Language

Clicks
1k
7.Z knihy Benedikta XVI."Svetlo sveta"

johnfrax
www.oecumene.radiovaticana.org/slo/index.asp Zhrnutie najnovšej knihySvätého OtcaSvetlo sveta,ktorá obsahuje rozhovor nemeckého novinára Petra Seewalda so Svätým Otcom na aktuálne otázky dneška. [More]