ml.news
21

ഗ്രേത്ത തുൻബെറിയെ യേശുക്രിസ്തുവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ബെർലിൻ ആർച്ചുബ…

16 വയസ്സുള്ള ഗ്രേത്ത തുൻബെറിയെ ബെർലിൻ ആർച്ചുബിഷപ്പ് ഹൈനർ കോഹ് ക്രിസ്തുവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി. കാലാവസ്ഥാ ഭ്രാന്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനായി കുട്ടിക…
pt.news
159

Arcebispo de Berlim compara Greta Thunberg a Jesus Cristo

O arcebispo de Berlim, Heiner Koch, comparou Greta Thunberg, de 16 anos, a Cristo. Thunberg é a face do movimento sueco "Fridays for Future" [Sextas-feiras para o futuro], que encoraja as crianças a …
ru.news
93

Архиепископ Берлина сравнил Грету Танберг с Иисусом Христом

Архиепископ Берлина, Хайнер Кох, сравнил 16-летнюю Грету Танберг с Иисусом Христом. Танберг является лицом шведского проекта "Fridays for Future" (Пятница ради будущего), который поощряет …
ro.news
34

Arhiepiscopul din Berlin o compară pe Greta Thunberg cu Isus Hristos

Arhiepiscopul din Berlin, Heiner Koch, a comparat-o pe Greta Thunberg, de 16 anu cu Christos. Thunberg este fața suedezilor "Vinerea pentru viitor", care încurajează copiii să renunțe la școală …
ko.news
35

베를린 대주교, Greta Thunberg를 예수 그리스도와 비교

베를린 대주교 Heiner Koch는 16살 Greta Thunberg를 그리스도와 비교했다. Thunberg는 아이들이 기후 히스테리아를 선전하기위해 아이들이 학교를 가지 않도록 복돋는 …
fr.news
4639

L'archevêque de Berlin compare Greta Thunberg à Jésus-Christ

L'archevêque de Berlin, Heiner Koch, a comparé Greta Thunberg, âgée de 16 ans, avec le Christ. Thunberg est le visage des "Vendredis pour le futur" suédois, qui encouragent les enfants à sécher l’…
le mage vainqueur
Greta est l'incarnation de la poupée diabolique " Chucky " www.youtube.com/watchMore
Greta est l'incarnation de la poupée diabolique " Chucky "
www.youtube.com/watch
Etienne bis
Tout donne à penser que ces manifestations d'écoliers sont téléguidées pour concentrer le débat des européennes sur l'écologie, et l'écarter des …More
Tout donne à penser que ces manifestations d'écoliers sont téléguidées pour concentrer le débat des européennes sur l'écologie, et l'écarter des questions de migrations.
Cet évêque est soit un complice, soit un nunu, soit les deux.
View 2 more comments
lt.news
27

Berlyno Arkivyskupas sulygino Gretą Thunberg su Jėzumi Kristumi

Berlyno Arkivyskupas Heineris Kochas sulygino 16-metę Gretą Thunberg su Kristumi. Thunberg yra Švedijos „Fridays for Future“ judėjimo veidas. Šis judėjimas skatina vaikus praleisti mokyklą penktadien…
pl.news
32.7K

Arcybiskup z Berlina porównuje Gretę Thunberg do Jezusa Chrystusa

Berliński arcybiskup Heiner Koch porównał szesnastoletnią Gretę Thunberg do Chrystusa. Thunberg jest twarzą szwedzkich "Piątków dla Przyszłości", czyli zachęcania uczniów do wagarowania i promocji …
Doktor wiee
Elohim Zobacz na zdjęcie które jest przy twoim nicku i zastanów się skąd przyszła komunia do rąk jak nie z Niemiec.?Więc tobie to najmniej powinno …More
Elohim Zobacz na zdjęcie które jest przy twoim nicku i zastanów się skąd przyszła komunia do rąk jak nie z Niemiec.?Więc tobie to najmniej powinno przeszkadzać.Z tamtej strony raczej niczego dobrego nie można się spodziewać.
ELOHIM.
Bez przerwy tylko o niemieckich Biskupach? Jest tyle innych państw a tu tylko Niemcy?
View one more comment
ar.news
19

رئيس أساقفة برلين يشبه غريتا ثونبرغ بيسوع المسيح

قام رئيس أساقفة برلين هاينر كوخ بتشبيه جريت ثونبرغ البالغة من العمر 16 عامًا بالمسيح. وثونبرغ هو وجه "أيام الجمعة من أجل المستقبل" السويدية التي تشجع الأطفال على تخطي …
vi.news
54

Tổng giám mục Berlin so sánh Greta Thunberg với Chúa Jesus Christ

Tổng giám mục Berlin, Heiner Koch đã so sánh cô gái 16 tuổi, Greta Thunberg, với Chúa Christ. Thunberg là gương mặt của trương trình Thụy Điển “Fridays for Future” khuyến khích trẻ em bỏ học để thúc …
nl.news
105

Berlijnse aartsbisschop vergelijkt Greta Thunberg met Jezus Christus

De Berlijnse aartsbisschop Heiner Koch heeft de 16-jarige Greta Thunberg met Christus vergeleken. Thunberg is het gezicht van de Zweedse "Fridays for Future", die kinderen aanmoedigen om niet naar …
lv.news
22

