cmeliak
cmeliak

Poslanec Braňo Škripek o GENDER IDEOLÓGII

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.postoy.sk/FVO-pripomienka-ludske-prava

Fórum pre verejné otázky žiada úpravu priorít v oblasti ľudských práv

Autor: Martin Dilong - 9 October, 2013 - 14:02
Blog/Spoločnosť-Civilizácia
Fórum pre verejné otázky na svojej stránke zverejnilo zásadnú hromadnú pripomienku k materiálu “Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.” …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.postoy.sk/FVO-pripomienka-ludske-prava

Fórum pre verejné otázky žiada úpravu priorít v oblasti ľudských práv

Autor: Martin Dilong - 9 October, 2013 - 14:02
Blog/Spoločnosť-Civilizácia
Fórum pre verejné otázky na svojej stránke zverejnilo zásadnú hromadnú pripomienku k materiálu “Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.” Celý text pripomienky si môžete prečítať TU.
V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie materiálu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí “Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014”
FVO žiada, aby ministerstvo do tohto dokumentu doplnilo:
jasnú formuláciu, že SR vo vzťahu k osobám s inou sexuálnou orientáciou nemá medzinárodnoprávny záväzok, ktorý by musela prijať,
upriamilo pozornosť na ochranu ľudského života aj v období prvých 12 týždňov od počatia, pretože v tomto čase je vykonaných najviac umelých potratov,
podporovalo projekty, ktoré sú zamerané proti diskriminácií ľudí po 50. roku veku,
nepodporovalo projekty, s ktorými nesúhlasia rodičia (napr. sporná učebná pomôcka o homosexualite - je uvedená v celom znení hromadnej pripomienky.
Hromadnú pripomienku môžete (najneskôr do 16. októbra 2013) podporiť elektronicky TU.
Je dôležité, aby sme dali najavo, že nám na ľudských právach záleží a žiadali ministerstvo, aby presadzovalo overené a skutočne dôležité ľudské práva. FVO je presvedčené, že je treba predovšetkým chrániť najviac zraniteľné skupiny, najmä nenarodené deti a starších ľudí.
Ďakujeme Vám za podporu spoločnej veci.
Martin Dilong a Pavol Kossey
Martin Dilong's blog
cmeliak

Medžugorie- nebo už dalo svoje uznanie prostredníctvom mnohého ovocia

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.magnificat.sk/…/13-oktober-1917…

www.magnificat.sk/…/the-13th-day-ta…

www.magnificat.sk/…/aktualne-13-okt…

www.magnificat.sk/…/aktualne-papez-…

Aktuálne: 13. október 2013 – Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, TV Fatima: III. tajomstvo – šokujúce súvislosti
13. Október 2013
Duchovné noviny
10

Slávenie Mariánskeho dňa so Svätým Otcom naživo …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.magnificat.sk/…/13-oktober-1917…

www.magnificat.sk/…/the-13th-day-ta…

www.magnificat.sk/…/aktualne-13-okt…

www.magnificat.sk/…/aktualne-papez-…

Aktuálne: 13. október 2013 – Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, TV Fatima: III. tajomstvo – šokujúce súvislosti
13. Október 2013
Duchovné noviny
10

Slávenie Mariánskeho dňa so Svätým Otcom naživo v TV LUX dnes, 13. 10. o 10.30 hod.
www.tvlux.sk/nazivo
Dňa 13. mája 1917 pásli 10-ročná Lucia Santosová, 9-ročný František Marto a jeho 7-ročná sestra Hyacinta svoje stáda neďaleko obce Fatima (Portugalsko). Vtom od úžasu takmer onemeli. Len niekoľko krokov od nich žiarilo nad dubom prenikavé, nad slnko jasnejšie svetlo. Vyžarovala ho krásna Pani. Milým, láskyplným posunkom deti upokojila:
“Nebojte sa, neurobím vám nič zlého.”

Deti s úžasom stáli a pozerali na Paniu. Zdalo sa im, že má asi 16 rokov. Mala tmavé oči. Jej snehobiele šaty boli pri krku spojené zlatou šnúrkou. Plášť jej siahal až k chodidlám. Bol olemovaný zlatom. Zo zopätých rúk visel ruženec z bielych perál so strieborným krížom.
Lucia sa jej spýtala:
“Odkiaľ ste?”
“Prichádzam z neba!”
“A čo si od nás želáte?”
“Prišla som vás poprosiť, aby ste ešte päťkrát po sebe v túto istú hodinu prišli na toto miesto, trinásteho každého mesiaca.”

Pri treťom zjavení – 13. júla 1917, deti videli, ako Panna Mária rozostrela ruky. Zdalo sa, že žiarivé lúče, vychádzajúce z jej rúk, prenikli hlboko do zeme. Deti videli niečo ako veľké ohnivé more, v ňom ponorené čierne spálené bytosti, zlých duchov a duše v ľudských podobách, ktoré vyzerali ako priesvitné žeravé uhlie. Tie boli plameňmi vyhadzované do výšky a zo všetkých strán padali zasa dolu ako plamienky pri veľkom požiari, akoby bez váhy a zároveň možnosti vznášať sa. Pritom zo seba vydávali výkriky zúfalstva a bolesti. Zlí duchovia mali hrozné, odporné postavy, podobné neznámym zverom.
Panna Mária povedala:
“Videli ste peklo, do ktorého sa dostávajú úbohé duše. Aby sa duše zachránili, Boh chce vo svete zaviesť pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa urobí to, čo vám kážem, budú mnohé duše zachránené a svet sa dočká mieru. Vojna sa blíži ku koncu, ale ak neprestanú urážať Pána, neuplynie dlhý čas a začne sa nová vojna, ešte strašnejšia ako táto. To sa stane za pontifikátu pápeža Pia XI. Ak raz v noci uvidíte neznáme svetlo, vedzte, že je to znamenie Božie a že potrestanie sveta za mnohé zločiny sa blíži. Vojna, hlad, prenasledovanie Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, chcem vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie v prvú sobotu v mesiaci. Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier. Ak nie, Rusko svoje omyly rozšíri a tie vyvolajú nové vojny… Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať. (Posolstvá v tento deň boli oznámené ako tajomstvo.)
III. fatimské tajomstvo
Kongregácia pre náuku viery dňa 26. júna roku 2 000 zverejnila Tretiu časť tajomstva, zjaveného 13. júla 1917 v Iria-Fatima, tak ako ho napísala sestra Lucia 3. januára 1944:
„Píšem viazaná poslušnosťou voči vám, môj Bože, ktorý mi to prikazujete, prostredníctvom úctyhodnej excelencie pána biskupa z Leiry a vašej a mojej najsvätejšej Matky.
Po dvoch častiach, ktoré som už vysvetlila, videli sme po ľavej strane našej Panej, – trochu vyššie, anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Kmitajúc vydával plamene, zdalo sa, ako by mali zapáliť svet. Ale plamene zhasli pri dotyku žiary, ktorú Naša Pani vydávala pravou rukou voči nemu: Anjel, pravou rukou ukazujúc na zem, silným hlasom povedal: Pokánie, Pokánie, Pokánie.

A v obrovskom svetle, žiariacom z Boha sme videli: Čosi podobné, ako sa vidia ľudia v zrkadle, keď pred ním prechádzajú. Biskup bol oblečený v bielom. Mali sme predtuchu, že by to mal byť Svätý Otec. Iní biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, stúpali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž zo surových kmeňov, akoby z neotesaného korku.
Svätý Otec, prv než vystúpil na vrch, prešiel veľkým, napoly zrúcaným mestom, a chvejúc sa, kolísavým krokom, sužovaný bolesťou a zármutkom, modlil sa za mŕtvych, ktorých stretal po ceste. Keď prišiel na vrchol, pokľakol na kolená u nôh veľkého Kríža. Vtedy ho skupina vojakov zabila niekoľkými strelnými ranami a šípmi a rovnakým spôsobom zomreli jeden po druhom všetci biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky ako aj iné svetské osoby, muži a ženy z rôznych skupín a postavení. Pod dvomi ramenami kríža stáli dvaja anjeli, každý držal v ruke krištáľovú nádobu, do ktorej zbierali krv mučeníkov a ňou kropili duše, čo sa blížili k Bohu“. (Oficiálne zverejnený text pápežom Jánom Pavlom II.)
TV FATIMA: Šokujúce súvislosti – Tretie tajomstvo,
Rusko, globalizácia, Cirkev, dôležitosť zasvätenia
Milí priatelia, dnes sa zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Kto tak urobí, nastupuje do záchranného korába. Preto sa chop tejto príležitosti aj ty, a prijmi záchranu z rúk svojej Matky, ktorá vo Fatime povedala: “Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.” Ak sa Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu zasvätíš, staneš s ním sa víťazom aj ty.

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba i zeme, Matka Sedembolestná, útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Týmto zasvätením rozumieme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením.
Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
Dobrotivá a milosrdná Matka!
Zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spánonosné zámery a na záchranu duší. Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty.
Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
Pod Tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne Ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.
Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k Tebe.
Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vo viere vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka a znova Ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých Tvojich detí a s veľkou dôverou ju od Teba očakávať, Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.

(podľa Mariánskeho kňazského hnutia – posolstvá Panny Márie Don Gobbimu)
Fatima: Cesta mieru (prednáška)
Modlitba k svätému Michalovi, archanjelovi

Svätý Michal, archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen
cmeliak

Medžugorie- nebo už dalo svoje uznanie prostredníctvom mnohého ovocia

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.magnificat.sk/…/aktualne-papez-…

Aktuálne: Pápež František zasvätí 13. októbra svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
12. Október 2013
Nezaradené
4

Slávenie Mariánskeho dňa so Svätým Otcom naživo v TV LUX 12.10. o 17. hod. a 13. 10. o 10.30 hod.
Známu sochu Fatimskej Panny Márie privezú do Ríma
Rím, 10.10.2013 (Zenit-H. Sergio Mora) 016 377 – Socha Fatimskej …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.magnificat.sk/…/aktualne-papez-…

Aktuálne: Pápež František zasvätí 13. októbra svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
12. Október 2013
Nezaradené
4

Slávenie Mariánskeho dňa so Svätým Otcom naživo v TV LUX 12.10. o 17. hod. a 13. 10. o 10.30 hod.
Známu sochu Fatimskej Panny Márie privezú do Ríma
Rím, 10.10.2013 (Zenit-H. Sergio Mora) 016 377 – Socha Fatimskej Panny Márie z portugalskej svätyne bude 12. a 13. októbra v Ríme. Pápež František pri nej v nedeľu zasvätí svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – ako jeden z vrcholov Roka viery. Odhaduje sa, že na svätú omšu príde na Námestie sv. Petra v nedeľu 200 000 pútnikov, ako aj stovky hnutí a inštitúcií.
Mariánsky deň sa začne v sobotu púťou k hrobu sv. apoštola Petra, Eucharistickou adoráciou a sviatosťou zmierenia v kostoloch v blízkosti Chrámu sv. Petra. Pápež František a všetci prítomní prijmú sochu Fatimskej Panny Márie o 17. hodine na Námestí sv. Petra. Po mariánskej katechéze Svätého Otca, sochu Panny Márie, ktorá sa zjavila trom pastierikom vo Fatime, prevezú do Rímskej svätyne Božej lásky, obľúbeného miesta rímskych veriacich, asi 15 km od centra Ríma.
Na modlitbu posvätného ruženca a počiatok vigílie sa s Rímom spojí 10 mariánskych svätýň zo všetkých kontinentov – dve z nich z Južnej Ameriky: Aparecida v Brazílii a Luján v Argentíne. Európske svätyne: Lurdy vo Francúzsku, Czestochowa v Poľsku a Banneux v Belgicku. Pripojí sa aj ďalších 5 svätýň: z Nazaretu v Izraele, z Nairobi v Keni, Akita v Japonsku, Vailankanny v Indii a z Washingtonu v USA.
Vigília s názvom „Con Maria oltre la notte“ – S Máriou celú noc – sa začne o 22. hodine.
V nedeľu, 13. októbra, pápež František bude slúžiť svätú omšu na Námestí sv. Petra a potom zasvätí svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
„Ako odpoveď na želanie pápeža Františka, socha Fatimskej Panny Márie, ktorá sa uctieva v Kaplnke zjavení, bude v dňoch 12. a 13. októbra v Ríme na Mariánskom dni, ktorý organizuje Pápežská rada pre napomáhanie novej evanjelizácie. V nedeľu, 13. októbra, pápež František pri tejto soche zasvätí svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,“ ako sa uvádza na webovej stránke Fatimskej svätyne.
Tlačová kancelária svätyne upresnila, že „socha Panny Márie opustí Fatimskú svätyňu v Portugalsku ráno 12. októbra a vráti sa popoludní 13. októbra. Na jej miesto v Kaplnke zjavení sa umiestni prvá socha Fatimskej Panny Márie, ktorá sa uchováva v Bazilike Ružencovej Panny Márie od 8. novembra 2003.“
Mariánsky deň je súčasťou Roka viery. V programe sa opisuje tento deň ako „slávenie Mariánskeho dňa v prítomnosti všetkých mariánskych združení a na tému „Šťastní ste, ktorí ste uverili! –zg-
cmeliak

MANIFEST- Národný pochod za život -

www.magnificat.sk/…/oznamy-magnific…

26. September 2013
Píšete nám
4

Viacerí občania Košíc a Prešova podali na Magistráte mesta oznam o akcii, ktorú zvolávajú na túto sobotu 28. septembra 2013. Akcia znamená protestný modlitbový pochod proti tzv. Gay Pridu ľudí LGBTI, ktorý sa koná v ten istý deň na Hlavnej ulici v Košiciach o 15. 00.hod. (ilustr.obr.a)
Čas protestu: 12.00 – 14.00
Trasa: …
More
www.magnificat.sk/…/oznamy-magnific…

26. September 2013
Píšete nám
4

Viacerí občania Košíc a Prešova podali na Magistráte mesta oznam o akcii, ktorú zvolávajú na túto sobotu 28. septembra 2013. Akcia znamená protestný modlitbový pochod proti tzv. Gay Pridu ľudí LGBTI, ktorý sa koná v ten istý deň na Hlavnej ulici v Košiciach o 15. 00.hod. (ilustr.obr.a)
Čas protestu: 12.00 – 14.00
Trasa: Hlavná ulica, od Vedeckej knižnice po staré Tesco

V PRAHE TOHTO ROKU POCHODOVALI S HOMOSEXUÁLMI AJ PEDOFILI!
Zastavme to spolu adoráciou a modlitbami!!!
Účastníci po pochode sa zúčastnia adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou v kaplnke sv. Lukáša Geriatrie na Strojárenskej ul. č. 13
Budeme sa modliť, aby tieto strašné veci zmizli z nášho sveta, aby sme sa my ľudia obrátili K BOHU – NÁŠMU PÁNOVI.
Aby pochopili aj naše deti, že RODINA JE SPOLOČENSTVO IBA MUŽA A ŽENY,
že dvaja muži, ani dve ženy nemôžu splodiť dieťa.
Aby pochopili, že bez Krista všetko vedie k úpadku a rozkladu.
Ak Vám nie je ľahostajný osud vašich detí a vnúčat, pridajte sa!
Ak Vám nie je jedno, že pedofili budú môcť beztrestne mravne ohrozovať vaše deti či ničiť novorodencov, že vám vnucujú zvrátenú sexuálnu morálku a deťom homosexualitu, príďte
cmeliak

MANIFEST- Národný pochod za život -

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.forumzivota.sk/…/svaty-otec-povz…

