére nobis. Ágnus Déi, qui tóllis peccáta mundi, miserére nobis. Ágnus Déi, qui tóllis peccáta mundi, dona nobis pacem. - - - Zob. także strony internetowe:More
Ágnus Déi, qui tóllis peccáta mundi, miserére nobis.
Ágnus Déi, qui tóllis peccáta mundi, miserére nobis.
Ágnus Déi, qui tóllis peccáta mundi, dona nobis pacem.

- - -

Zob. także strony internetowe:
DICTA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/
LINGUA LATINA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/