Language
14

कैथोलिक विरोधी आउटलेट ने फ्रांसिस को "ठंडे खून वाला कपटी" और "झूठा" बताया

एक पूर्व नाजी पत्रकार द्वारा स्थापित जर्मन कुलीन वर्ग आउटलेट स्पिगल पोप फ्रांसिस के बारे में एक हालिया कवर स्टोरी में एक अज्ञात वेटिकन कार्डिनल को संदर्भित करता है। यह कार्डिनल, "वर्षों में उन्नत", …
24

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ "കഠിനഹൃദയനായ തന്ത്രശാലിയെന്നും", "കള്ളനെന്നും" …

ഒരു മുൻ നാസി മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകൻ സ്ഥാപിച്ച, ജർമ്മൻ പ്രഭുജനാധിപത്യ മാദ്ധ്യമായ ഷ്‌പീകൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെക്കുറിച്ചുള്ള കവർ സ്റ്റോറിയിൽ, ഒരു …
85

Fonte anticatólica chama Francisco de "maquiavélico de sangue frio" e "mentiroso"

A revista oligarca alemã, Spiegel, fundada por um jornalista ex-nazista, citou, em uma de suas recentes capas sobre Papa Francisco, um cardeal anônimo do Vaticano. O cardeal, "de idade avançada", …
24

Видання, яке виступає проти церкви, називає Франциска "холоднокровним макіавеллійцем" і "…

Німецьке олігархічне видання Spiegel, яке заснував колишній нацист, процитувало невідомого ватиканського кардинала в рамках своєї статті про Папу Франциска. "Літній" кардинал розповів Spiegel …
18

Antikatoliskais izdevums sauc Francisku par "aukstasinīgu makiavellistu" un "meli"

Vācu oligarhu izdevums Spiegel, kuru nodibināja bijušais nacistu žurnālists, nesenajā stāstā par pāvestu Francisku citē kādu anonīmu Vatikāna kardinālu. Šis kardināls, kas "rangos kāpa gadu gaitā", …
16

Laban sa Katolikong Pahayagan Tinawag si Francis na "Malupit na Walang Hiya" at "Sinungaling"

Ang Aleman na oligarkiyang pahayagan na Spiegel, na itinatag ng isang dating mamamahayag na Nazi, ay sinipi ang isang kamakailan lamang na cover story tungkol kay Pope Francis ng isang hindi …
81

Anti-katholiek blad noemt Franciscus "koelbloedige Machiavellist" en "leugenaar"

Het Duitse oligarchenblad Spiegel, opgericht door een voormalig nazi-journalist, citeerde in een recent coververhaal over paus Franciscus een anonieme kardinaal van het Vaticaan. Deze kardinaal, "…
14

Antikatoliški medijski outlet imenoval Frančiška za "hladnokrvnega makiavelista" in "lažnivca"

Nemški oligarhski medij Spiegel, ki ga je ustanovil nekdanji nacistični novinar, je nedavno objavil zgodbo o papežu Frančišku, katere vir naj bi bil anonimni kardinal z Vatikana. Ta kardinal, "že v …
31

Anti-katalikiška žiniasklaida Pranciškų vadina „Makiavelišku ir šaltakrauju melagiu“

Vokietijos žiniasklaida Spiegel - kurią įkūrė buvęs nacistinių pažiūrų žurnalistas - pacitavo anonimišką Vatikano Kardinolą naujoje istorijoje apie Popiežių Pranciškų. „Senyvo amžiaus“ Kardinolas …
290

Antikatoličko glasilo naziva Franju "hladnokrvnim makijavelistom" i "lažljivcem"

Njemačko oligarhsko glasilo Spiegel, kojeg je osnovao bivši nacistički novinar, citiralo je na nedavnoj naslovnici komentar anonimnog vatikanskog kardinala o papi Franji. Ovaj kardinal, "u poodmaklim…
65

Издание, выступающее против церкви, называет Франциска "хладнокровным макиавеллианцем" …

Немецкое олигархическое издание Spiegel, которое основал бывший нацист, привело цитату неизвестного ватиканского кардинала в рамках своей статьи о Папе Франциске. "Пожилой" кардинал …
2 924

Un journal anti-catholique décrit François comme un "homme machiavélique" et un "menteur"

Le Spiegel, un journal oligarchique allemand fondé par un ancien journaliste nazi, acité dans un récent reportage sur le pape François un cardinal anonyme du Vatican. Ce cardinal, "avancé dans les …
Etienne bis
M. Bergoglio a demandé à la presse d'examiner les reproches adressés par Mgr Vigano. Comme un organe de presse important y va d'une vert… More
GChevalier
Ce cardinal, « avancé dans les années » a décrit François comme quelqu'un « qui remet en question la vérité de la Foi comme aucun autre avant lui »… More
3 746