Svätý Otec povzbudil účastníkov Národného pochodu za život 2013
Domáce aktuality
4
0
Danka Jacečková
23. September 2013
Svätý Otec František povzbudil účastníkov Národného pochodu za život v Košiciach. Pozdrav a apoštolské požehnanie tlmočil 22. septembra prítomným apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, slová …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.forumzivota.sk/…/svaty-otec-povz…

Svätý Otec povzbudil účastníkov Národného pochodu za život 2013
Domáce aktuality
4
0
Danka Jacečková
23. September 2013
Svätý Otec František povzbudil účastníkov Národného pochodu za život v Košiciach. Pozdrav a apoštolské požehnanie tlmočil 22. septembra prítomným apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, slová ocenenia zazneli aj na adresu Fóra života. Príhovor prinášame v plnom znení:
Excelencia Mons. Bober, košický arcibiskup metropolita,
drahí spolubratia v biskupskej službe,
kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry,
otcovia a matky rodín,
milí mladí priatelia,
členovia rôznych “pro-life” organizácií a sympatizanti Hnutia za život,
milovaní bratia a sestry v Kristovi,
pri príležitosti konania “Národného pochodu za život”, by som rád odovzdal všetkým vám: biskupom, kňazom, zasväteným osobám, veriacim i všetkým ľuďom dobrej vôle, pozdrav, povzbudenie a apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka.
Terajší Svätý Otec, ešte ako arcibiskup Buenos Aires v Argentíne, v jednej zo svojich homílií zameraných na ochranu života, sa obrátil k svojím poslucháčom týmito slovami: “Chráňte ľudský život! Nedajte sa od toho ničím a nikým odradiť. Stojí to za to”.
Citujem tieto slová Svätého Otca z dvoch dôvodov: prvý je ten, že poukazujú na hodnotu ľudského života, ktorý je vždy Božím darom a ako taký si zaslúži, aby sme nad ním držali ochrannú ruku v každej etape jeho vývoja a rastu.
A druhý dôvod je ten, aby sa zdôraznilo, že každá iniciatíva, ktorá sa koná na ochranu ľudského života, okrem toho, že je správna a legitímna, je predovšetkým dobro, ktoré prináša svoje ovocie v živote ako jednotlivých ľudí, tak rodín i celej spoločnosti. Toto je dôvod, prečo sa nemáme dať odradiť a podporovať každú takúto iniciatívu.
Dnes totiž spoločnosť v Európe i vo svete, presiaknutá duchom laicizmu, bojujúceho proti viere a jeho kresťanskému posolstvu, ktoré sú svetlom pre každého človeka, stráca dokonca zmysel pre prirodzené ľudské hodnoty a odmieta ich považovať za normy svojho konania. Sám človek sa stavia do úlohy najvyššej autority, ktorá – úplne subjektívne – chce určovať, čo je dobré a čo zlé.
Preto stojí za to – ako vraví Svätý Otec – nedať sa nikdy odradiť od šírenia kultúry života, od jeho ochrany a od toho, aby sme v našej spoločnosti prispeli ku klíme, ktorá bude naklonená základným ľudským a kresťanským hodnotám – tak potrebným pre harmonický ľudský rozvoj i rozvoj spoločnosti, v ktorej žije.
Preto by som sa rád poďakoval Konferencii biskupov Slovenska, mnohým Cirkvám, rehoľným spoločnostiam, Fóru života a ostatným “pro-life” združeniam i mimovládnym organizáciám za takú chvályhodnú iniciatívu, akou je “Národný pochod za život”, obohatený zároveň o rôzne sprievodné programy s touto tematikou.
Želám tejto iniciatíve ešte úspešné pokračovanie a nech vás Panna Mária, patrónka Slovenska, i vaši svätí patróni sprevádzajú vo vašom živote viery i pri všetkých vašich aktivitách, ktoré v budúcnosti ešte budete konať na ochranu ľudského života. Amen.”

Zdroj: TK KBS
Národný pochod za život
pápež František

1
Súvisiace články

Novéna za život
cmeliak

MANIFEST- Národný pochod za život -

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3309-nejvetsi-d…

Největší demonstrace na Slovensku od Listopadu 89: 100 tisíc Slováků v ulicíchMore
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3309-nejvetsi-d…

Největší demonstrace na Slovensku od Listopadu 89: 100 tisíc Slováků v ulicích
cmeliak

Pápež František: „Milujeme Cirkev tak, ako vlastnú mamu?“

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.hlavnespravy.sk/…/146060
Pápež: Každé nenarodené dieťa, odsúdené na potrat, má tvár Pána
21. September 2013 / TASR - HSP
Jeden komentár
Vatikán 21. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

Pápež v príhovore osobitne apeloval na svedomie všetkých gynekológov, ktorí sú povolaní spolupracovať pri narodení nových ľudských životov
Pápež František povzbudil katolíckych …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.hlavnespravy.sk/…/146060
Pápež: Každé nenarodené dieťa, odsúdené na potrat, má tvár Pána
21. September 2013 / TASR - HSP
Jeden komentár
Vatikán 21. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

Pápež v príhovore osobitne apeloval na svedomie všetkých gynekológov, ktorí sú povolaní spolupracovať pri narodení nových ľudských životov
Pápež František povzbudil katolíckych lekárov, aby odmietali vykonávať potraty, čím vyslal veľmi silné pro-life posolstvo. Súčasne cirkev kritizoval za jej obsesiu nepodstatnými pravidlami, čím len odháňa veriacich.

Na snímke pápež František
Ako informovala agentúra AP, v piatkovom príhovore k účastníkom konferencie, ktorú v Ríme v týchto dňoch organizuje Medzinárodná federácia asociácií katolíckych lekárov, pápež povedal, že “v každom krehkom živote treba vidieť odtlačok Kristovej tváre”.
Poukázal aj na paradox súčasnej situácie, keď pokrok v medicíne prináša nové liečebné postupy, ale na druhej strane aj nebezpečenstvo, že lekár stratí sebe vlastnú identitu a odhodlanie byť v službe životu.
Ako odpoveď na tento jav pápež pripomenul, že “otvorenosť voči životu je stredobodom pravého rozvoja. (…) Ak sa stratí osobná a sociálna vnímavosť na prijímanie nového života, ochabujú aj iné formy prijímania druhých, osožné v sociálnom živote”.
Ako informoval Vatikánsky rozhlas, pápež v príhovore apeloval na svedomie všetkých zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľníkov, osobitne na gynekológov, povolaných spolupracovať pri narodení nových ľudských životov. Zdôraznil, že “rozšírená mentalita zisku a kultúra vyraďovania, ktoré zotročujú srdcia a mysle mnohých ľudí, majú veľmi vysokú cenu. Vyžadujú eliminovať ľudské bytosti, najmä ak sú fyzicky či sociálne slabšie”. “Naša odpoveď na túto mentalitu je rozhodné áno životu, bez váhania,” prízvukoval pápež.

Nie je možné odpísať človeka, tak ako nám to navrhuje skartovacia kultúra
“Veci majú svoju cenu a sú predajné, ale ľudia majú dôstojnosť. Ich hodnota je vyššia než hodnota vecí a nie je na predaj,” upozornil František.
Dodal, že ľudia sa často ocitnú v situáciách, keď vidia, že “to, čo najmenej zaváži, je práve život”. Aj preto sa pozornosť voči ľudskému životu v jeho celistvosti stala v posledných rokoch skutočnou prioritou cirkevnej náuky, vysvetlil František a doplnil, že sa to týka najmä najbezbrannejších: ľudí so zdravotným postihnutím, chorých, nenarodených detí, detí a starých ľudí.
“Každé nenarodené dieťa, odsúdené na potrat, má tvár Pána. A každý starý človek, hoci chorľavý či na konci svojich dní, nosí na sebe tvár Krista,” zdôraznil pápež. “Nie je možné ich odpísať – tak ako nám to navrhuje skartovacia kultúra. Nemožno ich vyradiť,” prízvukoval.
Pápež František sa v príhovore dotkol aj mandátu lekárov a katolíckym lekárom pripomenul, že by mali byť svedkami a rozširovateľmi kultúry života.
“To, že ste katolíkmi, vás zaväzuje k väčšej zodpovednosti: v prvom rade k sebe samým, prostredníctvom úsilia byť v súlade s kresťanským povolaním, a potom aj k súčasnej kultúre, aby ste napomáhali rozpoznať transcendentný rozmer ľudského života, odtlačok stvoriteľského diela Boha, od prvého okamihu jeho počatia,” uviedol pápež. “Toto je úsilie novej evanjelizácie, ktorá často vyžaduje ísť proti prúdu a osobne za to platiť. Pán počíta aj s vami, aby bolo ohlasované evanjelium života,” pripomenul pápež lekárom.
as
cmeliak

Pápež František: „Milujeme Cirkev tak, ako vlastnú mamu?“

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.hlavnespravy.sk/…/144122

Predstavitelia kresťanských cirkví prijali spoločné vyhlásenie o rodine
17. September 2013 / TASR - HSP
Komentáre (2)
Bratislava 17. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

Predstavitelia kresťanských cirkví vo vyhlásení upozorňujú, že pre väčšinu obyvateľov Slovenska je spokojný život v rodine prioritou
Účastníci druhého stretnutia vedúcic…More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.hlavnespravy.sk/…/144122

Predstavitelia kresťanských cirkví prijali spoločné vyhlásenie o rodine
17. September 2013 / TASR - HSP
Komentáre (2)
Bratislava 17. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

Predstavitelia kresťanských cirkví vo vyhlásení upozorňujú, že pre väčšinu obyvateľov Slovenska je spokojný život v rodine prioritou
Účastníci druhého stretnutia vedúcich predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku prijali spoločné vyhlásenie o rodine. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku v pondelok 16. septembra a na jeho konaní sa dohodli predstavitelia cirkví na svojom prvom stretnutí v marci tohto roku.

Na snímke predseda KBS Stanislav Zvolenský
Predstavitelia kresťanských cirkví vo vyhlásení upozorňujú, že pre väčšinu obyvateľov Slovenska je spokojný život v rodine prioritou. Mnohé rodiny však čelia rôznym vážnym ťažkostiam, ako sú nezamestnanosť, obavy z chudoby či nízky príjem, čo im znemožňuje viesť dôstojný život. Rodiny sú takisto ohrozené rozvodovou mentalitou, zníženým morálnym vedomím, násilím a neúctivým zobrazovaním ľudskej sexuality na verejnosti. Súčasne zdôrazňujú, že riešenie týchto problémov si vyžaduje angažovanosť celej spoločnosti. Starostlivosť o rodinu podľa predstaviteľov cirkví nespočíva len v jej materiálnom zabezpečení, ale aj v neustálom posilňovaní jej spoločenského, sociálneho, kultúrneho i náboženského významu.

Predstavitelia cirkví na Slovensku v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že manželstvo je zväzok muža a ženy a iný mu nikdy nebude rovnocenný
“S obavami sledujeme, že trendy z niektorých, predovšetkým ekonomicky rozvinutých krajín, sa stále viac implementujú aj do slovenskej spoločnosti. Postupne sa spochybňuje význam manželstva a nahlodávajú sa základy rodiny,” uviedli predstavitelia cirkví na Slovensku v spoločnom vyhlásení. Zároveň zdôraznili, že manželstvo je zväzok muža a ženy a žiadny iný zväzok mu nikdy nebude rovnocenný.
Vedúci predstavitelia cirkví vyhlásili, že sú pripravení podporiť slovenskú vládu a parlament pri prijímaní takých dokumentov, ktoré budú reflektovať nielen našu účasť v európskych štruktúrach, ale aj naše spoločenské, kultúrne a náboženské danosti, ktoré sa už v minulosti osvedčili a pomohli obyvateľom Slovenska prežiť. Chcú podporovať predstaviteľov a všetkých reprezentantov SR v európskych a iných medzinárodných štruktúrach pri presadzovaní postojov obyvateľov Slovenska, ktoré sú v súlade s našimi tradíciami.
Na stretnutí sa zúčastnili bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský za Rímskokatolícku cirkev, generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik, ďalej zástupcovia Gréckokatolíckej cirkvi v SR, Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, Cirkvi bratskej v SR a Reformovanú kresťanskú cirkev zastupoval biskup László Fazekaš.
cmeliak

Pápež František: „Milujeme Cirkev tak, ako vlastnú mamu?“

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.tkkbs.sk/view.php
Homília sekretára Kongregácie pre východné cirkvi C. Vasiľa v Šaštíne
P:3, 15. 09. 2013 13:22, DOM

Šaštín 15. septembra (TK KBS) Do Národnej Svätyne Baziliky Sedembolestnej Panny Márie dnes prišlo z celého Slovenska viac ako 30 000 pútnikov. Uskutočnila sa tu tradičná národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Prinášame …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.tkkbs.sk/view.php
Homília sekretára Kongregácie pre východné cirkvi C. Vasiľa v Šaštíne
P:3, 15. 09. 2013 13:22, DOM

Šaštín 15. septembra (TK KBS) Do Národnej Svätyne Baziliky Sedembolestnej Panny Márie dnes prišlo z celého Slovenska viac ako 30 000 pútnikov. Uskutočnila sa tu tradičná národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Prinášame homíliu kazateľa slávnostnej svätej omše - Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Bratia a sestry, duchovní i svetskí predstavitelia všetkých hodností a úradov, milí priatelia, ktorí nás sledujete v televíznom prenose.

Slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávime tento sviatok napriek tomu, že nám možno bude niekto vyčítať, že sme si ako katolíci neoprávnene uzurpovali právo vyjadrovať sa v mene celého národa a zasväcovať krajinu akejsi osobe, ktorá so Slovenskom nemá zdanlivo nič spoločné. Keby ešte tak Cyril a Metod, povedia niektorí. ... Keby ešte tak nejaká roduverná Slovenka, ale prečo uctievať ako našu patrónku túto dcéru Izraela!?

Nuž, vskutku, voľba patróna chrámu, obce, mesta, či dokonca celej krajiny je naozaj veľmi špecifickým procesom, ktorý ovplyvňujú mnohé faktory: duchovné, historické i psychologické.

Tak vidíme, že pre Írov je sv. Patrik nedotknuteľným nielen v Írsku, ale kdekoľvek sa na svete nachádzajú, v susedných Čechách rešpektujú a aj pri najslávnostnejších štátnych aktoch vzývajú postavy zemských patrónov na čele s kniežaťom sv. Václavom, a Maďari, bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť, si svorne ctia sv. Štefana-kráľa. Poliaci si uctievajú ako národnú patrónku Pannu Máriu, ktorá je pre nich, aj keď majú republiku, „Kráľovná Poľska“.

A čo my? Na Slovensku si tiež od stáročí uctievame ako patrónku Pannu Máriu, avšak nie s titulom “Kráľovná“, ale pod názvom „Sedembolestná“. Prečo? Možno je to preto, že sme nikdy nemali na svojom čele takého vlastného kráľa, kráľovnú, či knieža, či iného predstaviteľa, ktorého by sme svorne mohli považovať za autoritu, za oporu, za vzor a do ktorého by sme boli mohli vkladať nádej. Práve naopak, na našich vládcov a na ich rozhodovanie sme už tradične hľadeli s pochybnosťami, nedôverou a už anticipovanou obavou z podrazu. Možno je za tým skúsenosť, prostých ľudí na Slovensku, ktorí veľmi často a z rôznych strán dostávali mnoho úderov, trpeli bez možnosti brániť sa a neraz zažívali stav bolestnej opustenosti – a preto pri hľadaní svojho patróna si vybrali obraz Bolestnej Matky, stojacej pod krížom, či držiacej v náručí umučeného syna.

