evulienka52
evulienka52

Žezlom v ruke, vyhlasujem, že Varovanie je blízko!

Nejako som na to klikla a ukázalo sa mi to. Drobnými písmenkami,ale dalo sa to prečítať ;-)
evulienka52

List rakúskeho farára Winfrieda Abela biskupovi: „Mám dojem, že dezinfikovaná ruka kňaza je dôležit…

Omyl priateľu,ktorý si myslíš,že Ježiš bol na púšti 40dní kvôli styku s malomocnými. Ako vlastne chápeš sv.písmo? Prečítal si si ho vôbec?
JEŽIŠ BOL NA PÚŠTI PRETO,LEBO SA PRIPRAVOVAL NA SVOJE VEREJNÉ ÚČINKVANIE A SVOJU HROZNÚ SMRŤ. A 40 DNÍ PRETO,LEBO AJ POTOPA BOLA 40 DNÍ,AJ IZRAEL S MOJŽIŠOM PUTOVAL 40 DNÍ. Chápeš už tomu? A ako sa mohol už pred tým,ako začal účinkovať,stretnúť s …More
Omyl priateľu,ktorý si myslíš,že Ježiš bol na púšti 40dní kvôli styku s malomocnými. Ako vlastne chápeš sv.písmo? Prečítal si si ho vôbec?
JEŽIŠ BOL NA PÚŠTI PRETO,LEBO SA PRIPRAVOVAL NA SVOJE VEREJNÉ ÚČINKVANIE A SVOJU HROZNÚ SMRŤ. A 40 DNÍ PRETO,LEBO AJ POTOPA BOLA 40 DNÍ,AJ IZRAEL S MOJŽIŠOM PUTOVAL 40 DNÍ. Chápeš už tomu? A ako sa mohol už pred tým,ako začal účinkovať,stretnúť s malomocnými???? Veď sa s nimi stretol,keď účinkoval,nie? Či sa mýlim alebo som to zle pochopila???