Anti-Katolícky časopis nazýva Františka "chladnokrvným machiavelistom" a "klamárom"

Nemecký oligarchistický časopis Spiegel, ktorý založil bývalý Nacistický novinár, citoval v nedávnom úvodnom príbehu o pápežovi Františkovi anonymného kardinála Vatikánu. Tento kardinál, "v pokročilo…
apredsasatoci
@acer keby katolicke noviny pisali pravdu, aj oni by museli tvrdit, to co tvrdi spiegel.
acer
Je to vyznamenání, když takovýto plátek očerňuje papeže. Jak strašné by bylo, kdyby ho tam chválili!
6 2.5K

Antykatolicka gazeta nazywa Franciszka "zimnokrwistym makiawelikiem" i "kłamcą"

Spiegel, niemiecka gazeta oligarchów, założona przez byłego dziennikarza nazistowskiego, zacytowała w ostatniej historii z okładki na temat papieża Franciszka jednego z watykańskich kardynałów. Ten "…
Tymoteusz
„Ten "posunięty w latach" duchowny opisał Franciszka jako kogoś, "kto kwestionuje prawdy wiary jak nikt wcześniej".” „Inny purpurat miał rzekomo … More
Tymoteusz
GracjanJan - Skoro dzieją się na Glorii czary mary, to zamiast się denerwować i frustrować, że nie mamy na to wpływu, róbmy więc dalej swoje, szkoda … More
8 1 675

Publicación anticatólica llama a Francisco “maquiavélico de sangre fría” y “mentiroso”

La publicación oligarca alemana Spiegel, fundada por un ex periodista nazi, citó a un anónimo cardenal del Vaticano, en un reciente artículo de portada sobre el papa Francisco. Este cardenal, “avanza…
adeste fideles
adeste fideles
El Pecado de omisión es algo grave, vgg: los COBARDES, NO HEREDARÁN EL REINO DE DIOS. ESO ES PALABRA DE DIOS.
21 5 3.4K

Anti-katholisches Medium bezeichnet Franziskus als „eiskalten Machiavellisten“ und „Lügner“

Das deutsche Oligarchenmedium Spiegel, das von einem Nazi-Journalisten gegründet wurde, zitiert in seiner jüngsten Titelgeschichte über Papst Franziskus einen anonymen, greisen Kardinal. Dieser sagte…
SvataHora
Finsterer als Hitler und Stalin.
Usambara
@ew-g " .... Zugführer, der schrie: "Wenn ich lache, ...", -->> naja ich denke, daß es doch einen wenigsten kleinen Unterschied macht, WER das zu … More
62

Trang tin chống Công giáo gọi Francis "Kẻ thủ đoạn máu lạnh" và "dối trá"

Trang tin đầu sỏ chính trị của Đức Spiegel, được thành lập bởi một cựu nhà báo Quốc xã, đã trích dẫn trong một câu chuyện mới đây về Giáo hoàng Francis từ một Hồng y Vatican khuyết danh. Hồng y này, …
3 3 4K

Organo di stampa anticattolico definisce Francesco "machiavellico a sangue freddo" e "bugiardo"

L'organo di stampa oligarchico tedesco Spiegel, fondato da un giornalista ex nazista, ha citato in una recente storia di copertina su papa Francesco un anonimo cardinale vaticano. Questo cardinale, "…
nolimetangere
E' un organo di stampa anticattolico? Invece scrive esattamente il pensiero di molti veri e fedeli cattolici... e visto che le chiese sono vuote, … More
Carlo Maria
Più volte Jorge Mario Bergoglio ha dimostrato di essere eretico in quanto ha approvato totalmente le eresie degli eretici non volendo che gli … More
412

A katolikus ellenes lap "hidegvérű machiavellistának és hazugnak" nevezte Ferenc pápát

A német Spiegel lap, amelyet egy volt náci újságíró hozott létre, nemrég publikált egy történetet Ferenc pápáról és egy névtelen vatikáni bíborosról. Ez az "idős" bíboros állítólag elmondta a Spiegel…
20

منفذ اعلامي مناهض للكاثوليك يصف فرانسيس بأنه "ماكيافيلي بدم بارد" و "كذاب"

نقلت صحيفة شبيغل الألمانية الأوليغارشية، التي أسسها صحفي نازي سابق، في قصة غلاف أخيرة عن البابا فرانسيس، عن كاردينال فاتيكان مجهول. وقد وصف هذا الكاردينال، "متقدم منذ …
1 3 1.6K

Anti-Catholic Outlet Calls Francis "Cold-Blooded Machiavellian" and "Liar"

The German oligarch outlet Spiegel, founded by a former Nazi journalist, quoted in a recent cover story about Pope Francis an anonymous Vatican Cardinal. This Cardinal, “advanced in years”, described…
Dr Bobus
Smart money says the source is Cardinal Walter Brandmüller More