Language
17

“നമ്മൾ യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനാലാണ്“ പള്ളിക…

“നമ്മൾ യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനാലാണ്“ നിരവധി പള്ളികൾ അടച്ചുപൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രോഡി ഹേൽ NcRegister.com-…
1 65

As igrejas estão fechando porque "nos afastamos do verdadeiro catolicismo"

Muitas igrejas estão em processo de fechamento porque "nós nos afastamos da adesão ao verdadeiro catolicismo", disse Brody Hale ao site NcRegister.com (19 de dezembro). Hale é um advogado e consulto…
33

Pagsasara ng Simbahan Dahil "Lumalayo Tayo Mula sa Tunay na Katolisismo"

Maraming simbahan ang nasa proseso ng pagsasara dahil "lumalayo tayo sa pagsunod sa tunay na Katolisismo", sinabi ni Brody Hale sa NcRegister.com (Disyembre 19). Si Hale ay isang abogado at independi…
266

Zatvaranje Crkve zato što smo "otišli iz pravog katoličanstva"

Toliko je crkava u procesu zatvaranja zato što "smo se odvojili od poštivanja pravog katoličanstva", rekao je Brody Hale za NcRegister.com (19. prosinca). Hale je odvjetnik i neovisni savjetnik za …
66

Церкви закрываются "потому что мы свернули с истинного пути католицизма"

19 декабря Броди Хейл сообщил NcRegister.com, что многие церкви вынуждены постепенно сокращать свою деятельность "потому что мы свернули с истинного пути католицизма". Хейл является …
15

चर्च बंद हो रहे हैं क्योंकि "हम सच्चे कैथोलिकवाद से दूर जा रहे हैं"

19 दिसंबर को ब्रोडी हेल ने NcRegister.com को बताया कि इतने सारे चर्च बंद होने की प्रक्रिया में हैं क्योंकि "हम सच्चे कैथोलिक धर्म के पालन से दूर हो गए हैं"। हेल न्यूयॉर्क में चर्च के संरक्षण पर एक …
3 4 659

Les églises ferment car "nous avons renoncé au vrai catholicisme"

Brody Hale a déclaré à NcRegister.com le 19 décembre que de nombreuses églises sont en train de fermer leurs portes parce que "nous avons renoncé à notre adhésion au vrai catholicisme". Hale est avoc…
avecrux.avemaria
Mais non ! C'est faux tout ça... l'Eglise est florissante... regardez bien les chiffres, ils ont été truqués !
GChevalier
Voilà de quoi sont capables ces maudits usurpateurs : L'enfer les attend de pieds fermes !
6 3 2.5K

Kirchenschließungen, weil „wir vom wahren Katholizismus abgefallen sind“

So viele Kirchen werden geschlossen, weil „wir vom wahren Katholizismus abgefallen sind“. Das sagte Brody Hale, ein New Yorker Rechtsanwalt und Berater für den Erhalt von Kirchen, vor NcRegister.com …
Godisgoodallthetime
alles eine Erfüllung der Schrift, ich bin zurückhaltend mit Schuldzuweisungen! Wer selber heilig lebt, zieht viele hinter sich her....
Ministrant1961
An den Pontifikaten der Päpste Benedikt XVI und Franziskus l wird sehr klar deutlich, wie entscheidend sich die Weise, wie ein Papst die hl Kirche … More
1 51

Đóng cửa nhà thờ bởi vì "Chúng ta đã rời xa đường lối Công giáo chân chính"

Vì vậy, nhiều nhà thờ đang trong quá trình đóng cửa vì "chúng ta đã rời bỏ việc tuân thủ Công giáo chân chính", Brody Hale nói với NcRegister.com (ngày 19 tháng 12). Hale là một luật sư và cố vấn …
4 2 755

Kościoły się zamyka, bo "odeszliśmy daleko od prawdziwego Katolicyzmu"

