언어

클릭 수
1.6천
Poselství Varování 201 - 205

sarius
Poselství Velkého Varování Pána Ježíše Krista lidstvu dnešních dnů. Poselství Varování 201 - 205 201. Zármutek ze ztráty Mých dětí, jež nechtějí mít se Mnou nic společného 202. Antikrist a nová světo… [더보기]