Jazyk
2 617

Chvíli po lynči

00:26
Pro Peter Maria k narozkám.
Napsat komentář
ceskoslo
Ryanova dcera 1970
apredsasatoci
co je to za film?
Napsat komentář
mike084
miňocraft predvčerom No zrovna,pán Ďurica!v Uhorskom kráľovstve sme žili po stáročia ako jeden z mnohých národov a naša ideológia nebola cudzia ale … Více
mike084
www.knihyzaeuro.sk/vrba-jozef-muz-… Muž, ktorý sa vzoprel Hitlerovi Kód knihy: 0020532 Autor: Vrba Jozef Rok vydania: 1998 Vydavateľstvo: Konfede… Více

Přísaha náčelníka Huronů

106 stránky
Obrázek z misií mezi Indiány v Kanadě. Dne 29. června 1930 byl s několika jinými soudruhy prohlášen v Římě, v kostele sv. Petra, misionář, o němž jsme četli v této povídce, P. Jan Brébeuf, za … Více
Napsat komentář
Zedad
Pán Ježíš ustanovil Církev a povolal apoštola Petra za pastýře - viz Bible
snakee
Mirko, ty si taký náš modernistický troll, co by chtěl katolicky diskutovat s modernistickým moderátorem

O jednotě církve / sv. Cyprian

87 stránky
Církev Pána Ježíše je pouze jediná! - Pán Ježíš řekl jasně a určitě: „Založím C í r k e v s v o u…“ Kdyby řekl: „Založím církve své“, pak by založených církví existovalo více. On však mluvil toliko … Více
Napsat komentář
ceskoslo
Je-li Církev Tělem, pak tvoří nutně jednotný a nerozdělený celek, podle slov svatého Pavla: „mnozí jsme jedno Tělo v Kristu“ (Řím XII,5) a nemá býti … Více
ceskoslo
Neboť všichni, kdo jsou Boží a Kristovi, jsou s biskupem. Také všichni, kdo se kajícně vrátili k jednotě Církve, jsou rovněž Boží, takže mohou žít … Více

Církev a soukromá zjevení / Martin R. Čejka

48 stránky
Pokud hierarchie uzná autenticitu daného jevu, není ještě chráněna neomylností, protože neomylnost je zaručena pouze v případě apoštolského a tedy obecného Božího zjevení, apoštolské tradice a Písma … Více
Napsat komentář
Peter(skala)
ceskoslo pred 54 minútami Zjevení bylo uzavřeno a je zcela dostačující a kompletní pro naši spásu. A to již před téměř 2000 lety. Nic nového se již … Více
ceskoslo
Zjevení bylo uzavřeno a je zcela dostačující a kompletní pro naši spásu. A to již před téměř 2000 lety. Nic nového se již nemůže sdělit a přidat. … Více

Co si máme myslet o úctě k Božímu Milosrdenství?

2 stránky
Charakteristickým rysem každého pravého mystika, který obdržel nadpřirozené milosti, je vždy hluboká pokora, pocit nehodnosti, vědomí a vyznání závažnosti svých hříchů. Právě tato pokora vykazuje v … Více
Napsat komentář
Zedad
Žalmy 33, 18Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,
ceskoslo
1. Na Boží milosrdenství opovážlivě spoléhá, kdo dělá hříchy a nečiní pokání, protože se domnívá, že nejvýš milosrdný Bůh mu odpustí i bez pokání. „… Více

Na bandity se musí jinak!

