ml.news
15

കെനിയ ബിഷപ്പുമാർ: ഗർഭനിരോധനയുറകൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും അധാർമ്മികമാണ് […

ഗർഭനിരോധനയുറകളുടെ നേർക്കുള്ള തങ്ങളുടെ എതിർപ്പ്, ഒക്ടോബർ 1-ന് നടന്ന ആരോഗ്യ സമ്മേളനത്തിൽ, കെനിയ ബിഷപ്പുമാർ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചു. എയ്ഡ്സിന് എതിരെ…
hi.news
15

केन्या बिशप: कंडोम हमेशा अनैतिक होते हैं [और खतरनाक भी]

केन्या बिशप ने 1 अक्टूबर को स्वास्थ्य सम्मेलन में कंडोम के विरोध में बात की। काकामेगा बिशप जोसेफ ओबानी साग्वे ने कहा कि चर्च एड्स से लड़ने में सबसे बड़ा सहयोगी है लेकिन कंडोम का उपयोग इसके एजेंडे का …
pt.news
52

Bispos do Quênia: Preservativos são sempre imorais [e perigosos]

Os bispos do Quênia reafirmaram, em uma conferência de saúde de 1º de outubro, a sua oposição aos preservativos. O bispo de Kakamega, Joseph Obanyi Sagwe, declarou que a Igreja é a maior aliada na …
ru.news
40

Епископы из Кении считают, что презервативы всегда аморальны (и опасны)

Во время конференции по вопросам здравоохранения, которая проходила 1 октября, епископы Кении подтвердили свою готовность противостоять использованию презервативов. Епископ Джозеф …
hr.news
118

Kenijski biskupi: kondomi su uvijek nemoralni [i opasni]

Kenijski biskupi ponovno su na konferenciji o zdravstvenoj zaštiti 1. listopada potvrdili svoje protivljenje kondomima. Biskup Kakamege Joseph Obanyi Sagwe izjavio je da je Crkva najveći saveznik u …
fil.news
16

Mga Obispo ng Kenya: Ang Condom ay Palaging Imoral [at Delikado]

Muling pinagtibay ng mga obispo sa Kenya sa isang kumperensya sa kalusugan noong Oktubre 1 ang kanilang pagtutol sa condom. Ipinahayag ni Obispo Joseph Obanyi Sagwe ng Kakamega na ang Simbahan …
vi.news
152

Giám mục Kenya: Bao cao su luôn vô đạo đức [và nguy hiểm]

Các giám mục Kenya tái khẳng định, tại một hội nghị y tế ngày 01 tháng 10, sự phản đối của họ đối với bao cao su. Giám mục của Kakamega, Joseph Obanyi Sagwe, tuyên bố rằng Giáo hội là đồng minh …
Léon Trương likes this.
ko.news
16

케냐 주교들: 콘돔은 언제나 비도덕적 [그리고 위험]

케냐 주교들이 10월 1일 건강 컨퍼런스에서 콘돔에 대한 그들의 반대를 재확실했다. Kakamega 주교 Joseph Obanyi Sagwe는 교회가 에이즈에 …
lt.news
21

Kenijos Vyskupai: prezervatyvai visuomet nerodovingumo ir ištvirkimo požymis

Kenijos Vyskupai spalio 1-osios sveikatingumo konferencijoje dar kartą patvirtino savo prieštaringumą prezervatyvams. Kakamegos Vyskupas Joseph Obanyi Sagwe pareiškė, jog Bažnyčia yra didžiausia …
hu.news
1221

Kenyai püspökök: Az óvszerhasználat erkölcstelen (és veszélyes)

A kenyai püspökök az október 1-jei egészségügyi konferencián megerősítették az óvszerellenes állásukat. Kakamegai Joseph Obanyi Sagwe püspök kijelentette, hogy az AIDS elleni küzdelemben az egyház a …
charisma likes this.
fr.news
21518

Les préservatifs sont toujours immoraux (et dangereux) selon les évêques kenyans

Les évêques du Kenya ont réaffirmé lors d'une conférence sur la santé tenue le 1er octobre leur opposition aux préservatifs. Mgr Joseph Obanyi Sagwe, évêque de Kakamega, a déclaré que l'Église était …
Signez contre l'article 13 www.change.org/…/23651749More
Signez contre l'article 13
www.change.org/…/23651749
GChevalier
Les préservatifs ne préservent de rien.
cristiada.cristeros likes this.
es.news
12306

Obispos de Kenia: los profilácticos son siempre inmorales [y peligrosos]

Los obispos de Kenia reafirmaron en una conferencia sobre salud, el 1 de octubre, su oposición al [uso de] preservativos. El obispo de Kakamega, monseñor Joseph Obanyi Sagwe, declaró que la Iglesia …
jamacor
¡No existe el sexo seguro! Y por desgracia lo saben muy bien los obispos del África negra, que muchos días tenían decenas de entierros de jóvenes …More
¡No existe el sexo seguro! Y por desgracia lo saben muy bien los obispos del África negra, que muchos días tenían decenas de entierros de jóvenes africanos víctimas del Sida.
jamacor and one more user like this.
lv.news
27

Kenijas bīskapi: prezervatīvu lietošana vienmēr ir amorāla [un bīstama]

Kenijas bīskapi 1. oktobra veselības konferencē atkārtoti apstiprināja savu pretestību prezervatīviem. Kakamegas bīskaps Jozefs Obanji Sagve paziņoja, ka baznīca ir lielākais sabiedrotais cīņā pret …
ar.news
25

أساقفة كينيا: الواقيات الذكرية غير أخلاقية دائما [وخطيرة]

أعاد أساقفة كينيا التأكيد في مؤتمر الصحة في 1 أكتوبر/تشرين الأول معارضتهم للواقي الذكري. وأعلن أسقف كاكاميغا جوزيف أوباني ساجوي أن الكنيسة تعتبر أعظم حليف في محاربة مرض …
it.news
32794

Vescovi del Kenya: preservativi sempre immorali [e pericolosi]

I vescovi del Kenya hanno riaffermato durante una conferenza per la salute (1° ottobre) la loro opposizione ai preservativi. Il vescovo di Kakamega, Joseph Obanyi Sagwe, ha spiegato che la Chiesa è …
Il presagio
Godete
TommasoG
Cosa fu insegnato dai Padri della Chiesa per chi commette peccato carnale: Le discipline patristiche riguardo le penitenze e mortificazioni a coloro …More
Cosa fu insegnato dai Padri della Chiesa per chi commette peccato carnale:
Le discipline patristiche riguardo le penitenze e mortificazioni a coloro che hanno commesso peccat…
View one more comment.
en.news
42913

Kenya Bishops: Condoms Are Always Immoral [And Dangerous]

The Kenya bishops reaffirmed at an October 1 health conference their opposition to condoms. Kakamega Bishop Joseph Obanyi Sagwe declared that the Church is the greatest ally in fighting AIDS but …
polos
@Jungerheld Knowing the Faith of most African bishops (and the lack thereof in Bergoglio), I was thinking about the color of their souls...
aderito
Good for these Kenya Bishops
View 2 more comments.