Clicks328

Kázal jsem o zradě, budoucí nápravě, protestantském vyzobávání drobků

Libor Halik