Język

Wyświetlenia
731
GENDER. Filozofia? Ideologia? Absurd?

Defensor Mariae
x. Leszek Woroniecki o gender