Język

Modlitwa i mistyka - Mieczysław Gogacz

163 strony
Modlitwa jest sposobem przejawiania się poziomu naszego życia religijnego i prośbą, aby trwały więzi miłości, wiary i nadziei, łączące człowieka z Bogiem. Rozważając w książce temat sposobów … Więcej
Napisz komentarz

O pożytku pokus i jak każda dusza, w swych ostatnich chwilach, widzi przeznaczone jej miejsce …

Diabeł został wykonawcą sprawiedliwości mojej, ażeby dręczyć dusze, które nędznie Mnie obraziły. Umieściłem go w tym życiu, iżby kusił stworzenia moje, nie aby stworzenia moje zostały zwyciężone, …
Napisz komentarz

Jak wszelką cnotę i wszelki grzech spelnia się za posrednictwem bliźniego

Oznajmiam ci, że każdą cnotę, jak i każdy grzech, spełnia się za pośrednictwem bliźniego. Kto żywi nienawiść ku Mnie, czyni szkodę bliźniemu i sobie samemu, który jest głównym bliźnim; czyni mu …
Napisz komentarz

Niesamowite świadectwo Goran'a

01:31:07
Niesamowite świadectwo Gorana , o tym jak Bóg ma niepojętą cierpliwość wykraczającą poza rozum ludzki , jak czeka i lituje się nad największymi grzesznikami
Napisz komentarz

Weronika Giuliani i ciemna noc

212 stron
CHRYSTUS ŹRÓDŁEM OCZYSZCZENIA Zjednoczenie człowieka z Bogiem nie jest prostym procesem. To okres prób – długich i trudnych. Jednak do tego zjednoczenia, czyli pełnego uczestnictwa w wewnętrzny… Więcej
Napisz komentarz
19

O niektórych niedoskonałościach, jakie popełniają początkujący pod wpływem drugiej wady głównej, …

O niektórych niedoskonałościach, jakie popełniają początkujący pod wpływem drugiej wady głównej, którą jest łakomstwo duchowe. 1. Wielu początkujących ulega wielkiemu łakomstwu duchowemu, albowie… Więcej
Napisz komentarz
21

O pewnych niedoskonałościach duchowych, jakie popełniają początkujący pod wpływem nałogu pychy.

1. Ponieważ początkujący czują się pełnymi zapału i gorliwości w rzeczach duchowych i ćwiczeniach pobożnych, z tej pomyślności (z powodu ich niedoskonałości) rodzi się pewien rodzaj ukrytej pychy, Więcej
Napisz komentarz

fragment z filmu o Ojcu Pio

07:32
Fragment z filmu gdzie Ojciec Pio przywraca do porządku pewnego człowieka który publicznie wytyka biskupowi gorszące złe czyny , co ze strony Ojca Pio było dużym aktem pokory i mądrej roztropności … Więcej
Napisz komentarz
21

O cnocie cierpliwości Najświętszej Maryi Dziewicy największej męczennicy

W tajemnicy Modlitwy Jezusa w Ogójcu prośmy o cnotę cierpliwości. Symeon powiedział do Maryi : A Twoją duszę miecz przeniknie (Łk 2,35). Mieczami przeszywającymi duszę Dziewicy były słowa sprzeciwu ,… Więcej
Napisz komentarz

Katarzyna Emmerich , Maria Valtorta, Maria z Agredy

5 210 stron
1. Życie Jezusa 2. Poemat Boga-Człowieka 3.Mistyczne Miasto Boże , a. Maria z Agredy 4.Koniec czasów 5. Rozważania o Maryi 6.Cierpienie dla Jezusa polecam szczególnie o życiu Jezusa i Maryi , ale … Więcej
Napisz komentarz

1 Hour of The Lord's Prayer in Aramaic

01:00:55
Modlitwa Ojcze Nasz po aramejsku Abunde-vashmaia Negtadash-shishmaja tite-malcuta newe-sevianak Aykana-devashmaia agbahara Ablan-lagma desunkana niaumana Bash-bucalann jauvai Aykana dafegn… Więcej
Napisz komentarz

Jan Tauler - ustawy duchowe

180 stron
WSTĘP WYDAWCY Niniejszą książkę podającą sposoby kształcenia się w duchu Jezusa Chrystusa, składamy w ręce czytających chrześcijan z mocnym przekonaniem, iż będzie użyteczną równie ludziom … Więcej
Napisz komentarz