Język

Wyświetlenia
305
14 lipca 1789

Defensor Mariae
"Rzeczywiście, nie ma sroższego zwierzęcia nad człowieka ogarniętego bezbożnością i nienawiścią!" delurski.pl/2403/rewolucja-francuska/ Więcej