언어
2 692
01:41:20

Chvály

Chvály. Ježíši,vše Ti svěřuji do Tvého Nejsvětějšího Srdce v těchto Chválách a Miluji Tě&&& www.uloz.to/xwLKtBW/jakubcata-chval… 더보기
댓글 쓰기…
SalveRegina75
Chvály Boží
Ty jsi svatý Pán,jen Ty jsi Bůh,jenž dělá zázraky.
Ty jsi silný.
Ty jsi veliký.
Tys nejvyšší.
Tys všemocný král,Otče svatý,Králi nebe i země.
Tys trojí a jediný,Pán a Bůh,všechno dobro.
Ty jsi dobro,všechno dobro,nejvyšší dobro,Pán a Bůh,
živý a pravý.
Tys láska a milování.
Ty jsi moudrost.
Tys pokora.
Tys trpělivost.
Tys jistota.
Ty jsi pokoj.
Tys radost a veselí.
Ty jsi spravedlnost…
더보기