Język

Wyświetlenia
2,3 tys.
Kazanie na 150. Rocznicę Powstania Styczniowego

Bacalublin 1
Kazanie na 150. Rocznicę Powstania Styczniowego www.dzieckonmp.wordpress.com Więcej
wda
Czyje to kazanie?
Gdzie można zdobyć więcej kazań tego księdza?