ml.news
69

ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ മറ്റൊരു കന്യകാമഠം കൂടി ഇല്ലാതാക്കി

വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയെ എതിർത്ത ഇറ്റലിയിലെ പോർത്തോ വിറോയിലുള്ള “പാവപ്പെട്ട ക്ലാരമാരുടെ“ സഭാസമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആറ് കന്യകാസ്ത്രീകളെ മഠത്തിൽ …
pt.news
230

Comissários de Francisco acabam de matar outro monastério

Seis irmãs Clarissas de Porto Viro recusaram um comissário do Vaticano e foram expulsas do seu monastério, relata LaNuovaBq.it (3 de dezembro). O monastério foi liderado pela Madre Maria Giuliana …
ar.news
29

مفوضو فرنسيس يقضون للتو على دير راهبات آخر

ذكر موقع LaNuovaBq.it (3 ديسمبر/كانون الأول) أن ست راهبات بورتو فيرو، إيطاليا، رفضن مفوض الفاتيكان، مما تسبب في طردهن من ديرهن. وكانت تقود الدير الأم ماريا جوليانا رافانيان لمدة 23 …
tr.news
59

Francis’in Komisyon Üyeleri Bir Rahibe Manastırına Daha Son Verdi

LaNuovaBq.it sitesinin 3 Aralık tarihli haberine göre, İtalya'daki altı Porto Viro Zavallı Clares, bir Vatikan komisyon üyesini reddetti ve manastırlarından kovuldu. Manastır, 2017 yılına kadar, 23 …
uk.news
142

Представники Папи Франциска тільки що знищили ще один монастир

3 грудня портал LaNuovaBq.it повідомив, що шість представниць ордена кларіссінок в Італії відмовилися підкорятися представнику Ватикану і були вигнані з монастиря. Протягом 23 років (до 2017 …
lv.news
124

Franciska komisāri tikko nogalināja vēl vienu mūķeni

Seši Porto Viro nabadzīgie Klēri, Itālija, atteicās no Vatikāna komisāra un tika izraidīti no viņu klostera, ziņo LaNuovaBq.it (3. decembrī). Klosteri 23 gadus līdz 2017. gadam vadīja māte Marija …
ru.news
115

Представители Папы Франциска только что уничтожили еще один монастырь

3 декабря портал LaNuovaBq.it сообщает, что шесть представительниц ордена клариссинок в Италии отказались подчиняться представителю Ватикана и были изгнаны из монастыря. В течение 23 …
csk.news
32.5K

Františkovi komisári práve zabili ďalšiu mníšku

Šesť Porto Virských Chudobných Klár v Taliansku odmietlo Vatikánskeho komisára a boli vylúčené zo svojho kláštora, uvádza sa v správe LaNuovaBq.it (3. decembra). Kláštor viedla matka Mária Giuliana …
Coburg
FAZ: „Vatikán financuje film Eltona Johna ´Halierom sv. Petra´ Frankfurt a.M. 5.12.2019(kath.net) 025 817 - „Vatikán mal príjmy z tzv. ´Haliera sv. …More
FAZ: „Vatikán financuje film Eltona Johna ´Halierom sv. Petra´
Frankfurt a.M. 5.12.2019(kath.net) 025 817 - „Vatikán mal príjmy z tzv. ´Haliera sv. Petra´ uložiť v investičnom fonde, ktorý o. i. financoval film „Rocketman“ – biografiu homosexuálneho speváka Eltona Johna.“ Napísal to nemecký denník „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) v článku o nových detailoch finančného škandálu vo Vatikáne. Zistila to vatikánska štátna prokuratúra, ktorá vyšetruje o. i. podiel vatikánskeho Štátneho sekretariátu na investičných fondoch. Podľa talianskeho denníka „Corriere della Sera“, z ktorého FAZ čerpá, ide tu očividne „o Fond ‚Centurion Global Fund‘ so sídlom na Malte.
FAZ ďalej píše: „Dve tretiny zo 70 miliónov eur pochádzajú z pokladnice vatikánskeho Štátneho sekretariátu, do ktorej plynú aj príjmy z tzv. ´Haliera sv. Petra´, každoročnej zbierky pre pápeža.“
View 2 more comments.
hr.news
718

Franjini povjerenici upravo su ukinuli još jedan samostan

Šest klarisa iz Porto Vira odbilo je vatikanskog povjerenika i protjerano je iz svog samostana, izvještava LaNuovaBq.it (3. prosinca). Samostan je 23 godine, do 2017. godine vodila majka Marija Giuli…
hu.news
1739

Ferenc pápa bizottsága újabb apáca rendet pusztított el

Az olasz Porto Viro hat szegény klarissza apácája elutasította a vatikáni bizottság tagot, ezért elűzték őket a kolostorból - írja a LaNuovaBq.it. A kolostort Maria Giuliana Ravagnan apáca vezette …
Maria a Corde Jesu likes this.
es.news
23.7K