V tomto obraze sa ako v zrkadle videli generácie našich predkov a zvlášť našich matiek. Boli to totiž ony, ktoré po stáročia odovzdávali svojim deťom spolu s rodnou rečou i základy viery, aby ich potom s nádejou i obavou vyprevádzali na cestu životom, sledovali ich osudy, očakávali ich návrat – s túžbou premiesenou s nepokojom, ale vždy s otvorenou materinskou náručou.

„Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať“, hovorí básnik – a my mu dávame za pravdu, pretože sa cítime doma naozaj tam, kde môžeme vyliať svoje srdce, kde sa môžeme zdôveriť, ba aj vyplakať. Náručie matiek bolo, je, a vždy bude, bezpečným, privilegovaným miestom práve preto. V ňom sme doma. A preto sa cítime doma aj tu, v Šaštíne, pri tej Matke, ktorá objíma svojho Syna umučeného ľudskou zlobou. V jej náručí je miesto aj pre nás, jej objatie je vrúcne i mocné. Je aj našou Matkou, pozná aj naše bolesti a obavy, do jej rúk vkladáme naše pády, neúspechy i sklamania, v jej rukách sa utišujú naše životné rebélie, rozplýva sa náš vzdor. Je našou matkou, jej náruč je otvorená pre nás, nedáme sa od nej odohnať, my sme tu doma.

Veď to čo platí pre každého jednotlivca a pre jeho vzťah k matke, platí aj pre nás, ktorí si ctíme Pannu Máriu ako svoju Matku. Robíme tak oprávnene, pretože nám ju za matku zveril sám Kristus, na kríži: „Hľa tvoja matka! Hľa tvoj syn!“ Už krátko nato bolo jeho zmučené telo vložené do jej náručia, aby sa tak Kristovo utrpenie spojilo s utrpením Máriinho materinského srdca, ktoré v tej chvíli prebodával meč bolesti.

Tento duchovný, náboženský, rozmer kultu Panny Márie Sedembolestnej však možno nemusí byť prijímaný všetkými. Nie každý je ochotný, či schopný vcítiť sa a duchovne zdieľať Máriino utrpenie pri tých udalostiach, ktoré nám pripomínajú jej účasť na Kristovom vykupiteľskom diele

Čo teda môžeme uviesť ako dôvod, alebo hodnotu, ktorá by robila zo sviatku Sedembolestnej naozaj národný sviatok? To, že dnešný sviatok ponúka možnosť, aby sme sa zamysleli nad takými dôležitými a výsostne ľudskými vlastnosťami, ako je súcit, spolucítenie, ako je schopnosť vžiť sa do situácie a do bolesti iných. Ide tu v skutočnosti o univerzálne pozitívne hodnoty, ktoré nie sú ani čisto náboženské, ani úzko konfesionálne, ale sú predovšetkým ľudské. Ich rozvíjanie nás robí lepšími, ich potláčanie nás duchovne mrzačí.

Ľudstvo vždy rástlo i upadalo s rastom i úpadkom súcitu. Bez súcitu sa bezbreho šíri arogancia, agresivita, nenávisť, bezcitnosť. Prvý bratovrah Kain, odpovedá Bohu na otázku: „Kde je tvoj brat Ábel?“ cynicky: „Neviem. Či som ja strážcom svojho brata?“ a galéria drzej, arogantnej bezcitnosti je v dejinách ľudstva takmer nekonečná – v malom i vo veľkom, vo vojnách i v sociálnom útlaku, v rabovaní a zotročovaní, v genocídach, vo vraždení pod rúškom náboženského presvedčenia, pri etnických čistkách, triednom boji, revolučnom terore, i v kontrarevolučných eskadrách smrti, alebo i v takej cynickej brutalite z našich nedávnych dejín, keď pri deportáciách do táborov smrti úrady preferovali odsun celých, kompletných židovských rodín, argumentujúc potrebou zachovania celistvosti rodiny. Keď ide o vojnové bezcitnosti iste môžeme spomínať Kľak a Ostrý Grúň ale i Sklené, či zverstvami sprevádzané povojnové masové odsuny obyvateľov pri aplikovaní princípu kolektívnej viny.

Keby sme chceli zostavovať rebríček drzej, bezcitnej cynickosti, stačí spomenúť ako naši vojaci 17. Pešieho pluku z Petržalky, 19. júna 1945, teda už po vojne, pod velením bývalého gardistu, ale vtedy už aktívneho komunistu, vyvraždili pri moravskej obci Lověšice 265 ľudí, pôvodom väčšinou z Dobšinej a Kežmarku, z toho 120 žien a 74 detí. Keď sa neskôr veliaceho spravodajského dôstojníka pýtali, prečo dal pozabíjať aj malé deti a ženy, odvetil: „Nevedel som, čo s nimi, keď sme mužov postrieľali.“

Desivé príklady straty citlivosti, či súcitu však nie sú, žiaľ, len vecou histórie, či excesmi zdegenerovaných, sadistických jednotlivcov, slabochov, či karieristov slúžiacich podobne zdegenerovaným ideológiám.

Podobné histórie bezcitnosti sa opakujú aj dnes a to dokonca osobitným, novým, ešte nebezpečnejším spôsobom. Ich charakteristickým znakom je odosobnenie, strata vnímania ľudskej dôstojnosti a následná strata citu, či súcitu. Upretie ľudskej dôstojnosti inému má však za následok aj degradáciu vlastnej dôstojnosti, zhrubnutie a zatemnenie svedomia.

Uveďme si aspoň dva príklady súčasného, bezcitného, city ubíjajúceho, odosobneného násilia, spojeného s nepriamym, či priamym upieraním ľudskej dôstojnosti.

Prvým a zrejmým príkladom je vojna.

Práve pri takej inštitucionalizovanej forme násilia, akým je dnešná vojna, vedená supertechnologickými prostriedkami, sme svedkami šokujúceho odosobnenia. Stredoveký bojovník sa kedysi musel v bojovej vrave predrať ku protivníkovi, hľadieť mu do tváre a rozmlátiť mu palcátom hlavu, alebo šabľou prepichnúť a rozpárať brucho, riskujúc pritom taký istý osud - pri takomto boji si bol vedomý ukrutností, ktoré páchal na inom. Ohyzdnosť vzájomného zabíjania nemohol ani psychologicky, ani politicky nevnímať, či popierať. Staroveké, či stredoveké vojny – to bola jasná, krvavá mäsiarčina.

Dnes, teda aspoň v tých tzv. najcivilizovanejších častiach sveta sme v tejto sfére už (v úvodzovkách) „pokročili“. Dnes na najvyššom technologickom stupni vedenia vojny profesionálny zamestnanec v klimatizovanej kancelárii so šálkou kávy na stolíku, v rámci obhajoby bližšie nešpecifikovaných geopolitických záujmov niektorej z veľmocí, či skôr nadnárodných finančných spoločností, ktoré diktujú smerovanie politiky, cez satelit riadi bezpilotné lietadlo, či raketu s plochou dráhou letu a zdá sa mu, že je na poľovačke, alebo, že hrá počítačovú hru – keď skončí šichtu, tak sadne do auta, cestou urobí nákup a vyzdvihne deti v škôlke, aby si večer sadol pred televízor a pozrel spolu s nimi ďalší diel Simpsonovcov. Zajtra pôjde znovu do roboty, ale má popoludňajšiu smenu. Keďže dnes mu vyšlo všetko podľa programu, tak takto na diaľku a „bezpečne“ zlikvidoval určený cieľ, nejakú kolónu vozidiel, či nejaký bunker a nezamýšľa sa nad tým, čo konkrétne zlého mu urobil, ten človek v transportéri, tanku, či bunkri na druhom konci sveta, či nejako ublížil jemu osobne, či chcel zabiť jeho blízkych, alebo dokonca či ohrozoval celú jeho krajinu, alebo či sa to iba jeden prezident svojvoľne rozhodol „potrestať“ svojvoľnosť akéhosi druhého prezidenta, prikazujúc svojim poslušným vojakom, aby pozabíjali iných poslušných vojakov.

Keď mal takýto profesionál v robote „blbý deň“, tak si mohol spliesť svadobný sprievod s kolónou presúvajúcich sa ozbrojencov, alebo dodatočne, po Simpsonovcoch, pri večerných správach zistí, že v bunkri, ktorý zbombardoval, nebol generálny štáb nepriateľa, či zbrane hromadného ničenia, ale stovky ukrytých žien a detí - v pracovnej štatistike sa potom mŕtvi svadobčania, a zuhoľnatené tela ukrývajúcich sa žien uvedú do kolónky proportional collateral damage – primerané vedľajšie škody. Ideálom vysoko technologického vojenstva je počítačový operátor, ktorý príkazy na likvidáciu iných ľudských bytostí bude vykonávať s asi takým citovým vzrušením, aké prežíva upratovačka keď Biolitom postrieka šváby vo vlhkom kúte závodnej kuchyne. A my si na you tube už dnes môžeme pozrieť priebeh vojenskej akcie, pri ktorej zomierajú ľudia, aj civilisti, ženy i deti, ktorých jedinou vinou bolo, že boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, a hlavne mali ten nesprávny pas a teda ich životy sú bezcitne považované za rádovo niekoľkonásobne menej hodné života ako životy iných ľudí s tým správnym pasom. Ako to povedal jeden generál: Tu už neplatí staroveké „oko za oko, za zub, zub“, ale nové „za oko - zrak, za zub - chrup.“

Nie, neštylizujem sa tu do roly experta na vojenskú techniku alebo medzinárodné, či vojnové právo. Chcel som sa s vami len podeliť o úvahy a pochybnosti, s ktorými sa mi zdôveril istý – samozrejme, že nie slovenský - vojenský veliteľ, človek, ktorému nie je ľahostajné psychické zdravie, ľudskosť, či ľudská dôstojnosť a hodnota života, ani pri takom drastickom „pokračovaní ekonomiky inými prostriedkami“, akým je vojna.

Na bezcitnosti vojen vo svete sa istým spôsobom zúčastňujeme dnes už všetci. Veď už sme si prakticky zvykli na to, že každú chvíľu si môžeme v správach pozrieť, ako v nejakej tentoraz ešte relatívne ďalekej krajine - ako priamy, či nepriamy dôsledok rozhodnutí istých vážených mužov ovládajúcich tento svet, jeho financie a jeho médiá - rozvášnené davy, lynčujú, vešajú, alebo v mraziarenskom boxe vystavajú svojho práve zlikvidovaného vodcu, ktorý sa stal pre oných ďaleko a vysoko -postavených vážených mužov už nepotrebný, alebo nepohodlný, aj keď si s ním ešte včera srdečne potriasali ruky. Počas nasledujúcich mesiacov, medzi správami zo športu a predpoveďou počasia sa budeme pozerať, ako sa tie isté rozvášnené zástupy vzájomne vraždia pri organizovaní ďalšieho, možno ešte horšieho režimu – pričom hlavnou obavou komentátora bude, aby sa z týchto krajín nezastavil tok ropy, zemného plynu, dodávka vzácnych kovov, či iných komodít potrebných pre náš spokojný a relatívne blahobytný západný svet. Pre priemerného Slováka, ktorý si povie, že od neho aj tak nič z toho nezávisí, sa stane podstatnou otázka, kedy tam naše cestovky obnovia last minute dovolenky a koľko percentná bude zľava.

V súvislosti s nedostatkom citlivosti a súcitu však nestačí hovoriť len o vojnách.

Hovorme aj o ďalšom výbuchu ľudskej bezcitnosti, ktorému za posledné desaťročia padlo za obeť viac životov, ako vo všetkých vojnách 20. storočia. Tejto pliage sa venoval blahoslavený Ján Pavol II. v Encyklike Evangelium Vitae, ktorá sa zaoberá témou nedostatočnej úcty k životu, teda témou potratu a eutanázie.
Možno by si niekto mohol položiť otázku: Prečo z rozmanitých prejavov zla a ohrozovaní ľudského života sa pápež zameriava práve na tieto dva spôsoby vraždenia? Veď na svete existujú aj vojny, hlad, choroby zapríčinené biedou, ktoré zabíjajú hádam ešte viac ľudských životov. Čo je tu teda nové a nebezpečné? To, že na politickej a na legislatívnej scéne sa základné právo človeka, právo na život, stáva predmetom diskusie, že môže byť odopreté na základe výsledkov hlasovania v parlamente alebo z vôle časti spoločnosti, či z vôle jednotlivca. Takto chápané "právo" sa jednoducho mení na "právo silnejšieho", čím sa demokracia spreneveruje svojim základným princípom a mení sa na v podstate totalitárny systém. Táto zrada demokracie spočíva v tom, že sa zrádza princíp dôstojnosti každej osoby. Možno však hovoriť o dôstojnosti každej osoby, keď je dovolené zabíjať tú najslabšiu a najnevinnejšiu?, pýta sa ďalej Ján Pavol II. (EV 17)

Donedávna sa mnohí pri legalizovaní a obhajobe potratových zákonov bránili tvrdením, že ľudský plod do istého časového obdobia nemožno pokladať za plnohodnotného ľudského jedinca. Dnes už nikto ani nefinguje, že by ešte veril tejto falošnej teórii. Dokonca aj taký výsostne sekulárny orgán ako je Rada Európy, ktorý asi nikto nemôže obviniť, že by bol – ako sa hovorilo v bývalom režime „nábožensky zaťažený“ - napr. pri vydávaní odporúčaní a smerníc týkajúcich sa umelého oplodnenia, manipulácie s genetickým materiálom a s embryami, po širokej odbornej konzultácii, v rezolúcii č. 1100/1989 vyhlasuje:

"S embryom a ľudským plodom musí byť nakladané s úctou voči ľudskej dôstojnosti. ... Ľudské embryo, aj keď sa vyvíja v jednotlivých za sebou nasledujúcich fázach, ktoré označujeme rozličnými termínmi (zygóta, morula, blastula, predembryo, embryo, plod), a prejavuje postupnú diferenciáciu vo svojom organizme, vždy si však zachováva nepretržite svoju biologickú a genetickú identitu."

Ďalšia rezolúcia Rady Európy zo 16. marca 1989 potvrdzuje:

"Je isté, že ľudský život sa začína od oplodnenia a bez akýchkoľvek kvalitatívnych skokov sa trvalo rozvíja až do smrti. ... Každej ľudskej bytosti ako takej má byť teda priznaná ľudská dôstojnosť."

Avšak ... tá istá Rada Európy, v tých istých vyhláseniach, jedným dychom potvrdzuje, že na tieto jej vyššie uvedené tvrdenia sa nikto nesmie odvolávať pri diskusii o potrate a že sa z nich nesmú čerpať argumenty za alebo proti potratu. O čo iného tu ide ak nie o dokonalú právnu schizofréniu – o bezcitný cynizmus?!

Aj na tú máme v histórii dosť príkladov. Pilát najprv hovorí: "Nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi" a potom: "Potrescem ho teda a prepustím" (Lk 23,4.16). A keď vydal Ježiša, aby ho ukrižovali, "umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec! A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti! "(Mt 27,24-25)

Ale aj do tmy a hluchoty oslepených, a zahlušených ľudských svedomí žiari a zaznieva závažné a záväzné vyhlásenie Jána Pavla II. z jeho encykliky Evanjelium života.
"Kristovou autoritou, udelenou Petrovi a jeho nástupcom, v spoločenstve s biskupmi katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevinnej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitimne nanútiť ani dovoliť." (EV 57)

Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je znakom krízy morálneho zmyslu, ktorý postupne stráca schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom dokonca i vtedy, keď ide o základné právo na život. V tejto situácii je dnes potrebná odvaha, ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí, a nepodliehať pritom pohodlným kompromisom. Takýmto kompromisom je aj mlčanie. Neoznačenie zla pravým menom je istou formou spolupáchateľstva, za ktoré sa každý človek - veriaci či neveriaci, aj kňaz, aj biskup - bude zodpovedať pred súdom svojho svedomia, pred súdom dejín a v konečnom dôsledku pred súdom Božím.

