Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
ml.news
93

മരുഭൂമിയിലെ ശബ്ദം: സിനഡ് രേഖയ്ക്ക് എതിരായി സംസാരിച്ച് ബ്രസീലിയൻ ബിഷപ്പ്

ആമസോൺ ഇൻസ്ട്രൊമെൻ്റം ലബോറിസ് (പ്രവർത്തന രേഖ) ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന്, മരജോയുടെ ആമസോണിയൻ മെത്രാൻ …
vi.news
53

Tiếng nói trên sa mạc: Giám mục người Brazil phát ngôn chống lại tài liệu của Thượng hội đồng

Giám mục gốc Tây Ban Nha, ông Jose Luís Azcona, giám mục danh dự của Hội thánh Amazon của Marajó, đã nói với CruxNow.com (ngày 14 tháng 10) rằng tài liệu Instrumentum laboris của Amazon không bao …
pt.news
150

Voz no deserto: bispo brasileiro fala contra documento do Sínodo

O bispo José Luís Azcona, de naturalidade espanhola, bispo emérito da prelazia do Marajó, disse a CruxNow.com (14 de outubro) que o Instrumentum laboris do Sínodo Pan-Amazônico exclui Cristo …
ru.news
105

Глас вопиющего в пустыне: бразильский епископ выступил против рабочего документа синода в …

14 октября уроженец Испании, епископ Хосе Луис Аскона, который занимает пост почетного епископа амазонского прелатства в Марахо, сообщил CruxNow.com, что рабочий документ синода в …
lt.news
57

Balsas dykumoje: Brazilijos vyskupas prakalbo prieš sinodo dokumentą

Ispanijoje gimęs vyskupas José Luís Azcona – vyskupas emeritas iš Marajo Amazonės prelatūros – tinklalapiui CruxNow.com teigė, jog Amazonės Instrumentum laboris (liet. veikiantis dokumentas) …
fr.news
2668

Une voix crie dans le désert : Un évêque brésilien s'exprime contre le document du synode

Mgr José Luís Azcona, évêque émérite de la prélature amazonienne de Marajó, a déclaré à CruxNow.com (14 octobre) que l'Instrumentum laboris du synode d'Amazonie exclut le Christ crucifié. Il appelle …
GChevalier
C'est une fausse critique puisque il épargne la centrale nucléaire.More
C'est une fausse critique puisque il épargne la centrale nucléaire.
Bocage
Ma famille au Brésil , (grand propriétaire terrien en amazonie , mon arrière grand pere était franc maçon 33 ème degré ),a voulu des mariages avec …More
Ma famille au Brésil , (grand propriétaire terrien en amazonie , mon arrière grand pere était franc maçon 33 ème degré ),a voulu des mariages avec des princesses de tribu indienne pour augmenter leur pouvoir demoniaque ....l'eglise de francois poursuit la meme volonté augmenter son pouvoir demoniaque grace a son alliance avec les chamans
pl.news
31K

Głos na pustyni: brazylijski biskup opowiada się przeciwko dokumentowi Synodu

Pochodzący z Hiszpanii biskup José Luís Azcona, emerytowany biskup Prałatury Amazońskiej w Marajó, powiedział CruxNow.com 14 października, że Instrumentum laboris Synodu nie obejmuje ukrzyżowanego …
kluczowe znaczenie ma masoneria kościelna1
"emerytowany" i wszystko jasne, zlekceważą i nie usłyszą
View one more comment.
hr.news
368

Glas u pustinji: Brazilski biskup govori protiv Sinodskog dokumenta

Španjolski biskup José Luís Azcona, biskup emeritus amazonske prelature Marajó, za CruxNow.com (14. listopada) poručio je da Amazon Instrumentum Laboris isključuje razapetog Krista. On to naziva "…
ar.news
43

صوت في الصحراء: أسقف برازيلي ينتقد وثيقة المجمع

قال الأسقف خوسيه لويس أزكونا، المولود في إسبانيا، الأسقف الفخري لحبرية الأمازون في ماراجو، لموقع CruxNow.com (14 أكتوبر/تشرين الأول) إن وثيقة أعمال مجمع الأمازون الأسقفي …
es.news
12365

Voz en el desierto: obispo brasileño habla contra el documento del Sínodo

El prelado de origen español, monseñor José Luís Azcona, obispo emérito de la prelatura amazónica de Marajó, dijo el 14 de octubre al sitio web CruxNow.com que el “Instrumentum laboris” amazónico …
Lamentablemente resultó ser otro cobarde como Sarah, como el Padre Santiago Martin, etc.... que han puesto la fidelidad a un apostata por encima de …More
Lamentablemente resultó ser otro cobarde como Sarah, como el Padre Santiago Martin, etc.... que han puesto la fidelidad a un apostata por encima de la fidelidad que le deben a Cristo.
Ana Fritz and one more user like this.
nl.news
145

Stem in de woestijn: Braziliaanse bisschop spreekt tegen synodedocument

De in Spanje geboren bisschop José Luís Azcona, emeritus-bisschop van de Amazoneprelatuur van Marajó, vertelde CruxNow.com (14 oktober) dat de Amazoonse Instrumentum Laboris de gekruisigde Christus …
tr.news
43

Çöldeki Ses: Brezilyalı Piskopos Sinod Belgesine Karşı Çıktı

Marajó Amazon Piskoposluğundan emekli olan İspanya doğumlu Piskopos José Luís Azcona, CruxNow.com sitesine yaptığı açıklamada (14 Ekim), Amazon Instrumentum laborisin (çalışma belgesi) çarmıha …
lv.news
41

Balss tuksnesī: Brazīlijas bīskaps runā pret sinodes dokumentu

Spānijā dzimušais bīskaps Hosē Luiss Azkona, Amazones pretestības Marajo bīskaps, portālam CruxNow.com (14. oktobrī) sacīja, ka Amazones Instrumentum laboris izslēdz krustā sisto Kristu. Viņš to sauc…

Voce nel deserto: vescovo brasiliano parla contro il documento del Sinodo

Il vescovo spagnolo José Luís Azcona, vescovo emerito della Prelatura Amazzonica di Marajó, ha detto a CruxNow.com (14 ottobre) che il documento operativo del Sinodo per l'Amazzonia, Instrumentum …
maria immacolta and 3 more users like this.

Stimme in der Wüste: Brasilianischer Bischof kritisiert Synodendokument

Der in Spanien geborene Bischof José Luís Azcona, emeritierter Bischof der Prälatur von Marajó im Amazonasbecken, sagte vor CruxNow.com (14. Oktober), dass das Instrumentum laboris der Amazonas-…
Ist jetzt zwar nicht von elementarer Bedeutung, diese ständige Zivilkleidung kotzt mich an!
CollarUri
Wieder eine köstliche Karikatur : ) Danke!
View 2 more comments.

Voice in the Desert: Brazilian Bishop Speaks Against Synod Document

Spanish-born Bishop José Luís Azcona, bishop emeritus of the Amazonian Prelature of Marajó, told CruxNow.com (October 14) that the Amazon Instrumentum laboris excludes the crucified Christ. He calls …
HerzMariae
Reminder of Padre Pio
Rammyze and 3 more users like this.