Clicks3.4K

Nie lękaj się Miłości - ks. Michał Olszewski SCJ

verbumewangelizacja
Homilia wygłoszona w nowicjacie sercańskim w XXX Niedzielę Zwykłą, rok A