Clicks9.8K

'Klucz' do uzdrowienia - ks. Michał Olszewski SCJ

verbumewangelizacja
Kozania wygłoszone w Niskowej k. Nowego Sącza podczas Mszy Św. o uzdrowienie, traktujące o warunkach przyjęcia łaski Bożej i przeszkodach na drodze do wypełnienia się woli Bożej w naszym życiu, 2011-…More
Kozania wygłoszone w Niskowej k. Nowego Sącza podczas Mszy Św. o uzdrowienie, traktujące o warunkach przyjęcia łaski Bożej i przeszkodach na drodze do wypełnienia się woli Bożej w naszym życiu, 2011-10-07