언어

클릭 수
3.8천
Poselství Varování 396 - 400

sarius
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 396 - 400 396. Éra míru, o které jsem mluvila ve Fatimě, byla zapomenuta 397. Můj čas, abych rozdrtila hada, se … [더보기]