Dodnes sa na Slovensku hanbíme za to, že mnoho našich predkov sa v podstate celkom ochotne zapojilo do šialenstva rasovej nenávisti, že deportovali do táborov smrti svojich spoluobčanov. Isteže, boli tu aj svetlé príklady, ako bol biskup Gojdič, či ďalší slovenskí biskupi a kňazi, i početní menej známi i neznámi „spravodliví medzi národmi“. Ostatní si však len potichu doma hundrali a ďalší, dokonca aj duchovní, sa tvárili, že ich sa to netýka, že nemá zmysel protestovať, že je to vlastne takto lepšie, a preto, zo strachu, z vypočítavosti, z nezáujmu – mlčali. Dnes už väčšina protagonistov tejto drámy nežije a za svoje správanie sa už zodpovedá pred Božím súdom.

My ale žijeme, sme tu a sme svedkami, súčasníkmi a neraz i účastníkmi podobne zvrhlého ničenia ľudských životov. Potichu, bez kriku, a ako kedysi tak aj dnes, na základe zákonných, demokraticky prijatých noriem a predpisov. Avšak práve preto neslobodno mlčať. Verím, že keď príde náš čas, tak sa pred Boží súd budeme môcť postaviť s menšou obavou, ak každý z nás bude môcť povedať - Pane, som hriešnik, mnohokrát som vo svojej slabosti padol, ale v tejto veci som nemlčal a nepodporil tak zlo.
Možno nás budú obviňovať z toho, že citovaním slov pápeža Jána Pavla II., citovaním encykliky Evanjelium života traumatizujeme konfrontačným spôsobom spoločnosť, že môžeme spôsobiť traumu, teda vnútornú bolesť a výčitku všetkým ženám, ktoré podstúpili umelé prerušenie tehotenstva, všetkým vykonávateľom potratov, ktorí sú za túto pracovnú činnosť platení z našich daní i všetkým zákonodarcom, ktorí z politickej vypočítavosti v strachu o voličské hlasy aj naďalej udržiavajú permisívnu legislatívu. Bez traumy však niet katarzie – alebo jasnejšie povedané, po slovensky: Bez bolestného uvedomenia si omylu niet ľútosti, bez ľútosti niet očistenia, bez očistenia niet uzdravenia, niet spásy.

Iste, som si vedomý, že citovať dnes, tu a takýmto verejným spôsobom pápežove slová, je opovážlivé a riskantné. Už počujem šomranie: Pokiaľ by pápežské encykliky ostali len založené v knižnici, v nejakom teologickom spise, - no prosím, nech si ich píše - ale načo vyťahovať tieto veci takto, verejne!? Možno mi niekto aj priateľsky poradí:
„Chlape, neblázni, nebuď naivka, načo riskovať, že desaťtisíce, ba možno aj státisíce žien, ktoré za posledné desaťročia podstúpilo tých viac ako 1 400 000 interrupcií so všetkými fyzickými a psychickými následkami, sa budú cítiť, akoby si im verejne, necitlivo a hrubo vstupoval do svedomia. Pamätaj, že z urazenosti je už len krôčik k zúrivej, smrteľnej nenávisti. Toto ti treba?! Tak nevyrývaj! Už aj tak má Cirkev na Slovensku dosť problémov, už aj tak je pod paľbou, už aj tak biskupom a kňazom dnes často od zlosti nevedia prísť na meno a mnohí len číhajú kedy budú môcť niektorého konečne dobre vypranierovať alebo naň vytiahnuť nejakú pikantnú kauzu, už aj tak a priori nás mnohí majú za skostnatených, nemoderných, nekomunikatívnych tmárov, za bandu pokryteckých parazitov a zlodejov. Tebe sa ľahko hovorí, ty zajtra zdrhneš do Ríma, ale prečo to tu Cirkvi rozbabrávaš!

A zaiste, mnohé zo žien mi povedia – No, doteraz ste boli ešte celkom sympatický, ale viete čo? ...- Strčte si tieto mravokárne reči za ten váš parádny klobúk (či čo za vedro to máte na hlave) a sklapnite už konečne!

Vy farári ste všetci múdri jak rádio, ale, kde ste boli keď som zistila že som v tom?!
– keď ma chalan, ktorému som verila nechal samotnú, so slovami: to je tvoj problém ...
– keď mi zamestnávateľ povedal: milá pani, rozhodnite sa buď zamestnanie, alebo deti ...
– keď mi lekár povedal: chcete priviesť na svet ďalšieho kripla a potom sa oň starať, alebo si To radšej dáte vziať? ...
– keď mi manžel povedal: ale čo blázniš, aké ďalšie decko, veď nemáme ešte splatenú pôžičku, sme ešte stále v tom dvojizbovom pajzlíku a máme už dve deti ...
– keď mi vlastná matka povedala: nuž čo, keď myslíš, lepšie tak, aspoň, že ty už nebudeš musieť skákať v stodole z rebríka ako stará mama, dnes ti to urobia na počkanie v nemocnici.

Keď som potrebovala dobré, milé, citlivé, súcitné slovo, radu a pomocnú ruku ... Kde ste boli vtedy všetci ... priatelia, doktori, psychológovia, sociológovia, novinári, neziskovky, občianske združenia, politici, farári ... kde ste boli?!

Teraz ste všetci múdri! Ale veď ja, ...ja som nechcela... ja predsa nie som nejaká bezcitná vrahyňa, ... ja som len obyčajná žena ... ja som len ... strašne nešťastná!

Máš pravdu, dievča, máš pravdu žena – ty sama si v tejto kauze prvou obeťou, obeťou deformácie svedomia, deformácie, ktorej sme všetci už po desaťročia vystavení.
Máš pravdu, tvoje bezsenné, preplakané noci už naraz nikoho nezaujímajú, ba často sa ti dostane len odvrknutia: Nevyrevuj, mala si si dávať pozor.
Máš pravdu, tvoj nezvratný a nešťastný krok bol len posledným krokom na dlhej ceste ľudskej bezcitnosti, nezáujmu, cynizmu i agresivity, na dlhej ceste hriechu.
Ale vari ku všetkým tým urážkam dôstojnosti ženy i urážkam Božieho zákona sa mám pripojiť aj ja tým, že ti skryjem pravdu, že ti zamlčím pravdu, že ti nepoviem celú pravdu?

Pravda je niekedy ťažká, často je bolestivá, ale je vždy oslobodzujúca.

Nuž dobre, - povieš mi -, povedal si mi pravdu, a čo teraz?! ... veď ja v podstate viem a stále som vedela, že je to pravda čo hovoríš ... ale čo mám robiť teraz, kam mám ísť, kto ma vytrhne z môjho súkromného pekla, kto ma oslobodí od hrozného tajomstva, ktoré ma roky ťaží, od výčitky, ktorú pociťujem pri pohľade na mamičku tlačiacu svoje bábo v kočíku, kto poteší teraz mňa, kto mi odpustí, kto ma vylieči z toho, že sa strhávam zo sna, lebo sa mi zdá, že počujem detský plač, aj keď jediný plač je ten môj?!

Čo na to povedať? Nemám pripravenú odpoveď! Akékoľvek slová sú nedostačujúce. Ale viem, kto ti môže porozumieť, kto ti môže dať jedinú možnú a zmysluplnú odpoveď – a to tak, že ťa objíme, privinie na svoju hruď, a bude plakať spolu s tebou. Bude to tá, ktorá je aj tvojou aj mojou Matkou, ktorá vie, čo to znamená, prísť o dieťa, ktorá vie, kam až siaha ľudská zloba, ktorá videla, ako jej dieťa opustili všetci, aj najbližší priatelia, ktorá bola pri tom keď manipulátormi poštvaný dav vrešťal – „zabij ho!“, keď jeho usmrtenie vodcovia národa legalizovali s pokryteckou ľahostajnosťou, keď ho chladnokrvne a profesionálne zabíjali platení vykonávatelia rozsudku, keď biče trhali jeho kožu, keď klince prebodávali jeho ruky, keď sa v agónii dusil, keď mu kopija prebodla srdce. Mária drží v náručí svoje mŕtve dieťa, ale v jej náručí je miesto i pre teba – i pre tvoje nenarodené, aj s tvojim súhlasom zabité dieťa.

Zažni zaň sviecu pod Kristov kríž. Svoje vlastné rozjatrené rany ukry do rán jej Syna. Prihovor sa mu slovami žalmu:

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo - a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu - a očisť ma od hriechu. Daj, aby som počul radosť a veselosť, - a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov - a zotri všetky moje viny.

Nechaj svoje slzy splynúť a zmiešať sa s Máriinými slzami a vo svojej bolesti ju objím a nechaj sa ňou objať a pros ju, Matku Sedembolestnú, o dar nového života – nového života pre teba, o dar žiť nanovo a inak. Smrť nebola tým posledným slovom na ceste tejto Matky a jej Syna a nemusí byť ani na tvojej. Hrob duše nemusí ostať zapečatený naveky. Na tretí deň, v Kristov deň, Božia sila môže odvaliť kameň z hrobu a dať tvojej duši novú slobodu., nový život!

Dnes oslavujeme Sedembolestnú Pannu Máriu. A všetci, veriaci i neveriaci, môžeme prijať tento deň ako deň na ocenenie, na zdôraznenie potreby súcitu. Pohľad na Kristovo utrpenie, zdieľanie súcitu s bolesťou jeho Matky je pre nás školou citu, školou ľudskosti.

V tejto Kristovej i Máriinej škole sa chceme učiť, aby sme náš život neochudobňovali vinou nášho egoizmu, našej neschopnosti pocítiť súcit, našej bezcitnosti. Kristus totiž prišiel medzi nás, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti.

Drahí bratia a sestry, milí priatelia pri televíznych obrazovkách. Dnes som s vami tu, v Šaštíne, aby som poďakoval nebeskej matke, že cez jej Syna, Ježiša Krista, mi bola otvorená cesta k životu, k životu večnému. O týždeň, v nedeľu, budem na Pochode za život v Košiciach.

Nie preto aby som tam podporoval nejakú katolícku, či politickú propagandu, ale aby som sa prihlásil k Evanjeliu života, a vzoprel sa šíreniu civilizácie smrti. Budem tam nielen preto, že som biskup, kňaz, katolík, kresťan – ale hlavne preto, že som človek, lebo žijem, lebo milujem život. Bol by som rád, keby som sa tam mohol stretnúť s mnohými z vás, ktorí ste dnes tu, alebo ktorí ste pri televíznych obrazovkách. Bol by som ešte radšej, keby som tam stretol tých, ktorí tu nie sú, ktorí nechodia do kostola, ktorí nie sú veriaci v tradičnom zmysle slova.

Aj im chcem povedať – príďte, budete vítaní. Rátajte ale s tým, že jednou z obľúbených a dobre fungujúcich praktík šíriteľov civilizácie smrti, je finta označiť každého, kto obhajuje nenarodený život, prípadne kto by sa podujal chrániť štatút rodiny ako prirodzeného trvalého zväzku muža a ženy a prirodzeného, ideálneho miesta na zrod a rast ľudského života, za "bigotného katolíka", za "vatikánskeho poskoka", prípadne kričať niečo o zasahovaní Cirkvi do politiky, o porušovaní odluky Cirkvi od štátu a pod. Takáto pejoratívna nálepka má odradiť všetkých eventuálnych zástancov práva na život, i podporovateľov manželstva a rodiny z radov nekatolíkov, či neveriacich. Veď kto by už len dnes chcel byť spájaný s predstavou „vatikánskeho poskoka“!? Kto by riskoval že ho označia za podporovateľa návrhov „bigotných katolíkov“!?

Verím však, že na túto zastrašovaciu a ohlupujúcu fintu neskočíte všetci a že Košický pochod nebude len stretnutím tých, ktorých onálepkujú ako „bigotných katolíkov“, ale že tam prídu, či jeho myšlienky inak viditeľne podporia aj tí ľudia, ktorí hoci nie sú veriaci, predsa majú tiež v hrudi srdce citlivé, súcitné, otvorené, ktorí sú ochotní podporiť život proti šíriacej sa bezcitnosti, proti civilizácii smrti, ktorí sú ochotní podporiť ideu manželstva a rodiny, ako ideálneho miesta pre prijatie a rozvíjanie života.
O týždeň do pôjdem Košíc na Pochod za život preto, lebo sa teším z toho, že žijem, preto, že tam aj týmto spôsobom budem chcieť poďakovať za život mojim rodičom a zvlášť mojej matke, žene ktorej keď jej lekári jasne povedali, že v jej zdravotnom stave nesmie mať deti a odporučili jej interrupciu, tak si jednoducho povedala, že Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Vďaka tomuto jej rozhodnutiu som sa mohol narodiť, vyrásť pod jej starostlivým materským pohľadom, vyštudovať, dať jej svoje kňazské požehnanie a dnes spolu s vami ďakovať za dar života.

My, ktorí sme živí, živí duchovne i telesne, poďakujme, dnes, o týždeň i každý deň nášho života našej nebeskej Matke i našim rodičom, najmä našim matkám, za dar života, vážme si ho, tešme sa zo života, ktorý je Božím darom - teraz i naveky.

Cyril Vasiľ
cmeliak

Pápež František: „Milujeme Cirkev tak, ako vlastnú mamu?“

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

Modlime sa krestanov v Syrii!

OROL TV: Zločiny na kresťanoch v Sýrii, Stratená šanca (11. september 2001)
12. September 2013
Nezaradené
6

V Sýrii umírá křesťanské město
Minulý týden ve středu nad ránem zaútočila s pokřikem “Zařežme nevěrce!” na syrské starokřesťanské město Malula cirka tisícovka džihádistů. Městu posléze přijela na pomoc syrská armáda, nicméně …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

Modlime sa krestanov v Syrii!

OROL TV: Zločiny na kresťanoch v Sýrii, Stratená šanca (11. september 2001)
12. September 2013
Nezaradené
6

V Sýrii umírá křesťanské město
Minulý týden ve středu nad ránem zaútočila s pokřikem “Zařežme nevěrce!” na syrské starokřesťanské město Malula cirka tisícovka džihádistů. Městu posléze přijela na pomoc syrská armáda, nicméně situace není stále jasná.
Ve městě, ve kterém žije z 80 % křesťanské obyvatelstvo, se nachází starokřesťanský klášter sv. Tekly a kostely a někteří lidé zde dodnes mluví rodným jazykem Ježíše Krista – aramejštinou, jehož slovy lidem mluvil o dobrotě a upřímné náklonnosti. Džihádisté město začali město plundrovat a zabíjením nutit obyvatele přestoupit na islám. “Bez slitování podřezávají lidi jako berany”, vypověděl jeden z přeživších obyvatel.
http://www.kp.ru/daily/26130/3021551/?cp=6
Zločiny bojových bánd (džihádistov) na kresťanoch v Sýrii
cmeliak

Dušan Škurla,katolícky kňaz, spoluorganizátor národného pochodu ZA život

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.magnificat.sk/…/orol-tv-ako-poc… VIDEO

OROL TV: Ako pochodujú veriaci Rusi
11. September 2013
Duchovné noviny
4

Unavení, špinaví, so zodratými nohami. Nie je to o tom, že sa niekam pohodlne dovezú, postoja si na námestí resp prejdú zopár ulíc a “stratia” dve hodiny.
Kiež by nám Rusi, ktorí vedia, čo je to prenasledovanie a kríž, boli príkladom!

Velikorecký …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.magnificat.sk/…/orol-tv-ako-poc… VIDEO

OROL TV: Ako pochodujú veriaci Rusi
11. September 2013
Duchovné noviny
4

Unavení, špinaví, so zodratými nohami. Nie je to o tom, že sa niekam pohodlne dovezú, postoja si na námestí resp prejdú zopár ulíc a “stratia” dve hodiny.
Kiež by nám Rusi, ktorí vedia, čo je to prenasledovanie a kríž, boli príkladom!

Velikorecký krížový pochod
cmeliak

Globálna sexuálna revolúcia / kniha od Gabriele Kuby aj v slovenčine /

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii
13.09.2013 18:00 - 16.09.2013 13:00
Miesto konania: Šaštín - Stráže, Šaštín - Stráže
Už 449 rokov putuje náš národ k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína.
Program:
13.9. piatok
18:00 - sv. omša vdp. Anton Ďatelinka, kaplán Zlaté Moravce
19:00 - otvorené modlitebné stretnutie spoločenstva Modlitby za kňazov, hosťami budú: …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii
13.09.2013 18:00 - 16.09.2013 13:00
Miesto konania: Šaštín - Stráže, Šaštín - Stráže
Už 449 rokov putuje náš národ k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína.
Program:
13.9. piatok
18:00 - sv. omša vdp. Anton Ďatelinka, kaplán Zlaté Moravce
19:00 - otvorené modlitebné stretnutie spoločenstva Modlitby za kňazov, hosťami budú: Zbor FiloTe (Taizé adorácia) a vdp. Anton Ďatelinka
14.9. sobota
Mládežnícky program - Agapé:
(Vstupenka na koncerty je škatuľka čaju - milodar pre charitu)
17:30 - posv. ruženec
18:00 - diskusia s Mons. J. Haľkom + 19:00 sv. omša
20:00 - koncert na nádvorí: F6
21:00 - koncert na nádvorí: Timothy
22:15 - divadlo: Príchod sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu - Exallievi
Polnočná sv. omša (novokňazi), po nej agapé na nádvorí.
15.9. nedeľa
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
Sv. omše o 7:00 a 8:00
Pontifikálna sv. omša o 10:30, hlavný celebrant a kazateľ otec arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.
Akatist k Bohorodičke o 14:00 s požehnaním pútnikov.
16.9. pondelok
Púť chorých a seniorov:
Sv. omše o 7:00 a 8:00
Pontifikálna sv. omša o 10:00, hlavný celebrant a kazateľ otec biskup Dominik Tóth.
Požehnanie pútnikov na cestu domov o 13:00.
Príležitosť k sviatosti zmierenia - spovedi - počas celej púte.
Na národnú púť vypraví Železničná spoločnosť Slovensko mimoriadne vlaky. Ich zoznam a bližšie informácie nájdete na www.bazilika.sk.
cmeliak

Aj ty môžeš vyjadiť svoj názor

Pochvaleny bud JEZIS Kristus !
Dakujem panovi poslancovi Skripekovi za jeho iniciativu!

vasecka.blog.sme.sk/…/Vasecka-Slaby-p…

Dakujem aj dalsiemu panovi poslancovi z tej istej politickej nominacie -panovi
Richardovi Vaseckovi,ktory sa taktiez odvazne angazuje za riesenie otazok,ktore zaujimaju ich volicov.Obaja tito pani poslanci,ako aj mnohi z ich poslaneckeho klubu,aktivne obranuju pravo na …More
Pochvaleny bud JEZIS Kristus !
Dakujem panovi poslancovi Skripekovi za jeho iniciativu!

vasecka.blog.sme.sk/…/Vasecka-Slaby-p…

Dakujem aj dalsiemu panovi poslancovi z tej istej politickej nominacie -panovi
Richardovi Vaseckovi,ktory sa taktiez odvazne angazuje za riesenie otazok,ktore zaujimaju ich volicov.Obaja tito pani poslanci,ako aj mnohi z ich poslaneckeho klubu,aktivne obranuju pravo na zivot..okamzite sa zaujimali o otazku prepravy ucastnikov Narodneho pochodu za zivot ,ked firma W

vasecka.blog.sme.sk/…/Vasecka-Slaby-p…

Slabý pokus pán Lajčák!

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí je zaskočený odporom verejnosti. Najprv musel oddialiť prijatie kontroverznej Stratégie ochrany a podpory ľudských práv takmer o rok, teraz nezvláda čeliť masívnej mailovej kampani a skúša vrátiť úder.

Minister Lajčák postupuje ako typický politik. Namiesto sebareflexie sa sťažuje a útočí na svojich oponentov. Vo svojom včerajšom vyhlásení (>>TU<<) používa pohŕdavé a tendenčné vyjadrenia, ako vystrihnuté z komunistických prejavov. A vyhráža sa. Napríklad:

Organizovaná kampaň proti Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR nadobudla v posledných dňoch doslova obludné rozmery ..."

Niektorí fanatickí odporcovia ľudských práv na Slovensku pristúpili k osobným invektívam ..."

Varuje organizátorov tejto kampane ako aj všetkých autorov podobných e-mailov, že nátlak tohto druhu je neprípustný. Ak nedôjde okamžite k zastaveniu kampane ..."

Opakovane apelujem na všetkých tých, ktorí organizujú podobné kampane a majú nutkanie vyjadriť sa písomne ..."

V reakcii na toto vyhlásenie chcem v prvom rade jasne povedať, že nesúhlasím s „osobnými invektívami, hrubými urážkami, nenávistnými vyhrážkami, nadávkami urážajúcimi ľudskú dôstojnosť, krivými obviňovaniami, vyhrážaním sa fyzickým útokom" a odmietam ich ako neprijateľné spôsoby. Voči komukoľvek. Aj voči pánu ministrovi Lajčákovi a pani tajomníčke Illkovej.
Súhlasím samozrejme aj s apelom „na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky". S čím ale rozhodne nesúhlasím je úmyselné prekrútenie celej situácie a snaha o nešikovné zahmlievanie.

Pán Lajčák, Vy a Vaši spolupracovníci, ste pekne naštvali veľkú časť ľudí žijúcich v tejto krajine. Viete vôbec prečo? Zamysleli ste sa nad tým?

Tu predsa vôbec nejde o „fanatických odporcov ľudských práv". Ako si vôbec dovoľujete takto nazvať občanov, ktorí nesúhlasia s tou úžasnou Stratégiou?
Čo sú to podľa Vás ľudské práva? Právo na promenádovanie rôznych deviantov pred očami našich detí (>>TU<<), právo kohokoľvek sobášiť sa s kýmkoľvek, dokonca v ľubovoľnom počte (>>TU<<), právo homosexuálov adoptovať si deti (pani Beňová to otvorene prezentuje >>TU<<), právo drzo tvrdiť, že existujú iné rody ako muž a žena a vraj je to normálne?
Vaša snaha potichučky pretlačiť Stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR do vlády a mať úlohu splnenú už v septembri nevyšla. Brusel a loby nebude spokojná.

Chcem Vás ubezpečiť, že kampaň proti Stratégií (nie proti ľudským právam), v podobe, v akej bola predložená, ešte len naberie rozmery.

Jeden zo zástancov týchto tzv. ľudských práv povedal v stredu na Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, že o ľudských právach sa nevyjednáva. Presne tak. Nemáme o čom diskutovať. S ľudskými právami súhlasíme bez diskusie, ale našim cieľom bude, aby sa tam nedostalo čokoľvek z tých zvrátenosti, kvôli ktorým sa to celé rozbehlo.

A budeme žiadať aj ďalšie veci. Napríklad:
1. Prestaňte zavádzať ľudí s tou rodovou rovnosťou, ktorá je aj v názve Rady vlády. Ľudia si myslia, že ide o rovnoprávnosť medzi mužom a ženou, ale vy viete, že ide o niečo úplne iné.
2. Zrušte ten Výbor pre práva LGBTI osôb. Priznávam sa, bolo mi nevoľno, keď som z úst jeho zástupcu počul v budove Úradu vlády pred štátnym znakom a slovenskou zástavou s našim dvojkrížom jeho plný názov a slová lesby, gejovia, bisexuáli, atď.
3. Stiahnite tú učebnicu o právach LGBTI osôb z našich škôl.

Toto chcú ľudia a preto Vám píšu. Uznávam, že máte právo na ochranu svojej osoby a nepáčia sa Vám spôsoby niektorých z nich.
Ale prečo sa snažíte vzbudiť dojem, že Vám píšu len nejakí fanatici a primitívi? Píše Vám aj množstvo inteligentných a slušných ľudí. Napríklad veľa ľudí sa podpísalo pod list Matice Slovenskej (>>TU<<).
Poznáme to predsa aj z parlamentu, že keď prídu na rad silné emócie, padajú aj tvrdšie slová. Prečo zrazu teraz tá úzkostlivosť a to pokrytectvo?

Zamyslite sa radšej nad tým, prečo vznikajú tie silné emócie. Nie každý má dokonalé spôsoby, môže sa vo viacerých veciach mýliť, ale každý reaguje, ak má pocit veľkého zla, ktoré ho ohrozuje. Ľudia majú pocit, že to, čo pripravujete, ohrozuje ich a ich rodiny. A neprajú si to! Berte to na vedomie!

Ale vy sa namiesto toho len povýšenecky vyhrážate.

Píšete, že nátlak v tak vážnej veci je neprípustný. Nátlak v tak vážnej veci je nielen prípustný, ale aj potrebný. Politici sa totiž boja len dvoch vecí: masy a médií. Média, zdá sa, máte vo veľkej miere na svojej strane. Ale nie ľudí. A to Vás znepokojuje.

Táto situácia je dôkazom, že nejde o žiadnu polarizáciu spoločnosti. Spoločnosť je jasne proti!

Problémom je, že tu máme pár silne zaangažovaných lobistov v prospech LGBTI zvráteností, ktorí majú veľký vplyv v médiách a zdá sa, že teraz aj vo vláde.

Potom je tu ľahostajný stred, ktorý si neuvedomuje, o čo ide. Média ho v tejto nevedomosti udržujú a hrajú na jeho intelektuálnu pýchu – nebudete predsa bigotní, netolerantní a stredovekí! Ak by títo ľudia mali pravdivé informácie, drvivá väčšina z nich by sa vzoprela. Najmä ak by sa ich to dotýkalo osobne, napr. ich detí. Ako sa hovorí: „Kto je neokonzervatívec? Liberál s dospievajúcou dcérou.“

A nakoniec je tu veľká skupina ľudí, ktorí nie sú ani zďaleka tak zorganizovaní ako homoloby, ani nemajú také prostriedky od vlády a EÚ. Mnohí nevedia ani nejako odborne sformulovať svoje argumenty, o to viac, že najťažšie sa „dokazujú“ samozrejmé veci. Majú ale zdravý sedliacky rozum a svedomie. A tí jasne vnímajú, že to, čo sa tu chystá, je hodné silného odporu.

Slabý pokus, pán Lajčák. Toto Vám nevyjde!

Richard Vašečka, piatok 6. septembra 2013 07:45

Čítajte viac: vasecka.blog.sme.sk/…/Vasecka-Slaby-p…
agonservice odmietala prepravit ucastnikov pochodu:

vasecka.blog.sme.sk/…/Vasecka-Slaby-p…
cmeliak

Zjavenie Panny Márie naživo.Z Medžugoria 2.9 2013 a 24.9 vo Viedni-Mária Pavlovič Lunetti

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

re:lubica
Mila lubica!Netrap sa kvoli tej sms-ke !
Aj keby si to hned robil reklamu mobilny operator,co iste neurobil!

Ako mudro pises:Modlitba a vyzva k modlitbe,to nie je nikdy skodlive!Naopak!
A nech PAN je aj s tym, kto tu vyzvu spustil.
Modlili sme sa tu-na Slovensku...kde je pokoj..
Nasi bratia krestania v Syrii trpia.
Nech je s nimi PAN!
cmeliak

Pápež František: „Vyhlasujem mocnú výzvu za pokoj!“

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

Ano.Toto je najlepsie riesenie na ZLO vo svete:modlitba a post.

Ninive nebolo znicene,lebo jeho obyvatelia sapostili,modlili a kajali.

Dnesny svet nie je na tom lepsie ako NINIVE!
Modlime sa spolu so sv.otcom Frantiskom!
cmeliak

Libanonská televízna stanica Tele Lumiere- video reportáž zo zjavenia s Vickou vo Svätej Zemi

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.radiovaticana.cz/clanek.php4

Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin
Sýrie. „Pokud chtějí západní země opravdovou demokracii, musejí ji budovat smířením, dialogem mezi křesťany a muslimy a nikoli zbraněmi. Plánovaný útok Spojených států amerických je kriminální čin, který přinese další oběti, kromě mnoha tisíců z posledních dvou …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

www.radiovaticana.cz/clanek.php4

Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin
Sýrie. „Pokud chtějí západní země opravdovou demokracii, musejí ji budovat smířením, dialogem mezi křesťany a muslimy a nikoli zbraněmi. Plánovaný útok Spojených států amerických je kriminální čin, který přinese další oběti, kromě mnoha tisíců z posledních dvou let války. Důvěra arabského světa k tomu západnímu tím padne úplně,“ říká katolický patriarcha řecko-melchitského ritu Řehoř III. Laham k situaci vzniklé oznámením útoku USA proti Damašku plánovaného za podpory Velké Británie, Francie, Turecka a Ligy arabských států. Patriarcha Řehoř se ve sdělení pro agenturu Asia News táže: „Kdo to všechno způsobil a přivedl až do tohoto bodu?“ a odpovídá: „Z celého světa přicházejí do Sýrie islámští extrémisté s jediným cílem, totiž vraždit, a žádný stát se je nepokusil zadržet, ba více, Spojené státy rozhodly, že dodají ještě další zbraně.“ Podle hlavy melchitských katolíků „podporují západní země již neexistující opozici. Západní státy promarnily čas k diskusi, zatímco lidé umírali pod bombami Assada či islámských extrémistů z Al Kajdy.“ Patriarcha Řehoř III. upozorňuje, že „v případě vítězství islamistů bude země rozdělena na malé enklávy a křesťané budou uzavřeni do ghetta. Přítomnost křesťanů je však podstatná podmínka existence umírněného islámu. Pokud tu nebudeme, nebude v Sýrii vůbec žádná demokracie, jak tvrdí i většina muslimů, kteří extrémistů se obávají,“ uzavírá melchitský patriarcha.
V Sýrii žije přibližně 25 milionů obyvatel, z nichž 10% tvoří křesťané, asi půl milionu patří k Syrské pravoslavné církvi. Ostatní jsou katolíci různých ritů, jednak východních (melchitský, maronitský, chaldejský, syrský) a ale i latinského ritu. Také syrsko-katolický patriarcha Youssef III. Younan vidí nynější situaci stejně. V rozhovoru pro internetový portál terrasanta.net řekl, že syrští křesťané byli Západem zrazeni a prodáni za ropu a vyjádřil zklamání nad postojem Francie, Velké Británie a Spojených států, jejichž politiku označil za cynickou a machiavelistickou. „Nevidí nic než ropu a zapomínají na principy, říká Youssef III. Jsou to již déle než tři roky, kdy spolu s Tureckem vyhlašují pád syrské vlády a je to největší lež, kterou šíří ve svých médiích, anebo největší omyl v jejich kalkulaci. Režim trvá, země je zničená a více než 100 tisíc lidí bylo zabito. My křesťané jsme byli zrazeni a prodáni za ropu. Západ podporuje režimy, které nemají s demokracií nic společného. Katar a Saúdská Arábie jsou nejreakčnější režimy na světě a jejich představitelé jsou přijímáni v palácích západních vlád jako hrdinové demokracie, politického pluralismu a tolerance!...“ Západní země, pokračuje syrsko-katolický patriarcha, chystají vojenský zásah. Namísto hledání cest ke smíření a podpory dialogu, nepřestaly tyto mocnosti dodávat zbraně rebelům, podněcují násilí a živí nevraživost mezi sunnity a šíity. Západ se domnívá, že se sunnity přijde demokracie a to je velká iluze. Násilně změnit režim a nedat záruku laickým kruhům povede ke konfliktu horšímu než v Iráku,“ domnívá se syrsko-katolický patriarcha Youssef III. Younan.

