언어

클릭 수
3.2천
Różaniec Tajemnica Chwalebna na mp3

KinLas82
Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec 1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę. 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największ… 더보기

댓글 쓰기…
jadwiska
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba Te dusze,które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia” 더보기
jadwiska
"O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia".
jadwiska
"O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia".
jadwiska
"O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia".
jadwiska
"O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia".