Clicks449

Kázal jsem i o Františkových změnách Otčenáše

Libor Halik
Efezským 6,10-24; Evangelium sv. Lukáše 13,10-13. Po těch změnách se padá do pekla, jako na tom obrázku.