(mig)
cmeliak

Libanonská televízna stanica Tele Lumiere- video reportáž zo zjavenia s Vickou vo Svätej Zemi

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!
Ano,nasa draha NEBESKA MATKA je pri nas stale.Ochranuje svoje deti.
A my sme pripraveni ju posluchat!
Dejiny krestanstva to dokazuju:

freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3218-povstani-c…

„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Povstání Cristeros: utajený příběh. Historik hodnotí film Cristiada a vysvětluje,…More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!
Ano,nasa draha NEBESKA MATKA je pri nas stale.Ochranuje svoje deti.
A my sme pripraveni ju posluchat!
Dejiny krestanstva to dokazuju:

freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3218-povstani-c…

„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Povstání Cristeros: utajený příběh. Historik hodnotí film Cristiada a vysvětluje, co se v Mexiku ve 20. letech stalo
Autor: 33 | Publikováno: 27.8.2013 | Rubrika: KULTURA

MEXICO CITY, 30. května 2012 (Zenit.org) – Jestliže se člověk zeptá mladého Mexičana na základní fakta ohledně povstání Cristeros [nazývaného též Cristiada – pozn. překl.] – čím bylo a kdy se událo – je úplně možné, že se v odpovědi setká s prázdným zíráním. Ačkoliv se jedná o jednu z nejdůležitějších kapitol Mexika ve 20. století, je povstání z velké části utajené.
Film „For Greater Glory“ (Pro větší slávu), který se v USA začíná vysílat v pátek a od doby svého uvedení v dubnu si v Mexiku získal velký úspěch, má za cíl napravit tuto nespravedlnost a uvést toto povstání a tyto hrdiny ve známost.
Film „For Greater Glory“ (ve španělštině pod názvem „Cristiada“) je historicky v zásadě přesný, říká historik Ruben Quezada, který sepsal k filmu doprovodnou knihu: „For Greater Glory: The True Story of Cristiada“ (Pro větší slávu: pravdivý příběh Cristiady). Doprovodný svazek tiskne Ignatius Press a bude v angličtině a španělštině vydán 15. června.

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch
ZENIT požádal Quezadu o obecný přehled historie povstání Cristeros a některých hrdinů konfliktu – hrdinů v očích společnosti i Církve.
ZENIT: Ani film, ani rozhovor se ZENITEM nedostačuje k vysvětlení všech historických spletitostí tak komplexní epochy. Můžete nám přesto podat stručný přehled o povstání Cristeros?
Quezada: Povstání Cristeros je kapitolou mexické historie 20. let 20. století, kdy tisíce katolíků odpověděly na tuto zásadní otázku [náboženské svobody] svými životy. Prezident Plutarco Calles zahájil přímý útok na katolickou Církev za použití článků z mexické ústavy, jež v oné době podnítily toto povstání proti mexické vládě. Původní vzpoura byla rozpoutána pronásledováním římských katolíků a zákazem jejich veřejných náboženských úkonů.
Zde jsou dvě důležitá data, na něž je třeba poukázat.
Pronásledování začalo 1. srpna 1926, kdy vláda znovu uzákonila trestní zákoník a přinutila díky svým novým antiklerikálním zákonům uzavřít všechny katolické kostely po celé zemi. První koordinované povstání za náboženskou svobodu se však neudálo do 1. ledna 1927.
Až do poloviny června 1929, kdy bylo oficiálně podepsáno příměří, nenastal konec povstání Cristeros.
ZENIT: Je „For Greater Glory“ historicky přesným filmem?
Quezada: Kromě určité „umělecké licence“ je film v zásadě přesný.
ZENIT: Film nepřímo poukazuje na jistý rozpor mezi postojem Vatikánu týkajícího se náboženského pronásledování a postojem bojovníků Cristeros. Můžete to vysvětlit?
Quezada: Když měl útisk začít, Vatikán poskytnul dovolení – o nějž žádali mexičtí biskupové – pozastavit jakékoliv katolické náboženské obřady, aby se vyvarovali konfliktů. Vedle toho Svatý stolec napsal dopisy vládě požadující zrušení Callesových zákonů. Vláda každou žádost ignorovala. Jak se válka zintenzivňovala, Řím nadále zachovával přímou komunikaci s prezidentem Callesem, aby jej žádal o shovívavost. Nejenže však nebyli vatikánští představitelé [v Mexiku] bráni v potaz, vláda přerušila diplomatické vztahy. Nakonec papež Pius XI. sepsal oběžný dopis ke kléru a věřícím v Mexiku, aby jim dodal odvahu a naději během tohoto pronásledování. Opravdu nezbývalo o moc víc, co by mohl Svatý stolec udělat. 18. listopadu 1926 poslal papež encykliku Iniquis Afflictisque (o pronásledování Církve v Mexiku), aby nabídl modlitby a útěchu v této obtížné době.
ZENIT: Některé postavy z filmu byly ve skutečném životě blahořečenými či světci. Kteří to jsou a jaký je jejich příběh?
Quezada: Anacleto González Flores (představovaný hercem Eduardem Vérasteguim z Bella) se narodil 13. července 1888 v Tepatitlánu v Jaliscu v Mexiku.
Velmi se věnoval společenským a náboženským aktivitám a byl nadšeným členem Katolického sdružení mladých Mexičanů (ACJM). Vyučoval katechismus, věnoval se práci pro charitu a psal články a knihy v křesťanském duchu. V roce 1922 se oženil s Maríou Concepción Guerro a měli dvě děti.
V roce 1926 se situace v Mexiku zhoršila a Anacleto, který doposud obhajoval pasivní nenásilný odpor, se přidal k Národní lize na obranu náboženské svobody, když se dozvěděl o vraždě čtyř členů ACJM. V lednu 1927 se gerilový boj rozšířil po Jaliscu a Anacleto psal a ze svých mnoha úkrytů rozesílal zpravodaj a studoval vojenskou strategii. Tento mladý muž byl zajat 1. dubna 1927 v domově rodiny Vargase Gonzáleze spolu se třemi Vargasovými bratry.
Vzali jej do Fort Colorada, kde jeho mučení zahrnovalo to, že byl pověšen za palce rukou, dokud se mu prsty nevykloubily, i to, že mu rozřezali chodidla. Odmítal však věznitelům sdělit jakékoliv informace. Anacleto González Flores byl odsouzen k smrti a zastřelili jej ve stejný den 1. dubna 1927 spolu s bratry Vargase Gonzáleze a s Luisem Padillou Gómezem.
Je důležité zde poznamenat, že Anacleto González Flores spolu s Miguelem Gómezem Lozou oba obdrželi cenu „Pro Ecclesia Et Pontifice“ za svou vynikající službu katolické Církvi.
Miguel Gómez Loza (hrál jej herec Raúl Mendez) se narodil 11. srpna 1888 v Tepatitlánu v Jaliscu v Mexiku. Od raného věku silně miloval Boha a měl velkou úctu k blahoslavené Panně Marii. Když mu bylo 26 let, vstoupil na univerzitu v Morelos, kde získal titul práv a nakonec si jako advokát otevřel kancelář v Arandas (stát Jalisco). V roce 1915 se stal členem ACJM a v roce 1919 založil národní shromáždění katolických dělníků, aby sjednotil průmyslové dělníky, zaměstnance v obchodu a zemědělské pracovníky. Neúnavně také pracoval na obranu práv chudých lidí, což způsobilo, že byl 59 krát zatčen za organizování protestů proti vládě. V roce 1922 se Miguel oženil s Maríou Guadalupe Sánchez Barragán a měli tři děti. V roce 1927 se přidal k „Národní lize na obranu náboženské svobody“, věřil však v nenásilí při odporu proti pronásledování.
Po smrti Anacleta byl katolíky jmenován za guvernéra Jalisco a snažil se všemi prostředky, které měl k dispozici, bránit svobodu a spravedlnost. V březnu 1928 žil na ranči poblíž Atotonilco v Jaliscu. 21. března objevily federální síly, které jej naháněly, místo jeho pobytu. Téhož dne byl zastřelen popravčí četou.
José Sanchez del Rio (hrál jej herec Mauricio Kuri) byl mladý voják – Cristero, který se připojil k povstání na obranu náboženské svobody. Byl zděšen, když viděl útoky na kněze a znesvěcování kostelů ve svém domovském městečku Sahuayo v Michoacanu. Když v roce 1926 vypuklo povstání Cristeros, jeho bratři se přidali k silám vzbouřenců, jeho matka mu však [kvůli mladistvému věku] nedovolila se účastnit. Generál vzbouřenců, Prudencio Mendoza, také jeho odvedení zamítnul. Nakonec generál povolil a dovolil Josému, aby se stal vlajkonošem vojska. Byl znám jako jeden z nejmladších členů hnutí Cristeros. Víme o hrůzných událostech po jeho zatčení, které vyšly najevo po neúspěšné snaze vlády zlomit Josého odhodlání 1. února 1928: „Odřezali mu spodek chodidel a nutili jej jít kolem města ke hřbitovu. Občas jej také sekli mačetou až krvácel z několika ran. Brečel a sténal bolestí, ale neustoupil. Čas od času jej zastavili a řekli: Když zakřičíš Smrt Kristu Králi, ušetříme tvůj život. José pouze vykřikl: Nikdy se nevzdám. Viva Cristo Rey! [Ať žije Kristus Král!]. Když došli na místo popravy, několikrát jej bodli bajonety. Zakřičel jen ještě hlasitěji: Viva Cristo Rey! Velitel tak zuřil, že vytáhnul pistoli a střelil blahoslaveného Josého Sancheze del Rio do hlavy.
Máme seznam kněží a laiků, kteří byli blahořečeni a svatořečeni pro toto pronásledování v Mexiku.
Sv. Agustín Caloca
Sv. Atilano Cruz Alvarado
Sv. Cristobal Magallanes
Sv. David Galván Bermudes
Sv. David Roldán Lara
Sv. David Uribe Velasco
Sv. Jenaro Sánchez Delgadillo
Sv. Jesús Méndez Montoya
Sv. José Isabel Flores Varela
Sv. José Maria Robles Hurtado (kněz)*
Sv. Jóven Salvador Lara Puente
Sv. Julio Álvarez Mendoza
Sv. Justino Orona Madrigal
Sv. Luis Batiz Sáinz (kněz)*
Sv. Manuel Morales
Sv. Margarito Flores García
Sv. Mateo Correa Magallanes (kněz)*
Sv. Miguel De La Mora (kněz)*
Sv. Pedro de Jesús Maldonado Lucero (kněz)*
Sv. Pedro Esqueda Ramírez
Sv. Rodrigo Aguilar Alemán (kněz)*
Sv. Román Adame Rosales
Sv. Sabas Reyes Salazar
Sv. Tranquilino Ubiarco
Sv. Toribio Romo González
Bl. Anacleto González Flores
Bl. Andrés Solá Molist (kněz)*
Bl. Ángel Darío Acosta Zurita (kněz)
Bl. Ezequiel Huerta Gutiérrez
Bl. Jorge Vargas González
Bl. José Sánchez del Río
Bl. José Trinidad Rangel Montano (kněz) *
Bl. Leonardo Pérez Larios *
Bl. Luis Magana Servín
Bl. Luis Padilla Gómez
Bl. Miguel Gómez Loza
Bl. Mateo Elías del Socorro Nieves (kněz)
Bl. Miguel Agustin Pro Juárez (kněz)
Bl. Ramón Vargas González
Bl. Salvador Huerta Gutiérrez
* označuje člena Kolumbových rytířů
Naše webová stránka www.VivaCristoRey.com bude mít dokumentaci k životu každého z nich spolu s novou knihou „For Greater Glory“. Je to oficiální doprovodná kniha k tomuto filmu publikovaná v angličtině a španělštině nakladatelstvím Ignatius Press. Měl jsem tu čest ji jako odborník na povstání Cristeros napsat. Kniha také obsahuje předmluvu arcibiskupa Josého Gomeze z Los Angeles a úvod od Eduarda Verástegui a je v ní také esej od nejvyššího rytíře Kolumbových rytířů Carla Andersona.
ZENIT: Povstání Cristeros je stránka dějinám takřka ztracená, dokonce i pro mladé Mexičany, kteří se o ní ve škole neučí. Jak je to možné?
Quezada: Ještě do 80. let bylo obtížné sehnat jedinou knihu, která by zmiňovala cokoliv podstatného o Cristiadě. Pokud byla zmíněna, nebylo to obvykle více než jedna věta v životopise prezidenta Callese. Školský systém nezahrnuje Cristiadu jako část historie, aby o ní budoucí generace brzy ztratily jakékoliv povědomí.
Ale dokonce i dnes je důležité upozornit na zásadní rozdíl mezi oficiální verzí státu a katolickým chápáním událostí. Mexická vládá zobrazuje Cristiadu jako vzpouru, protože Cristeros se „bouřili“ proti prosazování Calessových zákonů. Vzpoura je však stěží vyhovující termín pro popis pokusu obnovit obyčeje dodržované staletí před Mexickou revolucí. Katolíci vnímají Cristiadu jako odezvu, třebaže násilnou, na nespravedlivé pronásledování, protože katolíci byli pronásledováni nespravedlivými zákony, které potlačovaly jejich náboženskou svobodu.
Dnes existuje větší svoboda tisku a konečně se objevuje velké množství neznámých příběhů o Cristiadě – svědectví a obrazy, které bylo po mnoho let nelegální tisknout či publikovat. Existují doslova tisíce svědectví, která vycházejí na světlo, a jež odkrývají podnětnou historii, která byla po desetiletí skryta pod temným stínem strachu a popírání.
Zdroj: ZENIT
Překlad: D. Grof
www.euportal.cz
cmeliak

Libanonská televízna stanica Tele Lumiere- video reportáž zo zjavenia s Vickou vo Svätej Zemi

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

Mili priatelia!
Ktori chcete podporit peticiu na ochranu deti a mladeze ....
informacie TU:

www.peticie.com/peticia_za_ochr…

Zdielať na Facebooku

Gmail
Podpísať túto petíciu
Podpisy (10 782)
Komentáre (240)
Štatistiky
Extra viditelnosť
Petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore
My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky sme znepokojen…More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

