Language
2 691
01:41:20

Chvály

Chvály. Ježíši,vše Ti svěřuji do Tvého Nejsvětějšího Srdce v těchto Chválách a Miluji Tě&&& www.uloz.to/xwLKtBW/jakubcata-chval… [More]
Write a comment …
SalveRegina75
Chvály Boží
Ty jsi svatý Pán,jen Ty jsi Bůh,jenž dělá zázraky.
Ty jsi silný.
Ty jsi veliký.
Tys nejvyšší.
Tys všemocný král,Otče svatý,Králi nebe i země.
Tys trojí a jediný,Pán a Bůh,všechno dobro.
Ty jsi dobro,všechno dobro,nejvyšší dobro,Pán a Bůh,
živý a pravý.
Tys láska a milování.
Ty jsi moudrost.
Tys pokora.
Tys trpělivost.
Tys jistota.
Ty jsi pokoj.
Tys radost a veselí.
Ty jsi spravedlnost a mírnost.
Tys všechno bohatství,které potřebujeme.
Tys laskavost.
Tys ochránce.
Ty jsi strážce a …
[More]