Jazyk
Napísať komentár …
Peter(skala)
......to bolo ke kafíčku? tak v poho...
pete13
Nedovoľte, aby sa vám v duši usadila čo len štipka smútku, pretože smútok bráni voľnému pôsobeniu Ducha Svätého.
páter Pio
Peter Maria sa to páči. 
miňocraft sa to páči. 
pete13
samozrejme každý z nás je iný a svojím spôsobom života jedinečný preto je tento audio záznam len akýmsi náčrtom