Berlīnes arhibīskaps salīdzina Gretu Tunbergu ar Jēzu Kristu

Berlīnes arhibīskaps Heiners Kohs ir salīdzinājis 16 gadus veco Gretu Tunbergu ar Jēzu Kristu. Tunberga ir zviedru „ceļā uz nākotni” seja, kas mudina bērnus bastot skolu, lai veicinātu klimata histēr…
es.news
10548

Arzobispo de Berlín compara a Greta Thunberg con Jesucristo

El arzobispo de Berlín, monseñor Heiner Koch, comparó a la adolescente de 16 años, Greta Thunberg, con Cristo. Thunberg es el rostro del movimiento sueco “Viernes para el Futuro”, que anima a los …
Gesù è con noi
☠Blasfemia: los apóstatas izquierdistas 'misioneros' de Maryknoll comparan con la virgen María a la adolescente autista utilizada por los izquierdist…More
☠Blasfemia: los apóstatas izquierdistas 'misioneros' de Maryknoll comparan con la virgen María a la adolescente autista utilizada por los izquierdistas. christussalvatormundi.blogspot.com/…/blasfemia-los-a…
Gesù è con noi
Ah y como cosa rara La joven activista de la estafa climática Greta Thunberg es promotora de la homosexualidad. Ah y Bergoglio le volvió a dar su …More
Ah y como cosa rara La joven activista de la estafa climática Greta Thunberg es promotora de la homosexualidad. Ah y Bergoglio le volvió a dar su apoyo en su nueva entrevista. 🤨
View 8 more comments
csk.news
1655

Berlínsky arcibiskup prirovnáva Gretu Thunber k Ježišovi Kristovi

Berlínsky arcibiskup Heiner Koch príroval 16-ročnú Gretu Thunberg ku Kristovi. Thunberg je tvárou švédskeho "Piatku pre budúcnosť", ktorý povzbudzuje deti, aby vynechali školu, aby podporili klimatic…
Johanka2
Matej87 tu uverejnil svoje názory,odmieta však o tom diskutovať. Uverejnil tu tému o homosexuáloch. Nie je to prvýkrát. Matej 87,mohol by si svoje …More
Matej87 tu uverejnil svoje názory,odmieta však o tom diskutovať.
Uverejnil tu tému o homosexuáloch.
Nie je to prvýkrát.
Matej 87,mohol by si svoje odmietavé názory na LGBT rovno adresovať pani Čaputovej,budúcej prezidentke SR.
Ona sa tej téme dosť venuje.
Téma o LGBT je pretláčaná v školách,na verejnosti,v médiách,..
Je isté,že takáto masívna podpora prinesie "úrodu" aj v podobe množstva mladíkov,ktorí
budú chcieť byť kňazmi. Bude to problémom. Môžeš vec riešiť už dnes. wave.rozhlas.cz/adopce-deti-ste… tribunaludu.sk/…/sme-pripraveni-… strategie.hnonline.sk/marketing/1777611-znacky-…
it.news
93.1K

Arcivescovo di Berlino paragona Greta Thunberg a Gesù Cristo

L'arcivescovo di Berlino, Heiner Koch, ha paragonato la sedicenne Greta Thunberg a Gesù Cristo. La Thunberg è il volto del movimento svedese "venerdì per il futuro", che incoraggia i bambini a saltar…
Suari
Abbiamo perso la scala dei valori
il vandea
Fosse mia figlia.......Una sana punizione, sequestro del computer e del telefonino e poi.. a studiare giorno e notte per recuperare le giornate di …More
Fosse mia figlia.......Una sana punizione, sequestro del computer e del telefonino e poi.. a studiare giorno e notte per recuperare le giornate di scuola perdute.
View 7 more comments
de.news
793.2K

Berliner Erzbischof vergleicht Greta Thunberg mit Christus

Erzbischof Heiner Koch von Berlin hat die 16jährige Greta Thunberg mit Christus verglichen. Thunberg ist das Gesicht der schwedischen Demonstrationen „Fridays for Future”. Diese ermutigen Kinder, …
Tina 13
„Greta Thunberg will von diesem Sommer an ein Jahr lang nicht zur Schule gehen. Die 16-jährige Schwedin will sich nach dem Abschluss der neunten …More
„Greta Thunberg will von diesem Sommer an ein Jahr lang nicht zur Schule gehen. Die 16-jährige Schwedin will sich nach dem Abschluss der neunten Klasse ganz auf ihren Kampf gegen die Klimakrise konzentrieren, wie die Nachrichtenagentur DPA aus ihrem Umfeld erfuhr.„
„Um ihre Schulzeit mache sie sich keine Sorgen, sagte Thunberg. Sie werde einfach ein Jahr später aufs Gymnasium wechseln. Normalerweise stünde für die Schwedin im August der Wechsel auf eine weiterführende Schule an. In den ersten neun Jahren gilt in Schweden Schulpflicht.“
www.bazonline.ch
Eva
Pope Francis told Greta Thunberg today to "go on" and "continue" the fight against climate change (April 17).
View 77 more comments
en.news
62.1K

Berlin Archbishop Compares Greta Thunberg To Jesus Christ

Berlin Archbishop Heiner Koch has compared 16-year-old Greta Thunberg with Christ. Thunberg is the face of the Swedish “Fridays for Future” which encourage children to skip school in order to promote…
Gesù è con noi
allan500
The brainwashed kid is not Jesus Christ. You can take that to the bank.
View 4 more comments