ml.news
9

പാരിസ് ധീരനായകൻ പാരമ്പര്യവാദിയാണ് - മുൻ എഫ്.എസ്.എസ്.പി.

നോത്രെ ദാം കത്തീഡ്രൽ കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോൾ വിശുദ്ധകുർബ്ബാനയും മുൾക്കിരീടവും സംരക്ഷിക്കാനായി പള്ളിക്കകത്ത് പ്രവേശിച്ചത് പാരിസ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ…
nl.news
96

Vader Fournier zag "de hel" in de brandende Notre Dame

Er was "weinig rook en bijna geen hitte" toen vader Jean-Marc Fournier de brandende Notre Dame kathedraal in Parijs binnenkwam. Fournier is de kapelaan van de Parijse brandweer. Hij redde het Heili…
ko.news
13

파리 영웅은 전통주의자 - 이전 FSSP

50세 중반의 파리 소방수 대장인 신부 Jean-Marc Fournier는 성체와 가시관을 구하기 위해 월요일 밤 불타는 노트르담 성당안으로 …
vi.news
32

Anh hùng Paris là một người theo chủ nghĩa truyền thống - Cựu FSSP

Giáo sĩ của đội lính cứu hỏa Paris, Cha Jean-Marc Fournier, người ở độ tuổi 50, vào đêm ngày thứ Hai, đã đến nhà thờ Đức Bà đang cháy để cứu Bí tích Thánh và Vương miện gai. Fournier là cựu thành …
pt.news
2121

Herói de Paris é um tradicionalista - ex-FSSPX

O capelão dos bombeiros de Paris, padre Jean-Marc Fournier, que está na faixa dos 50 anos, entrou, na segunda-feira à noite, na catedral de Notre Dame em chamas, de modo a salvar o Santíssimo …
Ivan Messias and one more user like this.
uk.news
34

Паризький герой раніше служив в FSSP і є традиціоналістом

Цього понеділка військовий капелан з протипожежної служби Парижа, о. Жан Марк Фур'є, якому вже виповнилося 50 років, увійшов в палаючий собор Паризької Богоматері, щоб врятувати священні …
ru.news
48

Парижский герой ранее служил в FSSP и является традиционалистом

В этот понедельник военный капеллан из противопожарной службы Парижа, о. Жан Марк Фурье, которому уже исполнилось 50 лет, вошел в горящий собор Парижской Богоматери, чтобы спасти …
ro.news
30

Eroul din Paris este un tradiționalist - Fost membru FSSP

Capelanul pompierilor din Paris, părintele Jean-Marc Fournier, care este în vârsta de 50 de ani, a intrat luni noaptea în catedrala Notre Dame, pentru a salva Sfânta Împărtășanie și Coroana de Spini.…
hu.news
2447

A párizsi hős egy hagyományőrző - volt FSSP

A párizsi tűzoltók káplánja, az ötvenes éveiben járó Jean-Marc Fournier atya, hétfő éjjel belépett a Notre Dame székesegyház égő épületébe, hogy megmentse az Oltáriszentséget és a töviskoronát. Fourn…
A Notre Dame ma.
lt.news
36

Paryžiaus herojus yra tradicionalistas - teigia buvęs FSSP narys

Paryžiaus ugniagesių kapelionas ir dvasios tėvas Jean-Marc Fournier pirmadienio naktį įžengė į degančią Dievo Motinos (Notre Dame) Katedrą, kad išgelbėtų Švenčiausiąjį Sakramentą bei Erškėčių …
sl.news
25

Pariški junak je tradicionalist - nekdanji FSSP

Kaplan pariških gasilcev, oče Jean-Marc Fournier, ki je v svojih petdesetih letih, je v ponedeljek zvečer vstopil v gorečo katedralo Notre Dame, da bi rešil blaženi zakrament in trnovo krono. Fournie…
hr.news
258

Pariški junak je tradicionalist - bivši FSSP

Kapelan pariških vatrogasaca, otac Jean-Marc Fournier, koji je u svojim pedesetima, ušao je u ponedjeljak navečer u katedralu Notre Dame kako bi spasio Presveti Sakrament i Trnovu krunu. Fournier je …
ar.news
21

بطل باريس تقليدي – عضو سابق في جماعة أخوية القديس بطرس (FSSP)

دخل قسيس رجال الإطفاء في باريس، الأب جان مارك فورنييه، وهو في الخمسينيات من عمره، ليلة الاثنين كاتدرائية نوتردام المحترقة لإنقاذ الأسرار المباركة وتاج الشوك. وفورنييه عضو …
pl.news
1342K

