MEDALIK ŚW. BENEDYKTA

,,Dziewczęta i kobiety, które się nieprzyzwoicie ubierają, winny być nie dopuszczone do Stołu …

Zniewolony i zwiedziony przez bergoga zamiescił:
na16.11.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze:
Módlmy się, aby Pan nawrócił serca tych, którzy wciąż stawiają na wojnę i sprawił, żeby dla udręczonej Ukrainy zwyciężyło pragnienie pokoju, aby uniknąć eskalacji i otworzyć drogę do zawieszenia broni i dialogu. #AudiencjaOgólna
**************************************
Fałszywy prorok …More
Zniewolony i zwiedziony przez bergoga zamiescił:

na16.11.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze:
Módlmy się, aby Pan nawrócił serca tych, którzy wciąż stawiają na wojnę i sprawił, żeby dla udręczonej Ukrainy zwyciężyło pragnienie pokoju, aby uniknąć eskalacji i otworzyć drogę do zawieszenia broni i dialogu. #AudiencjaOgólna
**************************************
Fałszywy prorok bergog i jego herezje:

19 czerwca 2006 roku, antykardynał Bergoglio uczestniczył w „Trzecim Braterskim Spotkaniu Wspólnoty Ewangelików i Katolików Odnowionych” w Buenos Aires, gdzie uklęknął by otrzymać „błogosławieństwo” od protestanta – heretyka.

W listopadzie 2012 roku, Bergoglio wraz z żydowsko-masońską lożą B’nai B’rith Argentyny był w swej katedrze w Buenos Aires gospodarzem międzywyznaniowej liturgii.

W Argentynie wraz z miejscową żydowską synagogą co roku świętował Chanukę.

Już jako antypapież stwierdził, że katolicka religia i judaizm są „połączone bardzo szczególną więzią duchową”.

Celowo zbezcześcił tradycję Wielkiego Czwartku odprawiając Nowotwór mszy w więzieniu dla młodocianych i zamiast umycia stóp „kapłanom” (jak to jest w katolickim zwyczaju, na wzór wydarzeń z Wieczernika), umył i ucałował stopy dwunastu więźniów, w tym dwóch kobiet, z których jedna była muzułmanką.

Antypapież Franciszek uważa, że nie ma katolickiego Boga, doktrynalna pewność już nie istnieje, a kto twierdzi, że zna odpowiedzi na wszystkie pytania, nie ma Boga w sobie. Ponadto prozelityzm jest nonsensem, a ateiści mogą pójść do nieba.

Jego twierdzenia niszczą więc znaczenie Credo, natury Boga, możliwości dojścia do prawd doktrynalnych, Boskiej misji nawracania innych do tych prawd i wiary jako wymogu zbawienia wiecznego.

Stwierdził też, że nauczanie moralne o 6 i 9 przykazaniu to chaotyczna masa doktryn, które nie mogą być uparcie narzucane, nie należy mieć obsesji w takich kwestiach jak aborcja, „małżeństwa” homoseksualistów i antykoncepcja. Według niego obiektywne cudzołóstwo dopuszcza heretyckie „duszpasterskie rozwiązania”. Każdy ma swoją własną wizję dobra i zła, duchowa ingerencja w życie osobiste jest niemożliwa („kimże jestem, aby osądzać”).

Wypowiedzi te przedstawiają grzechy śmiertelne jako drobiazgi, piętnują jako „nawiedzonych” tych, którzy twierdzą inaczej, trywializują cudzołóstwo, potępiają moralne osądy, wynoszą sumienie jako autonomiczny i najwyższy autorytet, a w rezultacie odżegnują się od posiadania przez magisterium prawa do nakazywania czegokolwiek indywidualnemu sumieniu.