Język

Wyświetlenia
269
Dwa łyki metafizyki

Defensor Mariae 1
Jaka jest metafizyczna struktura człowieka? Dlaczego metafizycznym błędem są twierdzenia aborcjonistów? Co będziemy „robić“ w niebie? delurski.pl Więcej