Bohater Paryża jest tradycjonalistą – byłym członkiem FSSP

Kapelan paryskich strażaków, o. Jean-Marc Fournier (ok. 50), w poniedziałkową noc wszedł do płonącej katedry Notre Dame, by ratować Najświętszy Sakrament i Koronę Cierniową. Fournier jest byłym człon…
@W obronie Tradycji Kościoła. Unia hipostatyczna mówi o połączeniu boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie. Jeżeli dla ciebie ludzka natura jest …More
@W obronie Tradycji Kościoła. Unia hipostatyczna mówi o połączeniu boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie. Jeżeli dla ciebie ludzka natura jest tylko żydowską naturą , to twoja sprawa.
tak, Bractwo Kaplanskie Swietego Piotra (FSSP)w Paryzu pieknie dziala, to znaczy Msze Swiete; lacina nadzywczajana, nieszpory, Swieto Matki BOzej …More
tak, Bractwo Kaplanskie Swietego Piotra (FSSP)w Paryzu pieknie dziala, to znaczy Msze Swiete; lacina nadzywczajana, nieszpory, Swieto Matki BOzej Niepokalanej przepiekne procesje z lampionami, spiewy az po Niebios Bram, wierni tak pieknie spiewaja.,;Sa super zorganizowani i chyba w tym dniu wyjatkowo calkiem oddani Przenajswietszej Matce Bozej: kedy idzie procesja ruch drogowy na paryskich ulicach , bulwarach jest wstrzymany przez policje z przodu procesji policja po bokach i tak idzimy; modlac sie i spiewajac trzymajac zapalone lampiony az do Notre-Dame-des-Victoires...
dziekujemy o. Jean Marc Fournier.
View 11 more comments.
lv.news
17

Parīzes varonis ir tradicionālists - bijušais FSSP biedrs

Parīzes ugunsdzēsēju kapelāns, tēvs Žans Marks Fourniers 50 gadu vecumā pirmdienas vakarā ieradās dedzinošajā Notre Dame katedrālā, lai glābtu Svētā Sakramentu un ērkšķu vainagu. Fourniers ir bijušai…

Héroe de París es un tradicionalista – Ex FSSP

El capellán de los bomberos de París, el padre Jean-Marc Fournier, quien ha cumplido 50 años, ingresó el lunes a la noche a la ardiente catedral de Notre Dame, para salvar el Santísimo Sacramento y …
vgg
Vg2: Gracias a Dios que hubo uno que practicó el "sentido cristiano". ¡¡¡GRACIAS!!!
View 5 more comments.

Der Held von Paris ist Traditionalist – ehemaliger Petrusbruder

Der Kaplan der Pariser Feuerwehr, Hw. Jean-Marc Fournier, ein Mann in seinen 50ern, ging gestern unerschrocken in die brennende Kathedrale von Paris, um das Allerheiligste und die Dornenkrone …
Ein wahrer Priester, in der Nachfolge Christi
View 16 more comments.

Le Héros de Paris est un Tradi - Ancien de la FSSP

L'aumônier des pompiers parisiens, le père Jean-Marc Fournier, qui a la cinquantaine, est entré lundi soir dans l'incendie de la cathédrale Notre-Dame afin de sauver le Saint-Sacrement et la …
N'en déplaise à la perversevile2507, les pompiers de Paris sont entrainés à sauvegarder en priorité les objets les plus précieux dans un incendie. …More
N'en déplaise à la perversevile2507, les pompiers de Paris sont entrainés à sauvegarder en priorité les objets les plus précieux dans un incendie. Cet aumônier, avec d'autres clercs, put leur procurer et leur rappeler des informations pour ce faire, et il eut le courage de les accompagner, mais sans son aide les saintes reliques auraient sans doute été sauvées. Honneur à ces pompiers de Paris et à cet aumônier ex membre de la FSSP (laquelle au passage n'a jamais été schismatique à la différence de la FSSPX). D'autre part ces héros plus ou moins anonymes furent portés par les prières ferventes de catholiques anonymes.
... Plus particulièrement, c'est le père Jean-Marc Fournier ( héros de la Tradition ), qui a risqué sa vie afin de sauver le Principal, le Joyau de …More
... Plus particulièrement, c'est le père Jean-Marc Fournier ( héros de la Tradition ), qui a risqué sa vie afin de sauver le Principal, le Joyau de la Cathédrale: La Sainte Couronne ! N'en déplaise @La plastique "vilpère" de ses lèvre !!!!!!
View 7 more comments.

L'eroe di Parigi è un tradizionalista: ex FSSPX

Il cappellano dei vigili del fuoco di Parigi, don Jean-Marc Fournier, sulla cinquantina, è entrato lunedì sera nella Cattedrale in fiamme di Notre Dame per salvare il Santissimo Sacramento e la …
Intanto è una vergogna l'atteggiamento francese: www.ilgiornale.it/…/quellipocrisia-…
il vandea
Ne sono orgoglioso. Fa onore al Cattolicesimo e a se stesso. La FSSPX sara' la salvezza della nostra Fede.
lu io and 4 more users like this.

Paris Hero Is A Traditionalist - Former FSSP

The chaplain of the Paris firefighters, Father Jean-Marc Fournier, who is in his 50s, entered on Monday night the burning Notre Dame cathedral in order to save the Blessed Sacrament and the Crown of …
hitherto
God bless you Fr. Jean-March Fournier.
imajvmb
God bless him!
View 6 more comments.