Language
70

ഇടതുപക്ഷ ബിഷപ്പ്: അമോറിസ്‌ ലെത്തീസ്യക്ക് വ്യക്തത വേണം

ഇടതുപക്ഷത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പോളിഷ് ബിഷപ്പുമാരുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറലായ ബിഷപ്പ് തദേവൂസ് പിയെറോണെക്ക് പോലും, 83, അമോറിസ്‌ ലെത്തീസ്യയുടെ …
Write a comment
44

Askofu Wa Mrengo Wa Kushoto: Nakala Ya Amoris Laetitia Inahitaji Kufafanuliwa

Pia Askofu Tadeusz Pieronek, mwenye umri wa miaka 83, aliyekuwa katibu mkuu wa Maaskofu wa Upoli na mchochezi wa mrengo wa kushoto, ana imani kuwa sura ya 8 ya Amoris Laetitia inahitaji kufafanuliwa …
Write a comment
91

Bispo de Esquerda: Amoris Laetitia Precisa de Esclarecimento

Até mesmo o bispo Tadeusz Pieronek, de 83 anos, ex-secretário geral da Conferência Episcopal Polonesa e expoente da esquerda, acredita que o capítulo 8 de Amoris Laetitia precise de um esclarecimento…
Write a comment
151

Ljevičarski biskup: Amoris Laetitia treba razjašnjenje

Čak i biskup Tadeusz Pieronek (83), bivši glavni tajnik poljskih biskupa i eksponent lijevog krila, smatra da osmo poglavlje Amoris Laetitije treba razjašnjenje, ističući da se ovaj tekst mora …
Write a comment
72

左翼主教: Amoris Laetitia 需要澄清

即使是83岁的前波兰主教、左翼的倡导者Tadeusz Pieronek,相信 Amoris Laetitia 的第八章也需要澄清,他强调这篇文章必须继续与约…
Write a comment
66

Obispong Left-wing: Kailangan ng Paglilinaw ng Amoris Laetitia

Kahit si Obispo Tadeusz Pieronek, 83, isang dating kalihim-panlahat ng mga obispong Polish at tagapagtaguyod ng left-wing, ay naniniwala na ang kabanata 8 ng Amoris Laetitia ay kailangan ng …
Write a comment
69

Liberāls bīskaps: Amoris Laetitia nepieciešami precizējumi

Pat bīskaps Tadeuss Pironeks, bijušais Polijas bīskapu ģenerālsekretārs un kreisā spārna pārstāvis, kuram šobrīd ir 83 gadu, uzskata, ka Amoris Laetitia 8. nodaļai ir vajadzīgs precizējums, uzsverot,…
Write a comment
66

Епископ, придерживающийся левых взглядов: "Amoris Laetitia требует разъяснений"

Даже 83-летний епископ Тадеуш Пьеронек, который является бывшим секретарем епископов Польши и ярым сторонником левых взглядов, считает, что 8 глава Amoris Laetitia (Радость любви) …
Write a comment
69

वामपंथी बिशप: अमोरिस लेटीतिया को स्पष्टीकरण की जरूरत है

यहां तक कि पोलिश बिशप के पूर्व सचिव जनरल बिशप टेड्यूज़ पियोनक, 83, का मानना है कि अमोरिस लेटीतिया के अध्याय 8 को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि यह पाठ जॉन पॉल II के मैजिस्टेरियम के साथ जारी रखा जाना …
Write a comment
60

Bishọp Left-wing : Amoris Laetitia Kwesiri Nkọwapụta

Ma Bishop Tadeusz Pieronek, 83, onye bụbu isi odeakwụkwọ nke ndị bishọp Polish bụrụkwa onye left-wing, kwetara na amaokwu 8 nke Amoris Laetitia kwesịrị nkọwapụta nakwa ekwu na edemede a kwesịrị ka a …
Write a comment
68

Linkse bisschop: Amoris Laetitia heeft verheldering nodig

Zelfs bisschop Tadeusz Pieronek, 83, voormalig secretaris-generaal van de Poolse bisschoppen en exponent van de linkse vleugel, is van mening dat hoofdstuk 8 van Amoris Laetitia een verduidelijking …
Write a comment
284

Baloldali püspök: Az Amoris Laetitia buzdítást tisztázni kell

Még a baloldali, 83 éves Tadeusz Pieronek püspök, aki előzőleg a lengyel püspökök főtitkára volt, is azt gondolja, hogy az Amoris Laetitia 8. fejezetét tisztázni kell, hogy az egyetért II. János Pál …
Write a comment
51

Episcopul de stînga: Amoris Laetitia are nevoie de clarificari

Chiar și episcopul Tadeusz Pieronek, în vârstă de 83 de ani, fost secretar general al episcopilor polonezi și exponent al politicii de stânga, consideră că capitolul 8 din Amoris Laetitia are nevoie …
Write a comment
76

