Clicks373

Stabat Mater - sequentia

Sacerdos Hyacinthus
Wersja śpiewana: Stabat Mater - sequentia Tekst sekwencji w języku łacińskim i polskim: + Stabat Mater dolorósa iuxta Crucem lacrimósa, dum pendébat Fílius. Cuius ánimam geméntem, contristátam et …More
Wersja śpiewana:
Stabat Mater - sequentia

Tekst sekwencji w języku łacińskim i polskim:

+

Stabat Mater dolorósa
iuxta Crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem,
pertransívit gládius.

O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!

Quae maerébat, et dolébat,
pia Mater, dum vidébat
Nati poenas íncliti.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplício?

Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
doléntem cum Fílio?

Pro peccátis suae gentis
vidit Iesum in torméntis,
et flagéllis súbditum.

Vidit suum dulcem Natum
moriéndo desolátum,
dum emísit spíritum.

Eia, Mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.

Sancta Mater, istud agas,
Crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.

Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.

Fac me tecum pie flere,
Crucifíxo condolére,
donec ego víxero.

Iuxta Crucem tecum stare,
et me tibi sociáre
in planctu desídero.

Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára:
fac me tecum plángere.

Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac consortem,
et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,
fac me Cruce inebriári,
et cruóre Filii.

Flammis ne urar succénsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.

Christe, cum sit hinc exíre,
da per Matrem me veníre
ad palmam victóriae.

Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
Paradísi glória.

Amen.

- - -

Bolejąca Matka stała
u stóp krzyża, we łzach cała,
kiedy na nim zawisł Syn.

A w Jej pełnej jęku duszy,
od męczarni i katuszy,
tkwił miecz ostry naszych win.

Jakże smutna i strapiona
była ta błogosławiona,
z której się narodził Bóg.

Jak cierpiała i bolała,
jakże drżała, gdy widziała
Dziecię swe wśród śmierci trwóg.

Któryż człowiek nie zapłacze,
widząc męki i rozpacze
Matki Bożej w żalu tym?

Któż od smutku się powstrzyma,
mając Matkę przed oczyma,
która cierpi z Synem swym?

Widzi, jak za ludzkie winy
znosi męki Syn jedyny,
Jezus – jak Go smaga bat.

Widzi, jak samotnie kona
owoc Jej czystego łona,
dając życie za ten świat.

Matko, coś miłości zdrojem,
przejmij mnie cierpieniem swoim
abym boleć z Tobą mógł.

Niechaj serce moje pała,
by radością mą się stała
miłość, którą – Chrystus Bóg.

Matko święta, srogie rany,
które zniósł Ukrzyżowany,
wyryj mocno w duszy mej.

Męką Syna rodzonego,
co dla dobra cierpiał mego,
ze mną się podzielić chciej.

Pragnę płakać w Twym pobliżu,
cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu
po mojego życia kres.

Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,
z Tobą łączyć się w żałobie,
i wylewać zdroje łez.

Panno czysta nad pannami,
niechaj dobroć Twoja da mi
płakać z żalu z Tobą współ,

Bym z Chrystusem konał razem,
Męki Jego był obrazem,
Rany Jego w sobie czuł.

Niech mnie do krwi rani zgraja,
niech mnie męki krzyż upaja
i Twojego Syna krew.

W ogniu Panno, niech nie płonę,
więc mnie w swoją weź obronę,
gdy nadejdzie sądu gniew.

Gdy kres dni przede mną stanie,
przez Twą Matkę dojść mi Panie,
do zwycięstwa palmy daj.

Kiedy umrze moje ciało,
niechaj duszę mą z swą chwałą
czeka Twój wieczysty raj.

Amen.