Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Maksymiliana w Lubinie 23.10.2019 Adorację prowad…

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Maksymiliana w Lubinie 23.10.2019 Adorację prowadził zespół muzyczny Nazaret z Lubina @NazaretLubin, #NazaretLubin.
57:06