04:04
Takové kněze potřebujeme
Napsat komentář
mike084
je prípad kde sa človek nemusí strážiť aby sa nerúhal o Judášovi a jeho pekelnom konci to povedal sám Boh Syn
mike084
ak sa nekajal tak určite skončil v pekle a ak skončil v očistci nevieme či nepyká doteraz ono ten istý denár dostali aj tí čo prišli pracovať … Více

Peklo

34 stránky
"Rozjímej často o pekle! ,,Ve všech svých skutcích pamatuj na poslední své věci a na věky nezhřešíš." (Sir. 7, 40.)
Napsat komentář
ceskoslo
"Většina dospělých katolíků půjde do pekla". (sv. Leonard/ Leonard z Port Maurizio, „The Little Number of Those Who Are Saved“) Více
ceskoslo
„To, co jsem viděla, nebudu moci nikdy zapomenout. Ocitla jsem se v temné, páchnoucí chodbě a byla jsem zavřena do jedné dutiny plné ohně a nemohla … Více

Nevýstižná velikost Matky Církve

16 stránky
Musíme konečně přestat se snahou všechno udělat co nejmenším a musíme se naučit zbožnému úžasu před velikostí Božího zjevení. A to platí zvláště pro Marii, ve které Bůh uskutečnil svůj největší … Více
Napsat komentář
ceskoslo
Dnes publikovaný dekret připomíná genezi kultu P. Marie jako Matky církve. Křesťané brzy začali vnímat Marii jako svou Matku. Dosvědčují to slova sv.… Více

Měl Ježíš tělesné sourozence?

2 stránky
Pádné a přesvědčivé argumenty sv. Jeronýma jsou fakticky nevyvratitelné. Panenství Matky Boží je logicky i biblicky zdůvodněné. Katolická nauka stojí na solidních základech, obhajitelných i vědecky … Více
Napsat komentář
Peter(skala)
janevanj 30. máj Veľmi si vážim u Emmerychovej ako popísala život zbožných esénov a že rodina Panny Márie patrila k esénom, ako aj jej prababička … Více
Peter(skala)
janevanj včera A Pán povedal a je to dochované v Písme že Ho všetci apoštolovia zradia a utečú... Páči sa mi to to maš pravdu, tak ako … Více
1 77

O přesnosti myšlení

146 stránky
O duši, rozumu a svobodné vůli.
Napsat komentář
ceskoslo
Neboť Církev, která k tomu od Boha byla založena, musí nejen velmi bedlivě ostříhati neporušeného odkazu víry, nýbrž i ustavičně a s velikou pílí … Více
1 80

Manželství Panny Marie

52 stránky
Obraz manželství je výsostný: jím se začíná dějepis člověka na zemi a jím se končí, protože jím začíná věčný děj lásky mezi Bohem a člověkem v nebi.
Napsat komentář

SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO Jana Zlatoústého

100 stránky
Schváleno Kongregací pro Východní církve Řím dne 15. 7. 2006 Více
Napsat komentář
miňocraft
Dnes som ju mohol sláviť spolu s bratmi grekokatolikmi v cirkevnoslovanský jazyku :)
1 51

Liturgie / P. Marian Schaller

276 stránky
Imprimi potest Pragae , ex Abbatia Emautina die 28. S e p t em b r i s 1933 † Ernestus Vykoukal, O. S. B. abbas Nihil obstat Can. Dr. Jos . Čihák c ensor Imprimatur Pragae , die 3. Novembr is 1933 … Více
Napsat komentář
ceskoslo
I poloha chrámů má svou mystickou odůvodněnost. Kostely bývají obyčejně stavěny tak, že tvář kněze u oltáře a věřících v lodi chrámové je obrácena k … Více

Katolická církev a církev Kristova

2 stránky
„CÍRKEV JE KATOLICKÁ, PROTOŽE JE V NÍ PŘÍTOMEN KRISTUS. „TAM, KDE JE KRISTUS JEŽÍŠ, TAM JE KATOLICKÁ CÍRKEV.“ V NÍ JE PLNOST KRISTOVA TĚLA SPOJENÉHO S JEHO HLAVOU, A TO ZAHRNUJE, ŽE OD NĚHO … Více
Napsat komentář
alica111
jedna z falošných brán ktorá nevedie do neba je brána advetistická