언어

클릭 수
2천
Poselství Varování 051-055

sarius
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 051-055 051. Všichni křesťané - konejte teď pokání, katolíci - modlete se za papeže Benedikta 052. Slova útěchy … [더보기]