Mili priatelia!
Ktori chcete podporit peticiu na ochranu deti a mladeze ....
informacie TU:

www.peticie.com/peticia_za_ochr…

Zdielať na Facebooku

Gmail
Podpísať túto petíciu
Podpisy (10 782)
Komentáre (240)
Štatistiky
Extra viditelnosť
Petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore
My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky sme znepokojení z toho, že dlhodobo v našej krajine dochádza ku hrubému zaobchádzaniu s mediálnym priestorom, čo má podľa nás veľmi negatívny dopad na spoločenské prostredie v ktorom žijeme.
Médiami sme priam bezbreho zaplavovaní nesprávnym a poškodzujúcim zobrazovaním ľudskej nahoty. Dochádza ku dehonestovaniu obrazu ženy propagovaním perverzity, k výprázdňovaniu pohľadu na hodnotu ľudskej intimity a to až do takej miery, že neváhame hovoriť o sexuálizácii verejného priestoru a ohrozovaní mravnosti najzraniteľnejších obyvateľov Slovenska – detí a mládeže.
Vyjadrujeme svoju vôľu, aby v bežne dostupnej dennej tlači a periodikách nedochádzalo k nesprávnemu, obscénnemu, neúctivému zobrazovaniu ľudského tela, k vulgarizovaniu a nemravnostiam.
Svojím podpisom podporujeme prijatie novely zákona Národnej Rady SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 445/1990 zb. a ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť v znení zákona 102/2010 Z.z.
Našim zámerom nie je cenzúra. Ale tak ako je obmedzený/regulovaný predaj alkoholu a cigariet deťom a mládeži do 18 rokov, pretože týmto spôsobom sa snažíme chrániť ich zdravie a zdravý vývoj, rovnako navrhujeme upraviť pravidlá pre zobrazovanie sexuálneho obsahu v bežne dostupnej periodickej tlači, pretože tento obsah môže mať negatívny dopad na ich zdravý sexuálny vývoj.
Cieľom návrhu zákona nie je obmedzovať vydavateľov tlače, resp. dodávateľov tlače, ale stanoviť podmienky predaja a rozširovania takejto tlače. Táto úprava ukladá vydavateľom tlače, ktorá uverejňuje explicitné sexuálne obsahy povinnosť takúto tlač označiť slovom „erotický“. Následne, tieto tlačoviny nebudú môcť byť predajcom v zmysle platných ustanovení zákona o ochrane mravnosti vystavované vo výkladoch a verejne propagované a v súlade s návrhom zákona ani predávané osobám mladším ako 18 rokov.
Začínajúci inicátori petície sú:
Branislav Škripek , poslanec NR SR
Erika Jurinová , podpredsedníčka Národnej Rady Slovenska
Richard Vašečka , poslanec NR SR
K iniciátorom petície sa pridali: (výber z viac ako 1000 inicátorov)
Mgr. Alžbeta Rumannová, pedagóg a soc.pracovník, Centrum pre rodinu
Ján Buc, kňaz, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, riaditeľ TV Lux
Daniel Pastirčák, básnik, prozaik, esejista, výtvarník a kazateľ.
Doc.Dr.theol Alžbeta Dufferová, vedecko-pedagogický pracovník
Mgr. Jana Bazalová, profesionálny rodič
Juraj Buchta, eRko, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Mgr. Viera Čanigová, Centrum pre rodinu
Anna Brillová, redaktorka Rádia Lumen
Pozývame ďalšie osobnosti, občanov, profesné organizácie, záujmové organizácie, náboženské spoločnosti a cirkvi, aby sa pripojili medzi iniciátorov tejto petície.
Ak sa chcete okrem podpisu petície (na tejto stránke) pripojiť medzi iniciátorov, po podpise petície kliknite ešte dodatočne na tento link a vyplňte krátky formulár pre iniciátorov.
docs.google.com/spreadsheet/viewform

Ďakujeme a veríme, že spoločne dokážeme podnietiť potrebnú zmenu!

Martin Štuk
Kontaktovať autora petície
*Meno

*Priezvisko

*Mesto

*Krajina

*Emailová adresa

Zobraziť verejne váš podpis?


ÁnoNie

Vaša emailová adresa nebuďe nikdy zobrazená alebo uvoľnená na verejnosť alebo tretím stranám.

Signatári petície za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore
Budeme velmi radi ak sa Vy alebo vasa organizacia pripojite k signatarom tejto petcie. Ide nám o známe verejne osobnosti, materské centra, odbornikov z radov psychologie, knazov, pastorov, socialnych pracovníkov a pod. Vyplnte nasledovny formular a budme Vas kontaktovat a pridáme vás k signatárom peticie (poskytnutím svojich udajov suhlasite so spravovanim vasich dat pre potreby tejto peticie kancelariou poslanca Skripeka)
* Povinné

Meno *

Priezvisko *

Titul

Povolanie

Názov organizácie ( ak pôsobíte vo výchove, v tretom sektore, štátnej správe a pod.)

Mail *

Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Používa technológiu Dokumenty Google Ohlásiť zneužitie - Podmienky poskytovania služby - Dodatočné podmienk
cmeliak

List Matky Terezy na podporu vyhlásenia 5. dogmy Panny Márie ako Spolu-vykupiteľky..

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

Modlime sa za Slovensko,dnes sa rozhoduje o vaznej veci..
www.hlavnespravy.sk/…/132286

Matica slovenská a jej otvorený list ministrovi Lajčákovi ohľadom kontroverznej stratégie zavádzania nových ľudských práv do spoločnosti.
22. August 2013 / HSP
Komentáre (3)
Bratislava 22. augusta (HSP/Foto:TASR)

Dokument celoštátnej Stratégie je vo finálnej fáze
Dnes sa …More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!

Modlime sa za Slovensko,dnes sa rozhoduje o vaznej veci..
www.hlavnespravy.sk/…/132286

Matica slovenská a jej otvorený list ministrovi Lajčákovi ohľadom kontroverznej stratégie zavádzania nových ľudských práv do spoločnosti.
22. August 2013 / HSP
Komentáre (3)
Bratislava 22. augusta (HSP/Foto:TASR)

Dokument celoštátnej Stratégie je vo finálnej fáze
Dnes sa koná záverečné zasadnutie expertnej skupiny, ktorá má definitívne uzavrieť kontroverzný dokument na implementáciu nových práv do spoločnosti pod názvom “Stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku” a posunúť vláde na schválenie.
Hoci Slovensko k tejto stratégii nezaväzuje žiaden medzinárodný dokument, Stratégia je obsahovo závažného charakteru a má za cieľ vyrovnať sa európskym trendom v oblasti nových ľudských práv a vytvoriť akési podhubie pre tvorbu či zmenu zákonov na Slovensku. Toto smerovanie potvrdil aj sám minister na svojom blogu slovami: “je už načase zbaviť sa zafixovaných stereotypov, ktoré nám bránia v smerovaní dopredu”.
Západné a severské krajiny však už prešli takýmito stratégiami a tie sa uplatnili pri redefinovaní kľúčových tradičných pojmov a hodnôt v spoločnosti, a v nastolení zákonov, ktoré, ako sa ukázalo, sú totalitného rázu a diskriminujú väčšinu.

Otvorený list Matice Slovenskej ministrovi pripomína, v akých absurdnostiach skončili krajiny napĺňajúce plán Stratégie a žiada, aby nesiahal na morálne dedičstvo Slovanov

Herečka a čestná predsedníčka Matice slovenskej, Eva Kristínová
Boj proti “stereotypom” sa v iných krajinách neskončil dobre, píše v liste Eva Kristínova, čestná podpredsedníčka Matice Slovenskej a upozorňuje na ne:
- tolerovanie incestu v Nórsku a tamojšej praxe pedofilného zneužívania detí vo vlastných rodinách,
- švédsky experiment výchovy, kde sa zakazujú tradičné rozprávky a nahrádzajú sa detskou od škôlky povinnou gender literatúrou, v ktorej princ hľadá princa, aby si ho vzal za muža,
- britský citovo chladný odchov detí, kde sa vysoko spoločensky cení dávať deti od 8 rokov na výchovu do internátnych škôl a stretať sa s nimi len na Vianoce a cez prázdniny,
- sexuálna výchovu zavedenú do škôl dokonca aj škôlok (na základe práva na vzdelanie a informácie) v mnohých západných štátoch (napr. v Nemecku), ktorá vedie deti k tomu aby sa sami seba intímne dotýkali a uspokojovali (právo na komplexný rozvoj dieťaťa ako sexuálnej bytosti), aby sa na prvom stupni škôl vzájomne dotýkali a učili sa používať antikoncepčné prostriedky atď., a to všetko so zapracovaním gender ideológie, čo vedie k mechanickému vnímaniu lásky a partnerstva a k sexu ako športu, k výchove umelých LGBTI ľudí, čím sa dehonestuje a nivelizuje človek, hĺbka ľudskej bytosti a najmä k deťom sa dostávajú predčasne a hrubo informácie, ktoré narušujú ich celomúdrie – teda čistotu duše i tela – ktorú v sebe skrýva tento tradičný slovanský, už takmer zabudnutý pojem;
- udeľovanie 40 dňového trestu odňatia slobody a 1000 eurových pokút v Nemecku matkám, ktoré odmietnu účasť svojich detí na vyučovaní takejto sexuálnej výchovy,
- nemecké úvahy o odporúčaní sledovania pornografických filmov ako vhodnej súčasti výchovy a vzdelávania detí,
- trendy z viacerých západných štátov po homosexualite tolerovať aj pedofíliu (súd v Holandsku dovolil pôsobenie pedofilnej organizácie, trend v niektorých štátoch uzákoniť manželstvá s deťmi), zoofíliu (stať o zoofílii v občianskom kódexe Fínska, verejné domy pre zoofilov v Nemecku) a ďalšie „netradičné“ správanie, čo sa premieta do faktu, že učebnice sexuálnej výchovy, oficiálne materiály a výchovné odporúčania preberajú pedofilnú ideológiu, definujúc dieťa ako sexuálnu bytosť s právom „užívať si“ a „rozvíjať“ fakticky od narodenia tento „osobnostný rozmer“ atď.
Ďalej matičiari upozorňujú, že „reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv nemusí vždy znamenať pokrok a treba zvažovať, či nastúpený trend je rozvojom alebo úpadkom ľudskej civilizácie. Je čas zastaviť sa, zvážiť a posúdiť. Ak sa hovorí o potrebe rozširovania ľudských práv pre homosexuálne a iné gender vzťahy, uvedomme si, že sa týmto obmedzujú ľudské práva tradičnej rodine a ľuďom, ktorí si želajú vychovávať deti v zdravom tradičnom hodnotovom systéme bez ohrozenia cudzorodými vplyvmi, ktoré podľa tradičných systémov môžu nezvratne poškodiť dušu dieťaťa.” Všímajú si tiež, že takto sa v krajinách nenastolil sociálny pokoj, práve naopak, “nenávisť voči LGBTI sa násilným presadzovaním ich údajných práv len vyhrocuje a to, čo spoločnosť predtým potichu tolerovala, začína nahlas odmietať”.
Znepokojujúcou je špeciálna kapitola stratégie – “6. strategická otázka: Práva LGBTI ľudí”, kde sa “zostruje dikcia tohto bodu v neprospech citlivého prístupu s ohľadom na celú spoločnosť oproti prvotnému návrhu”, a zarážajúci je najmä:
- diktátorský tón
- definovanie práv pre ďalšie skupiny s obavou o stupňujúce sa nároky
- stupňovanie požiadaviek a definovanie takých požiadaviek, ktoré potenciálne ohrozujú ľudské práva väčšiny spoločnosti
- hrozba aplikácie legislatívy umelo implementovanej podľa zahraničných vzorov, nám cudzorodej a vyvolávajúcej vnútorné spoločenské napätie
“Preto ak sa v Stratégii konštatuje, že „všetky verejné politiky by mali dôsledne vychádzať z rešpektovania zásad ľudskej dôstojnosti, rovnosti (rovnosti pred zákonom i rovného zaobchádzania v zmysle zákazu priamej a nepriamej diskriminácie…), osobnej slobody a nezávislosti, spravodlivosti, práva zúčastniť sa na verejnom živote, osobitne pri rozhodovaní o otázkach bytostne ovplyvňujúcich vlastnú dôstojnosť, identitu a integritu“, musí to platiť aj pre tradičnú rodinu a tradičný spôsob výchovy, nie len pre menšiny, ako sú LGBTI ľudia.”
Matica na záver žiada “v súvislosti s deklarovaným trendom ratifikovať Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007, ktorý Slovenská republika podpísala 9. septembra 2009, aby SR tento dohovor neratifikovala, lebo podľa jeho 2. kapitoly sa pod rúškom zákazu diskriminácie podľa sexuálnej orientácie otvára priestor na násilné propagovanie homosexualizmu a podľa 6. kapitoly by sa musela povinne zaviesť sexuálna výchova od predškolského veku.” Upozorňuje tiež, že výzva stratégie, aby SR do svojej legislatívy zahrnula zákaz domácich telesných trestov detí, je nebezpečná, a je treba “citlivo rozlišovať mieru telesného trestu, keďže v západných štátoch dochádza z dôvodu malicherných prehreškov v tomto smere k brutálnemu a trvalému odobratiu detí z rodín, či dokonca k obchodovaniu s deťmi, kedy takýto pohyb detí prináša zisk jednotlivcom alebo inštitúciám.

Signatári, ktorí chcú podporiť tento list, môžu zasielať svoje mená na túto e-mailovú adresu: matica.moba1@gmail.com

