Language
Write a comment …
johnfrax
Drahí bratia a sestry,
naša modlitba otvára dvere Bohu,
ktorý nás učí, aby sme neustále vychádzali zo seba,
a tak sa stávali schopnými byť druhým nablízku,
a to predovšetkým vo chvíľach skúšky:
aby sme im prinášali útechu, nádej a svetlo.

Nech nám Boh pomáha, aby sme sa dokázali vždy intenzívnejšie modliť, a tak posilňovali náš vzťah s Bohom Otcom, otvárajúc srdcia pre potreby ľudí, čo sú okolo nás a vnímajúc krásu toho, že sme Božím deťmi v spoločenstve mnohých bratov a sestier.


www.radiovat… [More]