Прогресивний єпископ: Amoris Laetitia («Радість любові») потребує уточнення

Навіть єпископ Тадеуш П'єронек, 83 роки, колишній генеральний секретар польських єпископів і представник лівих, вважає, що глава 8 Amoris Laetitia («Радості любові») потребує пояснень, та …
Write a comment
8 1 1.6K

Lewicowy biskup: Amoris Laetitia wymaga wyjaśnienia

Nawet lewicowy biskup, były sekretarz polskiego episkopatu, Tadeusz Pieronek (83) uważa, że 8 rozdział Amoris Laetitia wymaga wyjaśnienia, podkreślając, że trzeba go interpretować w ciągłości z …
Anty_modernista
bp. Tadeusz Pieronek - pochodzenie żydowskie i wszystko jasne
predex
Specjalista od amoris sie odezwal.
Write a comment
4 3 682

Amoris Laetitia a besoin d'une clarification, même selon un évêque de gauche

Même Monseigneur Tadeusz Pieronek, 83 ans, ancien secrétaire général des évêques polonais et représentant de la gauche, estime que le chapitre 8 d'Amoris Laetitia a besoin d'une clarification et …
Jean Eudes MOLONGA
Un Evêque de gauche dans l'Eglise Catholique?Ou on est Evêque de l'Eglise ou on est rien.
Sylvanus
@avecrux.avemaria Je ne me fie qu'avec beaucoup de prudence aux compte-rendus de fr.news. Je voudrais primo savoir ce qu'a dit précisément cette … More
Write a comment
1 5 1.4K

Linker Bischof: Amoris Laetitia muss geklärt werden

Sogar Bischof Tadeusz Pieronek (83), der frühere Generalsekretär der polnischen Bischöfe und ein Vertreter des linken Flügels, glaubt, dass das Kapitel 8 von Amoris Laetitia einer Klärung bedarf. Er …
Usambara
Satan hat einen Horror vor der hl. Eucharistie, darum versucht er sie aufzuhalten. Er hat einen Horror davor, daß die Menschen von der göttlichen … More
Write a comment
72

左翼主教:《爱的喜乐》需要澄清

即使前波兰主教兼左翼派领导者,83岁的前主席塔德乌斯·皮罗内克也认为,《爱的喜乐》的第8章需要澄清,…
Write a comment
3 247

Obispo izquierdista: Amoris Laetitia necesita clarificación

Incluso monseñor Tadeusz Pieronek, de 83 años, ex secretario general de la Conferencia Episcopal Polaca y exponente del ala izquierdista, cree que el capítulo 8 de Amoris Laetitia necesita una …
MsPandevida
Nunca hay que pactar con el error, aun cuando parezca sostenido por textos sagrados More
rosarios1000
Clarificación? anulación es la palabra como todo lo que a escrito y cambiado todo para la hoguera.Como la peste.
Write a comment
2 698

Vescovo di sinistra: l'Amoris Laetitia necessita di chiarimento

Anche il vescovo Tadeusz Pieronek, di 83anni, ex segretario generale dei vescovi polacchi ed esponente dell'ala sinistra, è convinto che il capitolo 8 dell'Amoris Laetitia necessiti di un chiarimento…
Sam Gamgee
Nella Chiesa terminologie di tipo politico sono fuorvianti e non dovrebbero essere usate .
duxcunctator
@Doctor Angelicus BENEDICTUS PP. XVI : Unico e Vero Papa finché in Vita : “Dubia” e “Correctio filialis” BENEDICTUS PP. XVI Unico e Vero Papa finch… More
Write a comment
2 1 1.2K

Left-wing Bishop: Amoris Laetitia Needs Clarification

Even Bishop Tadeusz Pieronek, 83, a former secretary general of the Polish bishops and exponent of the left-wing, believes that chapter 8 of Amoris Laetitia needs a clarification underlining that …
Jim Dorchak
@Dr Stuart Reiss It looks like some of the rats maybe jumping ship!
Tesa
Francis has abolished sin and the 10 commandments.
Write a comment
64

أسقف يساري: أموريس لاتيتيا تحتاج لتوضيح

حتى الأسقف تاديوس بيرونيك، 83 عاما، وهو الأمين العام السابق للأساقفة البولنديين وقيادي اليساري، يعتقد أن الفصل 8 من أموريس لاتيتيا يحتاج إلى توضيح مؤكدا أن هذا النص يجب …
Write a comment
69

Bishop Berhaluan Kiri: Penjelasan Diperlukan Bagi Amoris Laetitia

Mahupun Bishop Tadeusz Pieronek,umur 83, bekas Setiausaha Jeneral Bishop Poland dan perangsang ideologi haluan kiri, percaya bahawa bab 8 Amoris Laetitia memerlukan penjelasan dalam menggariskan …
Write a comment