mk

Celý list si môžete prečítať tu:
Vec: Otvorený list k Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Vážený pán minister,
v roku osláv 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda ako členovia kultúrno-historickej inštitúcie, ktorá si hlboko ctí tradičné hodnoty po stáročia uctievané našimi predkami, so znepokojením sledujeme nastupujúci trend dehonestácie rodiny, neetické zásahy do výchovy a vzdelávania detí a ďalšie tendencie, ktoré k nám prenikajú zo Západu a, žiaľ, premietli sa aj do návrhu nového strategického programového dokumentu pre oblasť ľudských práv. Kriticky vnímame aj zloženie pracovnej skupiny vypracovávajúcej tento dokument, kde neobvykle vysoký (spoločensky neproporčný) počet ľudí – minimálne jedna tretina – zastáva práve spomínaný úpadkový západný hodnotový systém.
Treba si uvedomiť, že západná kultúra s jej revidovanými morálnymi princípmi, dávno v mnohom smeruje k úpadku. My, Slováci, sme ešte iní, duchovne zdravší, ctíme si ešte zatiaľ iné hodnoty. Správne na tento rozpor nedávno upozornil ruský prezident Vladimír Putin, keď sa vyjadril, že vzhľadom k iným tradíciám a kultúre Rusko nebude preberať západné trendy, lebo sú im cudzorodé. Takýto suverénny postoj si Vám, ako významnej politickej osobnosti a reprezentantovi Slovenska, dovoľujeme dať za príklad ako vhodný aj pre Slovensko, ak nemá neprimerane narásť vnútorné spoločenské napätie.
Slovensku, ako slovanskému Rusku, sú tiež cudzorodé západné tradície, pri ktorých sa v niektorých štátoch pestuje trend odtrhnutia dieťaťa od rodiny, kde deti od malička opatrujú cudzí ľudia, alebo internátne školy a potom z takýchto detí vyrastajú bytosti rodinne chladné, nenaplnené, nešťastné, čo sa premieta aj do porúch rodinného života a experimentovania v partnerských vzťahoch. Iste Vám, ako svetaskúsenému diplomatovi, je známe, ako ďaleko postúpil rozklad v oblasti rodiny a výchovy detí v niektorých západných štátoch a aké brutálne sú tam trendy. Pripomeniem aspoň:
- tolerovanie incestu v Nórsku a tamojšiu prax pedofilného zneužívania detí vo vlastných rodinách,
- švédsky experiment výchovy, kde sa zakazujú tradičné rozprávky a nahrádzajú sa detskou od škôlky povinnou gender literatúrou, v ktorou princ hľadá princa, aby si ho vzal za muža,
- britský citovo chladný odchov detí, kde sa vysoko spoločensky cení dávať deti od 8 rokov na výchovu do internátnych škôl a stretať sa s nimi len na Vianoce a cez prázdniny,
- sexuálnu výchovu zavedenú do škôl dokonca aj škôlok (právo na vzdelanie a informácie) v mnohých západných štátoch (napr. v Nemecku), ktorá vedie deti k tomu aby sa sami seba intímne dotýkali a uspokojovali (právo na komplexný rozvoj dieťaťa ako sexuálnej bytosti), aby sa na prvom stupni škôl vzájomne dotýkali a učili sa používať antikoncepčné prostriedky atď., a to všetko so zapracovaním gender ideológie, čo vedie k mechanickému vnímaniu lásky a partnerstva a k sexu ako športu, k výchove umelých LGBTI ľudí, čím sa dehonestuje a nivelizuje človek, hĺbka ľudskej bytosti a najmä k deťom sa dostávajú predčasne a hrubo informácie, ktoré narušujú ich celomúdrie – teda čistotu duše i tela – ktorú v sebe skrýva tento tradičný slovanský, už takmer zabudnutý pojem;
- udeľovanie 40 dňového trestu odňatia slobody a 1000 eurových pokút v Nemecku matkám, ktoré odmietnu účasť svojich detí na vyučovaní takejto sexuálnej výchovy,
- nemecké úvahy o odporúčaní sledovania pornografických filmov ako vhodnej súčasti výchovy a vzdelávania detí,
- trendy z viacerých západných štátov po homosexualite tolerovať aj pedofíliu (súd v Holandsku dovolil pôsobenie pedofilnej organizácie, trend v niektorých štátoch uzákoniť manželstvá s deťmi), zoofíliu (stať o zoofílii v občianskom kódexe Fínska, verejné domy pre zoofilov v Nemecku) a ďalšie „netradičné“ správanie, čo sa premieta do faktu, že učebnice sexuálnej výchovy, oficiálne materiály a výchovné odporúčania preberajú pedofilnú ideológiu, definujúc dieťa ako sexuálnu bytosť s právom „užívať si“ a „rozvíjať“ fakticky od narodenia tento „osobnostný rozmer“ atď.

Verejnosti síce nie je známy detailný obsah kontraverznej učebnice, ktorú Vaše ministerstvo podporilo čiastkou 15 000 eur, ale obávame sa, že spomínané trendy už do nej prenikajú a kontaminujú našu mládež.
Vážený pán minister,
V pripravovanej Stratégii sa píše, že „nový strategický programový dokument pre oblasť ľudských práv by mal komplexne analyzovať, zhodnotiť, revidovať doterajší vývoj vrátane pomenovania dlhodobých trendov. Súčasne by mal reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv vo svete, na európskej regionálnej úrovni ako aj v rámci EÚ.“
Iste si uvedomujete, že „reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv“, nemusí vždy znamenať pokrok a treba zvažovať, či nastúpený trend je rozvojom alebo úpadkom ľudskej civilizácie. Je čas zastaviť sa, zvážiť a posúdiť. Ak sa hovorí o potrebe rozširovania ľudských práv pre homosexuálne a iné gender vzťahy, uvedomme si, že sa týmto obmedzujú ľudské práva tradičnej rodine a ľuďom, ktorí si želajú vychovávať deti v zdravom tradičnom hodnotovom systéme bez ohrozenia cudzorodými vplyvmi, ktoré podľa tradičných systémov môžu nezvratne poškodiť dušu dieťaťa. Dôkazy nám sprostredkúva samotný zdravý rozum. Ale ak by bolo treba, existujú už aj vedecké dôkazy, že deti vychovávané homosexuálnymi pármi majú podstatne vyšší sklon k samovraždám, k užívaniu drog atď.
Ďalej sa v pripravovanej Stratégii píše: „Blížiace sa predsedníctvo SR v EÚ v roku 2016 je historickou príležitosťou prezentovať Slovenskú republiku ako vyspelú krajinu, pre ktorú sú politiky zamerané na presadzovanie ľudských práv, rodovej rovnosti, rešpektovanie multikulturality a nediskriminácie neoddeliteľnou súčasťou vnútornej aj zahraničnej politiky.“ Vážený pán minister, prax ukazuje, že slová „rodová rovnosť“ (v zmysle LGBTI komunity a gender ideológie) a „nediskriminácia“ nemajú miesto v jednej vete, pretože presadzovanie jedného automaticky prináša so sebou diskrimináciu tradičnej rodiny, tradičnej výchovy a celomúdria duší našich detí a mládeže. To znamená, že aproximácia nových umelých, vymyslených a lobisticky presadzovaných ľudských práv, ohrozí tradičné ľudské práva väčšiny občanov a zasiahne do ich rodinného života, výchovy a vzdelávania detí. Videli ste, čo tieto trendy narobili vo Francúzsku: vyhnali do ulíc milióny ľudí a rozpútali občiansku vojnu medzi národom a jeho „demokratickou reprezentáciou“, ktorá proti hlasu vlastného národa uplatnila brutálny policajný zásah a parlament proti vôli občanov odhlasoval pre väčšinu Francúzov neprijateľný zákon o homosexuálnych manželstvách. Myslíte, že sa tým vo Francúzsku nastolil sociálny pokoj? Nenávisť voči LGBTI ľuďom sa násilným presadzovaním ich údajných práv len vyhrocuje a to, čo spoločnosť predtým potichu tolerovala, začína nahlas odmietať.
Iste ste zaregistrovali aj občiansku vzburu proti zavedeniu sexuálnej výchovy v Chorvátsku – tam, našťastie aspoň ústavný súd prejavil zdravý úsudok a zastavil násilné implementovanie cudzorodého prvku do spoločnosti.
Vážený pán minister, iste nechcete rozpútať na Slovensku občiansku vojnu podobnú francúzskej, či chorvátskej. Veď vám iste nemôže byť ľahostajná vlna nevraživosti voči vláde, ktorá začne aplikovať v praxi bod: „6. strategická otázka: Práva LGBTI ľudí.“ Proti obsahu tohto bodu máme vážne výhrady a negatívne vnímame i fakt, ako sa v rámci procesu tvorby zostrila dikcia tohto bodu v neprospech citlivého prístupu s ohľadom na celú spoločnosť oproti prvotnému návrhu. Znepokojuje nás najmä:
- diktátorský tón („…pre rešpektovanie a uplatňovanie práv LGBTI osôb nie je v SR doteraz prijatý žiadny koncepčný dokument, napriek tomu, že tejto téme sa v ostatných rokoch venuje náležitá pozornosť na pôde Európskej únie, Rady Európy i OSN…“),
- definovanie práv pre ďalšie skupiny s obavou o stupňujúce sa nároky („…V poslednej novele Trestného zákona z roku 2013 (sa) … nezahrňuje však problematiku nenávisti k transrodovým a intersexuálnym ľuďom…“)
- stupňovanie požiadaviek a definovanie takých požiadaviek, ktoré potenciálne ohrozujú ľudské práva väčšiny spoločnosti („…Pokiaľ ide o ďalšiu legislatívu, týkajúcu sa … slobody prejavu … vzdelania… je žiaduce aktualizovať ju tak, aby … najmä zohľadnila potreby a záujmy LGBTI osôb, medzi ktoré patrí spolužitie osôb rovnakého pohlavia, právna úprava spolužitia osôb rovnakého pohlavia, právna úprava zmeny pohlavia a pod. Je potrebné, aby sa príslušné orgány v najbližšom období naďalej programovo a vážne venovali tejto oblasti, pripravili príslušné legislatívne a administratívne riešenia vrátane akčného plánu pre práva LGBTI osôb…“)
- priama diskriminácia tradičného, napr. kresťanského, alebo aj nedávneho morálneho socialistického, pohľadu na rodinu a ľudských práv takýchto rodín. Zasievanie nevraživosti do spoločnosti. („…Užívanie ľudských práv LGBTI ľuďom výrazne sťažuje fakt, že po stáročia boli, a naďalej sú vystavení homofóbii, transfóbii, a iným formám neznášanlivosti a diskriminácie… marginalizácie, sociálnej exklúzie … a teda sú potrebné určité cielené opatrenia na zabezpečenie plnohodnotného užívania ľudských práv týmito osobami….Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva princíp, že kultúrne, tradičné, ani náboženské hodnoty, ale ani iné normy „dominantnej kultúry“ nemôžu ospravedlniť prejavy nenávisti alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, alebo rodovej identity…“)
- hrozba aplikácie legislatívy umelo implementovanej podľa zahraničných vzorov, nám cudzorodej a vyvolávajúcej vnútorné spoločenské napätie (… Navrhujeme, aby Slovenská republika svoje progresívne postoje prezentované v oblasti práv LGBTI ľudí na fórach medzinárodných organizácií uplatnila aj vo svojich vnútorných politikách….)
Preto ak sa v Stratégii konštatuje, že „všetky verejné politiky by mali dôsledne vychádzať z rešpektovania zásad ľudskej dôstojnosti, rovnosti (rovnosti pred zákonom i rovného zaobchádzania v zmysle zákazu priamej a nepriamej diskriminácie…), osobnej slobody a nezávislosti, spravodlivosti, práva zúčastniť sa na verejnom živote, osobitne pri rozhodovaní o otázkach bytostne ovplyvňujúcich vlastnú dôstojnosť, identitu a integritu“, musí to platiť aj pre tradičnú rodinu a tradičný spôsob výchovy, nie len pre menšiny, ako sú LGBTI ľudia.
V súvislosti s deklarovaným trendom ratifikovať Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007, ktorý Slovenská republika podpísala 9. septembra 2009, vás žiadame, aby SR tento dohovor neratifikovala, pretože lebo podľa jeho 2. kapitoly sa pod rúškom zákazu diskriminácie podľa sexuálnej orientácie otvára priestor na násilné propagovanie homosexualizmu a podľa 6. kapitoly by sa musela povinne zaviesť sexuálna výchova od predškolského veku.
V súvislosti s výzvou Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý vo svojom záverečnom stanovisku SR vyzýva, aby o.i „do svojej legislatívy zahrnula zákaz domácich telesných trestov detí“, upozorňujeme, že treba citlivo rozlišovať mieru telesného trestu a podčiarkujeme, že v západných štátoch dochádza z dôvodu malicherných prehreškov v tomto smere k brutálnemu a trvalému odobratiu detí z rodín, ktoré prinášajú obrovské nešťastie do života dieťaťa i rodičov, dokonca sú indície, že dochádza o.i. ku komerčnému obchodovaniu s deťmi, kedy dieťa prináša zisk jednotlivcom alebo inštitúciám.

Vážený pán minister,
na záver Vás žiadame o zásadné prehodnotenie Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v zmysle vyššie uvedených pripomienok.
Precíťte, prosím, že aj Vy sám ste synom tejto zeme a hodnotový systém, rodinné vzťahy, tradície v oblasti výchovy a vzdelávania, v ktorých ste vyrastali, Vám pomohli rozvinúť sa vo významnú osobnosť, ktorá teraz reprezentuje Slovensko a má voči svojej vlasti aj dlh snažiť sa uchovať jej hodnoty aj pre nasledujúce generácie. Prečo nedopriať dnešným deťom rozvíjať sa v rovnako bezpečnej rodinnej atmosfére, v akej ste mali možnosť vyrastať Vy? Kto z nás má právo siahať na toto morálne dedičstvo?

Ďakujeme za Váš čas a veríme že pozorne zvážite uvedené argumenty.
V mene členov I. Miestneho odbor Matice slovenskej Bratislava 1 Vás pozdravuje a veľa síl v zodpovednej práci Vám praje

Eva Kristinová,
Čestná predsedníčka I. MO MS BA1
cmeliak

List Matky Terezy na podporu vyhlásenia 5. dogmy Panny Márie ako Spolu-vykupiteľky..

Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!
Mili priatelia!
Zajtra,22.8.2013 sa rozhoduje o velmi vaznej veci pre Slovensko.
Modlime sa a pracujme!
Podporme ziadost organizacii,ktore pozaduju,aby vlada nepodporovala na Slovensku homoideologiu a jej zvratene ciele.

Milí priatelia, včera sme vám predložili list pani Evy Kristínovej Ministrovi zahraničia a Európskych záležitostí SR pánovi Miroslavovi Lajčiákovi…More
Pochvaleny bud JEZIS KRISTUS!
Mili priatelia!
Zajtra,22.8.2013 sa rozhoduje o velmi vaznej veci pre Slovensko.
Modlime sa a pracujme!
Podporme ziadost organizacii,ktore pozaduju,aby vlada nepodporovala na Slovensku homoideologiu a jej zvratene ciele.

Milí priatelia, včera sme vám predložili list pani Evy Kristínovej Ministrovi zahraničia a Európskych záležitostí SR pánovi Miroslavovi Lajčiákovi. Ide o prerokovávanie tzv. Stratégie podpory a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike.
My sme dnes odovzdali na Ministerstve zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej list ministrovi Miroslavovi Lajčákovi, ktorí prikladáme. Tzv. Stratégia sa bude prerokovávať zajtra, t.j. 22. augusta 2013. Prosím vás, podporte našu žiadosť ministrovi Lajčákovi, aby do uzverenej Stratégie bola zakomponovaná aj podpora a ochrana mravnej čistoty detí, mládeže, a ľudí, ktorí žijú v tomto stave, resp. majú naň kladný názor.
Ďakujeme vám v mene Panny Márie, ktorá sa na Slovensku zjavila a predstavila ako Nepoškvrnená Čistota! Modlime sa k nej zvlášť v tieto dni!
“Moje drahé deti! Ďakujem vám, že ste sem prišli, a chcem vám povedať, že ešte málo poznáte Pána, svojho Boha. Veľa rozprávate o Bohu, ale málo žijete. Nenechali ste ešte svoje skutky, svoje srdce a svoje slová dozrieť v láske. Tento svet je chorý, lebo je naplnený hnusom a nečistotou. Nechcite myslieť ako tento svet. Nechcite túžiť po tom, po čom túži tento svet. Milujem vás. A nesmierne mi záleží na čistote vášho srdca.”
( Nepoškvrnená Čistota na Hore Zvir, 8. mája 1994) litmanova.info/poselstvi.htm

Písať resp. e-mailova a telefonovať môžete na uvedené kontakty Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, a môžete svoju podporu vyjadriť aj na facebooku Magnificat Slovakia.
Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2 (mapka) 833 36 Bratislava 37
Telefón: +421 2 5978 1111, +421 90607 2222 Fax: +421 2 5978 3333 E-mail: info@mzv.sk
Informácie pre médiá Hovorca Boris Gandel Mobil: +421 917 660 065 E-mail: boris.gandel@mzv.sk
Riaditeľ Tlačového odboru PhDr. Peter Susko Mobil: +421 917 660 099 E-mail: peter.susko@mzv.sk
Telefonovať a e-mailovať môžete aj na pracovníkov na nižšie uvedenej linke
www.foreign.gov.sk/…/telefonny_zozna…

Svoj názor a reakciu môžete dať na vedomie aj Konferencii biskupov Slovenska
www.kbs.sk/…/kontakt
www.kbs.sk/…/cirkevne-provin…