Clicks661

Chowanie kaczora w piasek PDO283 ZR FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXXVII

mysowa
Chowanie kaczora w piasek PDO283 ZR FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXXVII PG VII Ko2 78.2016 Aneks do Szef IPN Kaminski mataczy ZDRADE PANSTWA PDO281 FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO…More
Chowanie kaczora w piasek PDO283 ZR FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXXVII

PG VII Ko2 78.2016 Aneks do Szef IPN Kaminski mataczy ZDRADE PANSTWA PDO281 FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXXV Do Prokuratury Generalnej RP 18. 2. w kategorii Stefan Kosiewski, Zgłoszenie mataczenia przez szefa IPN, Kamińskiego w sprawie Pakietów Zdrady Państwa

4. Przypisy: Tajemnice Jana Pawla II. PDO282 FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCLXXVI SANTO SUBITO SUTENER PAPUCIOWY

15 lutego 2016, br. Jarosław Kaczyński został wycofany na z Góry upatrzoną pozycję
do Szpitala Wojskowego, chociaż poza umywaniem rąk z wojskiem nie ma nic wspólnego

żeby nazajutrz, we wtorek, 16 przed kamerami TVP psa Kaczyńskiego, Jacka Kurskiego
szef IPN-u Łukasz Kamiński mógł skompromitować Wałęsę, Ojca Solidarności i Magdalenki

Jarosław Kaczyński powiedział razu pewnego, że jeśli Wałęsa zostanie skompromitowany
to jego brat, Lech Kaczyński zostanie nazwany "symbolicznym patronem ruchu Solidarność"

O tym prostackim pisaniu historii na nowo przez trockistowskich zafałszowanych z KOR-u
przypomniała 19 lutego br. obiektywnie gazeta "Süddeutsche Zeitung" słowami: Jaroslaw

Kaczyński sagte einmal, wenn Wałęsas kompromittiert sei, werde sein Bruder Lech Kaczyński
bis zu seinem Unfalltod 2010 polnischer Präsident) zum "symbolischen Patron der Solidarność

-Bewegung". NIEDOCZEKANIE - mówi w oczy Poeta Polski na emigracji politycznej w Niemczech
od stanu wojennego, żeby historię Polski i Europy mieli pisać na nowo nam ci sami, co zasrali

Polskę i świat bżydkim fetorem tchórza chowającego łeb w piasek pustynii intelektualnej szpitala
wojskowego wspólnie z potomkami ubowców, stalinowskich prokuratorów, rezydentów KGB, którzy

robią za urzędników państwowych, szefów każdej jednej telewizji w Polsce po Magdalence, IPN
albowiem przysłowie żydoskie jasno pyta: czy ten krawiec, co źle skroił, będzie umiał naprawić

Tego samego dnia, co rektor Uniwersytetu Sławek spotkał mnie także przypadkiem w Katowicach
tw "Zbyszek" 31497 Pytasz Marek s. Mariana(...)

sowa2.quicksnake.net/Politics/Chowanie-kaczor…