Clicks470

Bonum ex íntegra causa, malum ex quocumque defectu.

Sacerdos Hyacinthus
Bonum ex íntegra causa, malum ex quocumque defectu. Dobro rodzi się z całkowitej dobrej przyczyny, zło z jakiegokolwiek braku. (Powszechnie przyjęta zasada metafizyczna i moralna. By coś było dobre…More
Bonum ex íntegra causa, malum ex quocumque defectu.
Dobro rodzi się z całkowitej dobrej przyczyny, zło z jakiegokolwiek braku.

(Powszechnie przyjęta zasada metafizyczna i moralna. By coś było dobre, wszystko w nim musi być dobre; by coś było złe, wystarczy, by występował w nim jakikolwiek brak, jakiekolwiek zło. – Dionizjusz Areopagita; cytowane przez św. Tomasza z Akwinu „Summa Theologica” I-II, q. 18, ad 3.)

- - -

Zob. także strony internetowe:
DICTA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/
LINGUA LATINA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/