Jazyk

Pozretia
1,8 tis.
04 Klokočov o. Matúš Marcin- modlitby za oslobodenie 2017-09-08 19-26-13

cameraman 1
04 Klokočov o. Matúš Marcin- modlitby za oslobodenie 2017-09-08 19-26-13
Napísať komentár
cameraman zmienil tento príspevok v Kolumbia - Pápež si nekľakol pred svojim Pánom.
cameraman
2 Pt 3

Pánov deň príde, aj keď sa zdá, že mešká

1 Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem, a v obidvoch vás napomínam, lebo chcem prebudiť vašu čistú myseľ, 2 aby ste pamätali na to, čo predpovedali svätí proroci, i na to, čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. 3 Predovšetkým vedzte, že v posledných dňoch prídu s posmechom posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, 4… Viac