Tak wiele kościołów jest zamykanych, ponieważ "odeszliśmy bardzo daleko od prawdziwego Katolicyzmu", powiedział 19 grudnia NcRegister.com Brody Hale. Hale jest prawnikiem i niezależnym konsultantem …
Przydź Panie Jezu !
Nie odeszli ci co pozostali w Tradycji i na Mszach Świętych w rycie rzymskim .
Anieobecny
Bo zabawki szybko się nudzą... Emocje... PRAWDA jest niezmienna... Wymaga... More
29

Zapiranje Cerkva, ker smo "padli preveč stran od pravega katolicizma"

Toliko cerkva je v postopku zapiranja, ker smo se "oddaljii spoštovanju pravega katoličanstva", je za NcRegister.com (19. decembra) povedal Brody Hale. Hale je odvetnik in neodvisni svetovalec za …
2 1 240

Se cierran iglesias porque “hemos desertado del verdadero catolicismo"

Numerosas Iglesias están en proceso de ser cerradas, porque “hemos desertado de la adhesión al verdadero catolicismo”, dijo el 19 de diciembre Brody Hae en el sitio web NcRegister.com. Hale abogado …
vgg
Vg2: No sé como puede crecer nada si cada vez hay menos sacerdotes; y de los que hay, me gustaría saber cuántos creen en su sagrado ministerio.
apostolesdemaria
Las iglesias que están cerrando son modernistas, mientras las tradicionales están floreciendo.
277

Kiliselerin Kapanma Sebebi: "Gerçek Katoliklikten Saptık"

Brody Hale, 19 Aralık tarihinde NcRegister.com internet sitesine, pek çok kilisenin, “gerçek Katolikliğe bağlılıktan uzaklaştıkları” nedeniyle kapatılmakta olduğunu söyledi. Hale, New York'ta kilisel…
2 3 742

Le chiese chiudono perché "ci siamo allontanati dall'aderenza al vero Cattolicesimo"

Moltissime chiese si stanno chiudendo perché "ci siamo allontanati dall'aderenza al vero Cattolicesimo", ha detto Brody Hale a NcRegister.com (19 dicembre). Hale è un avvocato e consulente indipenden…
Francesco I
Giustissimo, chi più di tutti contribuì ad allontanare la Chiesa dal " vero Cattolicesimo" fu Paolo VI che trasformò la Messa in una tavola valdese. … More
21

إغلاق كنيسة بسبب "ابتعادنا عن طريق الكاثوليكية الحقيقية"

ذكر برودي هيل لموقعNcRegister.com (19 ديسمبر/كانون الأول) أن هناك العديد من الكنائس في طريقها للاغلاق لأننا " ابتعدنا كثيرا عن التمسك بالكاثوليكية الحقيقية". وهيل محام ومستشار…
393

Bezárják a templomokat, mert "eltávolodtunk a valódi katolicizmustól"

Rengeteg templomot bezárnak, mert "eltávolodtunk a valódi katolicizmustól" - mondta Brody Hale az NcRegister.com oldalnak december 19-én. Hale egy New York-i ügyvéd és független tanácsadó a templomo…
19

Baznīcas slēdz, jo "mēs esam atkāpušies no patiesas katolicības"

Tik daudzas baznīcas tiek slēgtas, jo "mēs esam atbrīvojušies no patiesas katolicisma ievērošanas", Brodijs Heils pastāstīja NcRegister.com (19. decembris). Heils ir advokāts un neatkarīgs konsultant…
15

Penutupan Gereja Kerana "Kita Telah Terpesong Daripada Katholikisme Yang Sebenar"

Banyak bangunan gereja yang jatuh pada situasi penutupan kerana "kami telah terpesong daripada nilai Katholik yang sebenar”, Brody Hale memberitahu NcRegister.com (19hb Disember). Hale merupakan …
1 1 1.4K

Closing Down of Church Because "We Have Fallen Way from True Catholicism"

So many churches are in the process of being closed down because “we’ve fallen away from adherence to true Catholicism”, Brody Hale told NcRegister.com (December 19). Hale is a lawyer and independent…
aderito
Iam not looking for human praise,but i know what kind of people you are ,and i know that you have no love for God in your hearts .I have come with … More