언어

클릭 수
2.5천
Poselství Varování 086-090

sarius
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 086-090 086. Důležitost půstu a sebezapření 087. Ctěte Mého Otce 088. Odpovědnost rodičů v dnešním světě 089. … [더보기]