Clicks323

D.O.M.

Sacerdos Hyacinthus
DOM lub D.O.M. = Deo Óptimo Máximo Bogu Najlepszemu Największemu lub: Bogu Najlepszemu Najwyższemu (Napisy na świątyniach rzymskich, potem także kościołach i nagrobkach chrześcijańskich) -…More
DOM lub D.O.M. = Deo Óptimo Máximo
Bogu Najlepszemu Największemu
lub:
Bogu Najlepszemu Najwyższemu
(Napisy na świątyniach rzymskich, potem także kościołach i nagrobkach chrześcijańskich)

- - -

Zob. także strony internetowe:
DICTA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/
LINGUA LATINA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/