Comisaria de Francisco acaba de matar otro convento de monjas

Seis Hermanas Clarisas Pobres, de Porto Viro (Italia), rechazaron a una comisaria vaticana y fueron expulsadas de su monasterio, informa el 3 de diciembre el sitio web LaNuovaBq.it. Hasta el 2017 el …
kaoshispano1
Masones arrasando con lo que quedaba de catolico en Roma.THE END
scjclaudio
Santa Igreja Católica Apostólica, mas não mais romana...
it.news
82.5K

Commissaria di Francesco uccide altro monastero

Sei Povere Clarisse di Porto (Rovigo), hanno rifiutato un commissario Vaticano sono state espulse dal loro monastero, come riferisce LaNuovaBq.it (3 dicembre). Il monastero è stato guidato da suor …
Marziale
"Io intanto stavo guardando e quel Corno muoveva guerra ai santi e li vinceva... e proferirà insulti contro l’ Altissimo e distruggerà i santi dell…More
"Io intanto stavo guardando e quel Corno muoveva guerra ai santi e li vinceva...
e proferirà insulti contro l’ Altissimo e distruggerà i santi dell’Altissimo; penserà di mutare i tempi e la Legge".
Una ipotesi teologica sulla biblica figura del Falso profeta o AntiCristo capo.
Marziale
Vai Francy continua così, tanto fra Cardinali e Vescovi i Ponzio Pilato abbondano!
View 6 more comments.
fr.news
131.9K

Les commissaires de François viennent de tuer un autre couvent

Six clarisses de Porto Viro, en Italie, ont refusé un commissaire du Vatican, et ont été expulsées de leur couvent rapporte LaNuovaBq.it (3 décembre). Celui-ci a été dirigé par Mère Maria Giuliana …
aupetite
Et pendant ce temps les demoniaques maledictines De la basilique Notre Dame des victoires continuent De se gaver alors qu Elles sont laides menteuses…More
Et pendant ce temps les demoniaques maledictines De la basilique Notre Dame des victoires continuent
De se gaver alors qu Elles sont laides menteuses et ne savent même pas chanter ni prier !
Parfaites pour bergoglio
GChevalier
Depuis Vatican II, toujours le même scénario qui aujourd'hui s'accélère. Voici donc un conseil. Que celles qui veulent mener une vie religieuse s'…More
Depuis Vatican II, toujours le même scénario qui aujourd'hui s'accélère. Voici donc un conseil. Que celles qui veulent mener une vie religieuse s'assemblent donc dans une maison privée et mènent une vie simple sous une règle simple, sans s'occuper de la conciliaire, mais en gardant les principes catholiques jusqu'à ce qu'un Pape et la hiérarchie reviennent. C'est ce qu'on voyait dans les missions jusqu'à ce qu'une congrégation régulière vienne s'implanter. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative.
View 11 more comments.
pl.news
123K

Komisarze Franciszka zabili kolejny dom zakonny

Sześć klarysek ubogich z Porto Viro (Włochy) odrzuciło watykańskiego komisarza i zostało usuniętych z ich klasztoru, donosi LaNuovaBq.it (3 grudnia). Do 2017 przez 23 lata klasztor prowadziła matka …
wlowoj
aż się prosi o komentarz jezuitów czy dominikanów że zbuntowane siostry złamały śluby... :(
--rN-- and one more user like this.
de.news
5624K

Franziskus' Kommissare haben gerade ein weiteres Kloster zerstört

Sechs Klarissinnen des Klosters Porto Viro in Italien lehnten einen vatikanischen Kommissar ab und wurden aus ihrem Kloster vertrieben, berichtet LaNuovaBq.it (3. Dezember). Bis 2017 wurde das Kloste…
Waagerl
Es werden noch weitere Klöster und Kirchen zerstört, man will dden Christen den Glauben austreiben. Erinnert mich an die Christenverfolgung aus …More
Es werden noch weitere Klöster und Kirchen zerstört, man will dden Christen den Glauben austreiben. Erinnert mich an die Christenverfolgung aus alten Bibelfilmen.
SvataHora
Die Schwestern hätten sich zusammentun und die "Kommissarin" überwältigen und sie bei Wasser und Brot in eine Zelle sperren sollen mit 12 Stunden …More
Die Schwestern hätten sich zusammentun und die "Kommissarin" überwältigen und sie bei Wasser und Brot in eine Zelle sperren sollen mit 12 Stunden pro Tag katholischer Pflichtlektüre. Brutal? Nicht so brutal wie die "Kommissarin" mit den Schwestern umging.
View 54 more comments.
en.news
54.5K

Francis’ Commissioners Just Killed Another Nunnery

Six Porto Viro Poor Clares, Italy, refused a Vatican commissioner, and were expelled from their monastery, reports LaNuovaBq.it (December 3). The monastery was led by Mother Maria Giuliana Ravagnan …
jimcat
This is the same kind of garbage as Rome used against Abp. Lefebvre in 1974 🥵😡🥵😡😳😡😳
advoluntas@aol.com
Thanks to Jorge of the Pachamamas of Mercy. St Michael the Archangel defend us in battleMore
Thanks to Jorge of the Pachamamas of Mercy.
St Michael the Archangel defend us in battle
View 3 more comments.